"Transformart" narracje, czyli o potrzebie obecności bohaterek : przypadek bałkański

2014
book section
article
dc.abstract.enIn contemporary culture, when one speaks about heroes, the choice normally falls on male representatives of those, especially in firmly patriarchalized societies and nations. Where, in this case, are and who are heroines? Attempts to answer this question were undertaken, among others, by women's artistic and activist environments on the territory of the Balkans. It is because this problem seems to be involved in a series of dependences and issues connected with the language-based image of the world, the social dimension of remembrance, and - at last - with patterns of culture. The actions and steps undertaken by them serve the purpose of polemic against culture and social amnesia, as well as get closed within attempts at debunking and deconstrcting certain "myths" which exclude them form the circulation of culture as strong, conscious and independent subjects.pl
dc.abstract.plWe współczesnej kulturze, gdy zwykle mówi się o bohaterach, to wybór pada na przedstawicieli rodzaju męskiego, zwłaszcza w silnie spatriarchalizowanych społeczeństwach. Gdzie w takim razie są i kim są bohaterki? Próby odpowiedzi na to pytanie podjęły się m. in. kobiece środowiska artystyczne i aktywistyczne na terenie Bałkanów. Problem ten bowiem wydaje się uwikłany w szereg zależności i kwestii związanych z językowym obrazem świata, społecznym wymiarem pamięci, a wreszcie i wzorami kultury. Działania i akcje przez nie podejmowane służą także polemice z kulturową i społeczną amnezją i zamykają się w próbach odkłamania i dekonstrukcji pewnych "mitów", które wykluczają je z obiegu kultury jako silne, świadome i niezależne podmioty.pl
dc.affiliationWydział Historyczny : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowejpl
dc.contributor.authorSztandara, Magdalena - 254367 pl
dc.contributor.editorSztandara, Magdalena - 254367 pl
dc.contributor.editorŁeńska-Bąk, Katarzynapl
dc.date.accessioned2015-03-27T15:26:36Z
dc.date.available2015-03-27T15:26:36Z
dc.date.issued2014pl
dc.description.physical257-274pl
dc.description.publication1,2pl
dc.description.seriesStromata Anthropologica
dc.description.seriesnumber9
dc.identifier.seriesissn1897-5666
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4315
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoOpole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiegopl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.uri*
dc.subject.ena heroinepl
dc.subject.ena womenpl
dc.subject.enthe Balkanspl
dc.subject.enremembrancepl
dc.subject.enhistorypl
dc.subject.enartpl
dc.subject.enactivismpl
dc.subject.plbohaterkapl
dc.subject.plkobietapl
dc.subject.plBałkanypl
dc.subject.plpamięćpl
dc.subject.plhistoriapl
dc.subject.plsztukapl
dc.subject.plaktywizmpl
dc.subtypeArticlepl
dc.title"Transformart" narracje, czyli o potrzebie obecności bohaterek : przypadek bałkańskipl
dc.title.alternative"Transformart" narrations, that is about the need for presence of heroines : the Balkan casepl
dc.title.containerGłód : skojarzenia, metafory, refleksje ...pl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In contemporary culture, when one speaks about heroes, the choice normally falls on male representatives of those, especially in firmly patriarchalized societies and nations. Where, in this case, are and who are heroines? Attempts to answer this question were undertaken, among others, by women's artistic and activist environments on the territory of the Balkans. It is because this problem seems to be involved in a series of dependences and issues connected with the language-based image of the world, the social dimension of remembrance, and - at last - with patterns of culture. The actions and steps undertaken by them serve the purpose of polemic against culture and social amnesia, as well as get closed within attempts at debunking and deconstrcting certain "myths" which exclude them form the circulation of culture as strong, conscious and independent subjects.
dc.abstract.plpl
We współczesnej kulturze, gdy zwykle mówi się o bohaterach, to wybór pada na przedstawicieli rodzaju męskiego, zwłaszcza w silnie spatriarchalizowanych społeczeństwach. Gdzie w takim razie są i kim są bohaterki? Próby odpowiedzi na to pytanie podjęły się m. in. kobiece środowiska artystyczne i aktywistyczne na terenie Bałkanów. Problem ten bowiem wydaje się uwikłany w szereg zależności i kwestii związanych z językowym obrazem świata, społecznym wymiarem pamięci, a wreszcie i wzorami kultury. Działania i akcje przez nie podejmowane służą także polemice z kulturową i społeczną amnezją i zamykają się w próbach odkłamania i dekonstrukcji pewnych "mitów", które wykluczają je z obiegu kultury jako silne, świadome i niezależne podmioty.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
dc.contributor.authorpl
Sztandara, Magdalena - 254367
dc.contributor.editorpl
Sztandara, Magdalena - 254367
dc.contributor.editorpl
Łeńska-Bąk, Katarzyna
dc.date.accessioned
2015-03-27T15:26:36Z
dc.date.available
2015-03-27T15:26:36Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.description.physicalpl
257-274
dc.description.publicationpl
1,2
dc.description.series
Stromata Anthropologica
dc.description.seriesnumber
9
dc.identifier.seriesissn
1897-5666
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4315
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.uri*
dc.subject.enpl
a heroine
dc.subject.enpl
a women
dc.subject.enpl
the Balkans
dc.subject.enpl
remembrance
dc.subject.enpl
history
dc.subject.enpl
art
dc.subject.enpl
activism
dc.subject.plpl
bohaterka
dc.subject.plpl
kobieta
dc.subject.plpl
Bałkany
dc.subject.plpl
pamięć
dc.subject.plpl
historia
dc.subject.plpl
sztuka
dc.subject.plpl
aktywizm
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
"Transformart" narracje, czyli o potrzebie obecności bohaterek : przypadek bałkański
dc.title.alternativepl
"Transformart" narrations, that is about the need for presence of heroines : the Balkan case
dc.title.containerpl
Głód : skojarzenia, metafory, refleksje ...
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available