Il palinsesto "nelle valli d’Arcadia" : L’Italia allo specchio della poesia europea del novecento

2017
book section
conference proceedings
dc.abstract.enDivided into six paragraphs, this essay deals with the issue of the 20th-century Italianism in Central-European poetry. The reflection is based on a body of Polish and Hungarian texts, written by the authors born between 1883 and 1924. It is complemented with references to European literature in the footnotes. In the first place, Italian hodeporics and literary essays from the 1960s are considered, in which the main features of the ‘Italian stereotype’ popular among the foreigners are examined. After that, both texts sceptical to the myth and those approving its message are analysed. Subsequently, the essay concentrates on texts in which the ’travelogue pattern’ interacts with the dynamics of metaphorization of the described places. Furthermore, intertextuality and various references to Italian culture (e.g. allusions to great figures of art and literature, to their works, as well as to the foreigners who created the Arcadian myth of Italy) are examined. A special attention is paid to those poems in which the Italian motif serves as a geopoetical metaphor, which is a feature of texts expressing a political or ethical message. Last but not least, the concept of palimpsest explicates the multiplicity of meanings of Italianism in the 20th-century poetry and in the collective memory of not only Central-European nations.pl
dc.abstract.otherSuddiviso in sei parti, il saggio analizza i fenomeni dell’italianismo tipici del Novecento mitteleuropeo. La riflessione si basa su un corpus di testi di autori polacchi e ungheresi nati fra il 1883 e il 1924, con riferimenti alla letteratura europea dell’epoca nelle note. Il punto di partenza sono l’odeporica e la saggistica italiana degli anni ’60, in cui si esaminano i principali tratti del cliché italiano coltivato dagli stranieri, per passare alla lettura di testi, prima quelli scettici verso il mito, poi altri. Vengono interpretate successivamente le poesie in cui si rispecchia il modello odeporico di riflessione geopoetica sull’Italia insieme alla metaforizzazione di luoghi che avviene in esse. Si passa quindi al problema dell’intertestualità e all’analisi di testi il cui l’italianismo si manifesta in forma di riferimenti all’universo culturale del Bel Paese, cioè ai suoi grandi personaggi e alle loro opere, ma anche agli autori stranieri creatori del mito arcadico dell’Italia. In seguito, l’attenzione si concentra su poesie in cui il motivo italiano svolge una funzione metaforica, come avviene nei testi esprimenti un messaggio politico o anche quello etico. Infine con il concetto del palinsesto si esplica la molteplicità di significati dell’italianismo che si dimostra un elemento rilevante sia della poesia novecentesca, sia della memoria collettiva non solo mitteleuropea.pl
dc.abstract.plPodzielony na sześć części artykuł omawia charakterystyczne dla środkowoeuropejskiego italianizmu zjawiska. Podstawę rozważań stanowi zbiór tekstów autorów polskich i węgierskich, urodzonych w latach 1883-1924, z odniesieniami do literatury ich czasów w przypisach. Punktem wyjścia do refleksji jest włoskie podróżopisarstwo i publicystyka lat ’60 XX wieku, w których analizowane są podstawowe cechy włoskich clichés i stereotypów, pojawiające się w wypowiedziach cudzoziemców. Następnie przechodzi się do interpretacji wybranych utworów, począwszy od sceptycznych w stosunku do mitu, później - pozostałych. Z perspektywy geopoetyki interpretowane są utwory, w których dochodzi do głosu podróżopisarski model postrzegania Włoch i dokonuje się swoista metaforyzacja miejsc. Następnie zwraca się uwagę na zagadnienie intertekstualności. Analizie poddane są utwory, których italianizm przejawia się w postaci odniesień do uniwersum kulturowego Italii, czyli do wielkich twórców literatury i kultury włoskiej wraz z ich dziełami, a także do autorów obcych, których pisarstwo przyczyniło się do umocnienia mitu Italii w świadomości europejskiej. W dalszej kolejności omawiane są wiersze, w których motyw włoski pełni funkcję metaforyczną, jak dzieje się w utworach niosących wyraźny przekaz polityczny lub moralny. Na koniec wyjaśnione zostaje pojęcie palimpsestu, za pomocą którego możliwe wydaje się wskazanie różnorodności odmian italianizmu, stanowiącego znaczący składnik repertorum tematycznego poezji XX wieku oraz świadomości zbiorowej Europy - nie tylko Środkowo-Wschodniej.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiejpl
dc.conferenceL’italianismo moderno nell’Europa Centrale e Orientale (secc. XIX-XXI)pl
dc.conference.cityRzym
dc.conference.countryWłochy
dc.conference.datefinish2016-06-10
dc.conference.datestart2016-06-10
dc.contributor.authorPłaszczewska, Olga - 131450 pl
