Polityka rodzinna w strategiach rozwiązywania problemów społecznych w powiatach Małopolski

2016
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T21:07:03Z
dc.abstract.enThe management of a strategic character is an important element for the functioning of modern units of local governments. It applies to almost all areas of life of local communities. The long-term perspective plays an important role also in the functioning of the social sphere, including in the conduct of family policy. The aim of this study is to check on the declarative level - through the analysis of strategic documents of poviats of Małopolska - the role and place that Polish family problems and methods for solving them play in these documents in the long run.pl
dc.abstract.plZarządzanie o charakterze strategicznym stanowi istotny element funkcjonowania współczesnych jednostek terytorialnych. Dotyczy praktycznie wszystkich obszarów życia społeczności lokalnych. Perspektywa długofalowa odgrywa niebagatelną rolę także w funkcjonowaniu sfery społecznej, w tym w prowadzeniu polityki rodzinnej. Celem artykułu jest więc sprawdzenie na poziomie deklaratywnym - poprzez analizę zapisów dokumentów strategicznych powiatów małopolskich - roli i miejsca, jakie we wspomnianych dokumentach odgrywają problemy polskich rodzin i sposoby ich rozwiązywania w dłuższej perspektywie czasu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznychpl
dc.contributor.authorPeter-Bombik, Katarzyna - 131339 pl
dc.contributor.authorSzczudlińska-Kanoś, Agnieszka - 200080 pl
dc.date.accession2019-03-19pl
dc.date.accessioned2017-07-04T11:19:50Z
dc.date.available2017-07-04T11:19:50Z
dc.date.issued2016pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 49-50pl
dc.description.number456pl
dc.description.physical41-50pl
dc.description.publication0,6pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.15611/pn.2016.456.03pl
dc.identifier.eissn2392-0041pl
dc.identifier.isbn978-83-7695-623-7pl
dc.identifier.issn1899-3192pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/42289
dc.identifier.weblinkhttps://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/40054/edition/36480pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enfamily policypl
dc.subject.enpoviatpl
dc.subject.endevelopment strategypl
dc.subject.enstrategy for solving social problemspl
dc.subject.plpolityka rodzinnapl
dc.subject.plpowiatpl
dc.subject.plstrategia rozwiązywania problemów społecznychpl
dc.subject.plstrategia rozwojupl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePolityka rodzinna w strategiach rozwiązywania problemów społecznych w powiatach Małopolskipl
dc.title.alternativeFamily policy in the strategies for solving social problems in the poviats of Małopolskapl
dc.title.journalPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economicspl
dc.title.volumePolityka rodzinna w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowympl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T21:07:03Z
dc.abstract.enpl
The management of a strategic character is an important element for the functioning of modern units of local governments. It applies to almost all areas of life of local communities. The long-term perspective plays an important role also in the functioning of the social sphere, including in the conduct of family policy. The aim of this study is to check on the declarative level - through the analysis of strategic documents of poviats of Małopolska - the role and place that Polish family problems and methods for solving them play in these documents in the long run.
dc.abstract.plpl
Zarządzanie o charakterze strategicznym stanowi istotny element funkcjonowania współczesnych jednostek terytorialnych. Dotyczy praktycznie wszystkich obszarów życia społeczności lokalnych. Perspektywa długofalowa odgrywa niebagatelną rolę także w funkcjonowaniu sfery społecznej, w tym w prowadzeniu polityki rodzinnej. Celem artykułu jest więc sprawdzenie na poziomie deklaratywnym - poprzez analizę zapisów dokumentów strategicznych powiatów małopolskich - roli i miejsca, jakie we wspomnianych dokumentach odgrywają problemy polskich rodzin i sposoby ich rozwiązywania w dłuższej perspektywie czasu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych
dc.contributor.authorpl
Peter-Bombik, Katarzyna - 131339
dc.contributor.authorpl
Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka - 200080
dc.date.accessionpl
2019-03-19
dc.date.accessioned
2017-07-04T11:19:50Z
dc.date.available
2017-07-04T11:19:50Z
dc.date.issuedpl
2016
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 49-50
dc.description.numberpl
456
dc.description.physicalpl
41-50
dc.description.publicationpl
0,6
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.15611/pn.2016.456.03
dc.identifier.eissnpl
2392-0041
dc.identifier.isbnpl
978-83-7695-623-7
dc.identifier.issnpl
1899-3192
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / P
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/42289
dc.identifier.weblinkpl
https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/40054/edition/36480
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
family policy
dc.subject.enpl
poviat
dc.subject.enpl
development strategy
dc.subject.enpl
strategy for solving social problems
dc.subject.plpl
polityka rodzinna
dc.subject.plpl
powiat
dc.subject.plpl
strategia rozwiązywania problemów społecznych
dc.subject.plpl
strategia rozwoju
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Polityka rodzinna w strategiach rozwiązywania problemów społecznych w powiatach Małopolski
dc.title.alternativepl
Family policy in the strategies for solving social problems in the poviats of Małopolska
dc.title.journalpl
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics
dc.title.volumepl
Polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Włocławek
1
Downloads
peter-bombik_szczudlinska-kanos_polityka_rodzinna_w_strategiach_2016.pdf
1