Wartość bytu : ontologizm etyczny w filozofii rosyjskiej : rozważania wokół filozofii Borysa Wyszesławcewa

2012
journal article
article
dc.abstract.enThe Value of Being: Ethical Ontologism in Russian Philosophy. Reflections on the philosophy of Boris Vysheslavtsev. The present paper deals with the philosophy of Boris P. Vysheslavtsev (1877-1954). The first part is devoted to the issue of freedom in relation to the system of values. This part of the analysis emphasizes the themes derived from the philosophy of N. Hartmann. The second part presents Vysheslavtsev’s polemic with the early views of S. I. Hessen concerning the irrational character of freedom (mystic) and its alleged incompatibility with the sphere of culture (philosophy). Rejecting this postition, Vysheslavtsev pointed to their presence in experience (perezhivaniie), i.e. the primitive experience of reality, which can in turn become the basis of the philosophy of freedom (including culture). Vysheslavtsev’s position can be called “ethical ontologism”, which is at the same time to be regarded as the basis of the project of the philosophy of freedom.pl
dc.abstract.plPrezentowany artykuł dotyczy filozofii Borysa P. Wyszesławcewa (1877-1954). Pierwsza część została poświęcona problemowi wolności w jej relacji do świata wartości. Na tym etapie analiz zostały podkreślone wątki zaczerpnięte z filozofii N. Hartmanna. W drugiej części artykułu została przedstawiona polemika Wyszesławcewa z wczesnymi poglądami S. I. Hessena. Dotyczyła ona irracjonalnego charakteru wolności (mistyki) i jej rzekomej nieprzystawalności do sfery kultury (filozofii). Nie zgadzając się z tym stanowiskiem Wyszesławcew wskazywał bowiem na ich współobecność w „przeżyciu” (pierieżiwanije), czyli pierwotnym doświadczeniu rzeczywistości, które może z kolei stać się podstawą filozofii wolności (w tym również kultury). Stanowisko Wyszesławcewa można określić mianem ontologizmu etycznego, który jednocześnie winien być uznany za podstawę projektu filozofii wolności.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Filozofiipl
dc.contributor.authorAugustyn, Leszek - 127147 pl
dc.contributor.editorBohun, Michał - 127390 pl
dc.date.accessioned2015-03-25T14:03:11Z
dc.date.available2015-03-25T14:03:11Z
dc.date.issued2012pl
dc.description.conftypelocalpl
dc.description.number4pl
dc.description.physical309-324pl
dc.description.version26pl
dc.identifier.eissn2353-723Xpl
dc.identifier.issn1643-1243pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4210
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleWartość bytu : ontologizm etyczny w filozofii rosyjskiej : rozważania wokół filozofii Borysa Wyszesławcewapl
dc.title.alternativeThe value of b eing : ethical ontologism in Russian philosophy : reflections on the philosophy of Boris Vysheslavtsevpl
dc.title.volumePostneokantyzm : ontologizmpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Value of Being: Ethical Ontologism in Russian Philosophy. Reflections on the philosophy of Boris Vysheslavtsev. The present paper deals with the philosophy of Boris P. Vysheslavtsev (1877-1954). The first part is devoted to the issue of freedom in relation to the system of values. This part of the analysis emphasizes the themes derived from the philosophy of N. Hartmann. The second part presents Vysheslavtsev’s polemic with the early views of S. I. Hessen concerning the irrational character of freedom (mystic) and its alleged incompatibility with the sphere of culture (philosophy). Rejecting this postition, Vysheslavtsev pointed to their presence in experience (perezhivaniie), i.e. the primitive experience of reality, which can in turn become the basis of the philosophy of freedom (including culture). Vysheslavtsev’s position can be called “ethical ontologism”, which is at the same time to be regarded as the basis of the project of the philosophy of freedom.
dc.abstract.plpl
Prezentowany artykuł dotyczy filozofii Borysa P. Wyszesławcewa (1877-1954). Pierwsza część została poświęcona problemowi wolności w jej relacji do świata wartości. Na tym etapie analiz zostały podkreślone wątki zaczerpnięte z filozofii N. Hartmanna. W drugiej części artykułu została przedstawiona polemika Wyszesławcewa z wczesnymi poglądami S. I. Hessena. Dotyczyła ona irracjonalnego charakteru wolności (mistyki) i jej rzekomej nieprzystawalności do sfery kultury (filozofii). Nie zgadzając się z tym stanowiskiem Wyszesławcew wskazywał bowiem na ich współobecność w „przeżyciu” (pierieżiwanije), czyli pierwotnym doświadczeniu rzeczywistości, które może z kolei stać się podstawą filozofii wolności (w tym również kultury). Stanowisko Wyszesławcewa można określić mianem ontologizmu etycznego, który jednocześnie winien być uznany za podstawę projektu filozofii wolności.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii
dc.contributor.authorpl
Augustyn, Leszek - 127147
dc.contributor.editorpl
Bohun, Michał - 127390
dc.date.accessioned
2015-03-25T14:03:11Z
dc.date.available
2015-03-25T14:03:11Z
dc.date.issuedpl
2012
dc.description.conftypepl
local
dc.description.numberpl
4
dc.description.physicalpl
309-324
dc.description.versionpl
26
dc.identifier.eissnpl
2353-723X
dc.identifier.issnpl
1643-1243
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4210
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Wartość bytu : ontologizm etyczny w filozofii rosyjskiej : rozważania wokół filozofii Borysa Wyszesławcewa
dc.title.alternativepl
The value of b eing : ethical ontologism in Russian philosophy : reflections on the philosophy of Boris Vysheslavtsev
dc.title.volumepl
Postneokantyzm : ontologizm
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available