dc.date.accession2017-08-01pl
dc.date.accessioned2017-08-22T11:34:02Z
dc.date.available2017-08-22T11:34:02Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalRedakcja wymieniona we wstępie: Andreas Gottsmann, Antal Molnár, Piotr Salwapl
dc.description.conftypeinternationalpl
dc.description.physical34-49pl
dc.description.publication1pl
dc.description.seriesConferenze - Accademia Polacca delle Scienze (1978)
dc.description.seriesnumber135
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbn978-83-63305-35-2pl
dc.identifier.seriesissn0239-8605
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/43294
dc.identifier.weblinkhttp://www.rzym.pan.pl/images/files/conferenze/135._L_italianismo_moderno_ebook.pdfpl
dc.languageitapl
dc.language.containeritapl
dc.pubinfoRoma : Accademia Polacca delle Scienze Biblioteca e Centro di Studi a Romapl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.uri*
dc.share.typeinne
dc.sourceinfoliczba autorów 9; liczba stron 117; liczba arkuszy wydawniczych 7,3;pl
dc.subject.enItalianismpl
dc.subject.enItalian travelpl
dc.subject.enMihály Babits,pl
dc.subject.enintertextuality,pl
dc.subject.enJohann Wolfgang Goethepl
dc.subject.enAntoni Słonimskipl
dc.subject.enJan Lechoń,pl
dc.subject.enCzesław Miłoszpl
dc.subject.enJarosław Iwaszkiewicz,pl
dc.subject.enZbigniew Herbertpl
dc.subject.enTadeusz Różewiczpl
dc.subject.enJoseph Brodskypl
dc.subject.enGuido Piovenepl
dc.subject.enElena Crocepl
dc.subject.enMaria Luisa Spazianipl
dc.subject.enUmberto Ecopl
dc.subject.enthe Arcadian myth of Italypl
dc.subject.enDante Alighieri’s mythpl
dc.subject.enEuropean poetry 19th-20th centurypl
dc.subject.otheritalianismopl
dc.subject.otheril mito arcadiaco dell’Italiapl
dc.subject.otherviaggio in Italiapl
dc.subject.otherintertestualitàpl
dc.subject.otherMihály Babitspl
dc.subject.otherJohann Wolfgang Goethepl
dc.subject.otherKazimierz Wierzyńskipl
dc.subject.otherJan Lechońpl
dc.subject.otherAntoni Słonimskipl
dc.subject.otherJarosław Iwaszkiewiczpl
dc.subject.otherCzesław Miłoszpl
dc.subject.otherTadeusz Różewiczpl
dc.subject.otherIosif Brodskijpl
dc.subject.otherZbigniew Herbertpl
dc.subject.otherMaria Luisa Spazianipl
dc.subject.otherGuido Piovenepl
dc.subject.otherUmberto Ecopl
dc.subject.otherElena Crocepl
dc.subject.otheril mito di Dantepl
dc.subject.otherpoesia europea a cavallo fra l‘800 e il ‘900pl
dc.subject.plitalianizmpl
dc.subject.plCzesław Miłoszpl
dc.subject.plTadeusz Różewicz,pl
dc.subject.plZbigniew Herbertpl
dc.subject.plJosif Brodskipl
dc.subject.plGuido Piovenepl
dc.subject.plMaria Luisa Spazianipl
dc.subject.plElena Crocepl
dc.subject.plUmberto Ecopl
dc.subject.plJarosław Iwaszkiewiczpl
dc.subject.plAntoni Słonimskipl
dc.subject.plJan Lechoń,pl
dc.subject.plKazimierz Wierzyńskipl
dc.subject.plJohann Wolfgang Goethepl
dc.subject.plMihály Babitspl
dc.subject.plintertekstualnośćpl
dc.subject.plpodróż włoskapl
dc.subject.plmit arkadyjski Włochpl
dc.subject.plmit Dantegopl
dc.subject.plpoezja europejska XIX/XX wiekpl
dc.subtypeConferenceProceedingspl
dc.titleIl palinsesto "nelle valli d’Arcadia" : L’Italia allo specchio della poesia europea del novecentopl
dc.title.alternativeThe palimpsest in the "Valleys of Arcadia" : Italy in the mirror of the 20th-century european poetrypl
dc.title.containerL’italianismo moderno nell’Europa Centrale e Orientale (secc. XIX-XXI) : atti del convegno, Roma 10 giugno 2016pl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Divided into six paragraphs, this essay deals with the issue of the 20th-century Italianism in Central-European poetry. The reflection is based on a body of Polish and Hungarian texts, written by the authors born between 1883 and 1924. It is complemented with references to European literature in the footnotes. In the first place, Italian hodeporics and literary essays from the 1960s are considered, in which the main features of the ‘Italian stereotype’ popular among the foreigners are examined. After that, both texts sceptical to the myth and those approving its message are analysed. Subsequently, the essay concentrates on texts in which the ’travelogue pattern’ interacts with the dynamics of metaphorization of the described places. Furthermore, intertextuality and various references to Italian culture (e.g. allusions to great figures of art and literature, to their works, as well as to the foreigners who created the Arcadian myth of Italy) are examined. A special attention is paid to those poems in which the Italian motif serves as a geopoetical metaphor, which is a feature of texts expressing a political or ethical message. Last but not least, the concept of palimpsest explicates the multiplicity of meanings of Italianism in the 20th-century poetry and in the collective memory of not only Central-European nations.
