Mechanizm produkcji anionorodnika ponadtlenkowego przez cytochrom badany poprzez modyfikację poszczególnych etapów przepływu elektronów w łańcuchach kofaktorów

thesis
dc.abstract.plCytochrom $\mathit{bc}_{1}$ jest białkiem łańcucha transportu elektronów. Jego działanie związane jest z budowaniem siły protonomotorycznej służącej do produkcji ATP. Oprócz reakcji katalitycznych (które konserwują energię), w pewnych warunkach mogą zachodzić reakcje uboczne, które prowadzą do dyssypacji energii. W reakcjach katalitycznych energia reakcji utleniania chinolu jest wykorzystywana do translokacji protonów w obrębie cytochromu $\mathit{bc}_{1}$. W tym przypadku, w miejscu katalitycznym Qo następuje rozdział dwóch elektronów dostarczanych przez chinol, które przepływają przez dwa odrębne łańcuchy kofaktorów. W reakcjach ubocznych, w konsekwencji może nastąpić utrata części energii z utleniania chinolu. Może być ona „rozproszona” na skutek częściowej lub całkowitej utraty funkcji translokacji protonów przez cytochrom $\mathit{bc}_{1}$. Są to reakcje, w których w miejscu katalitycznym Qo nie następuje wydajny rozdział elektronów na dwa łańcuchy kofaktorów. Jedną z reakcji ubocznych jest przekaz elektronu z semichinonu w miejscu Qo na tlen z wytworzeniem anionorodnika ponadtlenkowego. W wyniku tej reakcji oprócz spadku wydajności translokacji protonów, powstaje reaktywny rodnik, który może prowadzić do dużych uszkodzeń w komórce poprzez utlenianie różnych cząsteczek, takich jak lipidy i białka. Inną reakcją uboczną może być przekaz obydwu elektronów na jeden łańcuch kofaktorów (na łańcuch o wyższym potencjale redoks), co powoduje spadek wydajności fosforylacji oksydacyjnej. W pracy doktorskiej badane były zarówno reakcje katalityczne jak i reakcje uboczne. Praca doświadczalna nad poznaniem tych reakcji została wzbogacona pełnym teoretycznym modelem działania monomeru cytochromu $\mathit{bc}_{1}$. Model ten umożliwia poznanie działania cytochromu $\mathit{bc}_{1}$ oraz przewidzenie zachowania się badanego układu w różnych warunkach stężenia substratów i produktów, jak i efektu kinetycznego łączenia mutacji w obrębie tego białka. W pracy doktorskiej został też opisany efekt inhibicji cytochromu $\mathit{bc}_{1}$ przez jeden z substratów – chinol. Inhibicja ta jest połączona ze znacznym spadkiem aktywności białka po czasie rzędu kilkunastu – kilkudziesięciu sekund i z produkcją anionorodnika ponadtlenkowego. Efekty kinetyczne mutacji punktowych i produkcja wolnych rodników są czynnikami, które leżą u podstaw chorób mitochondrialnych. Niektóre mutacje pojawiające się w obrębie ludzkiego cytochromu b zostały przebadane w tej pracy doktorskiej. W oparciu o zdobytą wiedzę zaproponowano sposób w jaki mutacje te wpływają na funkcjonowanie białka.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.contributor.advisorOsyczka, Artur - 131215 pl
dc.contributor.authorBorek, Arkadiusz - 104015 pl
dc.contributor.institutionUniwersytet Jagielloński. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.contributor.reviewerFroncisz, Wojciech - 127952 pl
dc.contributor.reviewerGruszecki, Wiesławpl
dc.date.accessioned2017-07-18T07:29:58Z
dc.date.available2017-07-18T07:29:58Z
dc.date.openaccess0
dc.date.submitted2015-02-03pl
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.physical201pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.callnumberDokt. 2015/029pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/42898
dc.languagepolpl
dc.placeKrakówpl
dc.rightsCopyright*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.simpleviewWolny dostęp
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.encytochrome $bc_{1}$pl
dc.subject.ensuperoxidepl
dc.subject.enmitochondrial mutationspl
dc.subject.enmechanism of actionpl
dc.subject.enmathematical modelpl
dc.subject.plcytochrom $bc_{1}$pl
dc.subject.planionorodnik ponadtlenkowypl
dc.subject.plmutacje mitochondrialnepl
dc.subject.plmechanizm działaniapl
dc.subject.plmodel matematycznypl
dc.titleMechanizm produkcji anionorodnika ponadtlenkowego przez cytochrom $bc_{1}$ badany poprzez modyfikację poszczególnych etapów przepływu elektronów w łańcuchach kofaktorówpl
dc.title.alternativeMechanism of superoxide production by cytochrome $bc_{1}$ studied by modifications of individual steps of electron transpory chainpl
dc.typeThesispl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month
Downloads
Borek_Mechanizm_produkcji_anionorodnika_ponadtlenkowego_2014.pdf
4