dc.abstract.otherpl
Suddiviso in sei parti, il saggio analizza i fenomeni dell’italianismo tipici del Novecento mitteleuropeo. La riflessione si basa su un corpus di testi di autori polacchi e ungheresi nati fra il 1883 e il 1924, con riferimenti alla letteratura europea dell’epoca nelle note. Il punto di partenza sono l’odeporica e la saggistica italiana degli anni ’60, in cui si esaminano i principali tratti del cliché italiano coltivato dagli stranieri, per passare alla lettura di testi, prima quelli scettici verso il mito, poi altri. Vengono interpretate successivamente le poesie in cui si rispecchia il modello odeporico di riflessione geopoetica sull’Italia insieme alla metaforizzazione di luoghi che avviene in esse. Si passa quindi al problema dell’intertestualità e all’analisi di testi il cui l’italianismo si manifesta in forma di riferimenti all’universo culturale del Bel Paese, cioè ai suoi grandi personaggi e alle loro opere, ma anche agli autori stranieri creatori del mito arcadico dell’Italia. In seguito, l’attenzione si concentra su poesie in cui il motivo italiano svolge una funzione metaforica, come avviene nei testi esprimenti un messaggio politico o anche quello etico. Infine con il concetto del palinsesto si esplica la molteplicità di significati dell’italianismo che si dimostra un elemento rilevante sia della poesia novecentesca, sia della memoria collettiva non solo mitteleuropea.
dc.abstract.plpl
Podzielony na sześć części artykuł omawia charakterystyczne dla środkowoeuropejskiego italianizmu zjawiska. Podstawę rozważań stanowi zbiór tekstów autorów polskich i węgierskich, urodzonych w latach 1883-1924, z odniesieniami do literatury ich czasów w przypisach. Punktem wyjścia do refleksji jest włoskie podróżopisarstwo i publicystyka lat ’60 XX wieku, w których analizowane są podstawowe cechy włoskich clichés i stereotypów, pojawiające się w wypowiedziach cudzoziemców. Następnie przechodzi się do interpretacji wybranych utworów, począwszy od sceptycznych w stosunku do mitu, później - pozostałych. Z perspektywy geopoetyki interpretowane są utwory, w których dochodzi do głosu podróżopisarski model postrzegania Włoch i dokonuje się swoista metaforyzacja miejsc. Następnie zwraca się uwagę na zagadnienie intertekstualności. Analizie poddane są utwory, których italianizm przejawia się w postaci odniesień do uniwersum kulturowego Italii, czyli do wielkich twórców literatury i kultury włoskiej wraz z ich dziełami, a także do autorów obcych, których pisarstwo przyczyniło się do umocnienia mitu Italii w świadomości europejskiej. W dalszej kolejności omawiane są wiersze, w których motyw włoski pełni funkcję metaforyczną, jak dzieje się w utworach niosących wyraźny przekaz polityczny lub moralny. Na koniec wyjaśnione zostaje pojęcie palimpsestu, za pomocą którego możliwe wydaje się wskazanie różnorodności odmian italianizmu, stanowiącego znaczący składnik repertorum tematycznego poezji XX wieku oraz świadomości zbiorowej Europy - nie tylko Środkowo-Wschodniej.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej
dc.conferencepl
L’italianismo moderno nell’Europa Centrale e Orientale (secc. XIX-XXI)
dc.conference.city
Rzym
dc.conference.country
Włochy
dc.conference.datefinish
2016-06-10
dc.conference.datestart
2016-06-10
dc.contributor.authorpl
Płaszczewska, Olga - 131450
dc.date.accessionpl
2017-08-01
dc.date.accessioned
2017-08-22T11:34:02Z
dc.date.available
2017-08-22T11:34:02Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Redakcja wymieniona we wstępie: Andreas Gottsmann, Antal Molnár, Piotr Salwa
dc.description.conftypepl
international
dc.description.physicalpl
34-49
dc.description.publicationpl
1
dc.description.series
Conferenze - Accademia Polacca delle Scienze (1978)
dc.description.seriesnumber
135
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbnpl
978-83-63305-35-2
dc.identifier.seriesissn
0239-8605
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/43294
dc.identifier.weblinkpl
http://www.rzym.pan.pl/images/files/conferenze/135._L_italianismo_moderno_ebook.pdf
dc.languagepl
ita
dc.language.containerpl
ita
dc.pubinfopl
Roma : Accademia Polacca delle Scienze Biblioteca e Centro di Studi a Roma
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
dc.share.type
inne
dc.sourceinfopl
liczba autorów 9; liczba stron 117; liczba arkuszy wydawniczych 7,3;
dc.subject.enpl
Italianism
dc.subject.enpl
Italian travel
dc.subject.enpl
Mihály Babits,
dc.subject.enpl
intertextuality,
dc.subject.enpl
Johann Wolfgang Goethe
dc.subject.enpl
Antoni Słonimski
dc.subject.enpl
Jan Lechoń,
dc.subject.enpl
Czesław Miłosz
dc.subject.enpl
Jarosław Iwaszkiewicz,
dc.subject.enpl
Zbigniew Herbert
dc.subject.enpl
Tadeusz Różewicz
dc.subject.enpl
Joseph Brodsky
dc.subject.enpl
Guido Piovene
dc.subject.enpl
Elena Croce
dc.subject.enpl
Maria Luisa Spaziani
dc.subject.enpl
Umberto Eco
dc.subject.enpl
the Arcadian myth of Italy
dc.subject.enpl
Dante Alighieri’s myth
dc.subject.enpl
European poetry 19th-20th century
dc.subject.otherpl
italianismo
dc.subject.otherpl
il mito arcadiaco dell’Italia
dc.subject.otherpl
viaggio in Italia
dc.subject.otherpl
intertestualità
dc.subject.otherpl
Mihály Babits
dc.subject.otherpl
Johann Wolfgang Goethe
dc.subject.otherpl
Kazimierz Wierzyński
dc.subject.otherpl
Jan Lechoń
dc.subject.otherpl
Antoni Słonimski
dc.subject.otherpl
Jarosław Iwaszkiewicz
dc.subject.otherpl
Czesław Miłosz
dc.subject.otherpl
Tadeusz Różewicz
dc.subject.otherpl
Iosif Brodskij
dc.subject.otherpl
Zbigniew Herbert
dc.subject.otherpl
Maria Luisa Spaziani
dc.subject.otherpl
Guido Piovene
dc.subject.otherpl
Umberto Eco
dc.subject.otherpl
Elena Croce
dc.subject.otherpl
il mito di Dante
dc.subject.otherpl
poesia europea a cavallo fra l‘800 e il ‘900
dc.subject.plpl
italianizm
dc.subject.plpl
Czesław Miłosz
dc.subject.plpl
Tadeusz Różewicz,
dc.subject.plpl
Zbigniew Herbert
dc.subject.plpl
Josif Brodski
dc.subject.plpl
Guido Piovene
dc.subject.plpl
Maria Luisa Spaziani
dc.subject.plpl
Elena Croce
dc.subject.plpl
Umberto Eco
dc.subject.plpl
Jarosław Iwaszkiewicz
dc.subject.plpl
Antoni Słonimski
dc.subject.plpl
Jan Lechoń,
dc.subject.plpl
Kazimierz Wierzyński
dc.subject.plpl
Johann Wolfgang Goethe
dc.subject.plpl
Mihály Babits
dc.subject.plpl
intertekstualność
dc.subject.plpl
podróż włoska
dc.subject.plpl
mit arkadyjski Włoch
dc.subject.plpl
mit Dantego
dc.subject.plpl
poezja europejska XIX/XX wiek
dc.subtypepl
ConferenceProceedings
dc.titlepl
Il palinsesto "nelle valli d’Arcadia" : L’Italia allo specchio della poesia europea del novecento
dc.title.alternativepl
The palimpsest in the "Valleys of Arcadia" : Italy in the mirror of the 20th-century european poetry
dc.title.containerpl
L’italianismo moderno nell’Europa Centrale e Orientale (secc. XIX-XXI) : atti del convegno, Roma 10 giugno 2016
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available