Publikowanie naukowe jako proces organizacji wiedzy : zarys koncepcji

2014
book section
article
dc.abstract.enIn the paper problem of scientific publishing as knowledge organization process using knowledge organization system (KOS) are presented. A model of scientific publishing as a KO process is proposed, compared to other models: Hackathorn’s transformation of information into knowledge model, E2E model by Faucher and SPLC publishing model. The new model emphasizes the role of knowledge possessed by: the researcher, publisher and indexer in KOS. It refers to the scientific communication model previously presented by author (Nahotko, 2010). KOS used as a tool for organization and codification (externalization) of knowledge in scientific publications are listed and their preliminary division is proposed. KO processes particularly important in electronic publishing were indicated.pl
dc.abstract.plW artykule przedstawione zostały problemy publikowania naukowego, jako procesu organizacji wiedzy , w którym stosowane są systemy organizacji wiedzy (SOW). Zaproponowano model publikowania naukowego na tle innych modeli: modelu transformacji informacji w wiedzę Hackathorna, modelu E2E Fauchera oraz modelu publikowania naukowego SPLC. Model ten wskazuje na rolę wiedzy: naukowca, wydawcy i indeksujących w OW. Nawiązuje on do modelu komunikacji naukowej, wcześniej przedstawionego przez autora (Nahotko, 2010). Przedstawiono wykaz SOW stosowanych jako narzędzia organizacji i kodyfikacji(eksternalizacji) wiedzy w publikowaniu naukowym i zaproponowano ich wstępny podział. Wskazano na procesy OW związane z transferem publikowania naukowego do środowiska elektronicznego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwapl
dc.contributor.authorNahotko, Marek - 130864 pl
dc.contributor.editorSosińska-Kalata, Barbarapl
dc.contributor.editorPrzastek-Samokowa, Mariapl
dc.contributor.editorWiorogórska, Zuzannapl
dc.date.accessioned2015-03-25T09:01:09Z
dc.date.available2015-03-25T09:01:09Z
dc.date.issued2014pl
dc.description.additionalBibliogr. s. 148-149pl
dc.description.physical137-150pl
dc.description.publication0,7pl
dc.description.seriesMiscellanea Informatologica Varsoviensia
dc.description.seriesnumber154
dc.identifier.eisbn978-83-64203-35-0pl
dc.identifier.isbn978-83-64203-28-2pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4152
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoWarszawa : Wydawnictwo SBPpl
dc.rights.licencebez licencji
dc.subject.plpublikowanie naukowepl
dc.subject.plorganizacja wiedzypl
dc.subject.plorganizacja informacjipl
dc.subject.plsystemy organizacji wiedzypl
dc.subject.plmodel organizacji wiedzypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePublikowanie naukowe jako proces organizacji wiedzy : zarys koncepcjipl
dc.title.alternativeScientific publishing as knowledge organization process : outline of the conceptpl
dc.title.containerNauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki : praca zbiorowapl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the paper problem of scientific publishing as knowledge organization process using knowledge organization system (KOS) are presented. A model of scientific publishing as a KO process is proposed, compared to other models: Hackathorn’s transformation of information into knowledge model, E2E model by Faucher and SPLC publishing model. The new model emphasizes the role of knowledge possessed by: the researcher, publisher and indexer in KOS. It refers to the scientific communication model previously presented by author (Nahotko, 2010). KOS used as a tool for organization and codification (externalization) of knowledge in scientific publications are listed and their preliminary division is proposed. KO processes particularly important in electronic publishing were indicated.
dc.abstract.plpl
W artykule przedstawione zostały problemy publikowania naukowego, jako procesu organizacji wiedzy , w którym stosowane są systemy organizacji wiedzy (SOW). Zaproponowano model publikowania naukowego na tle innych modeli: modelu transformacji informacji w wiedzę Hackathorna, modelu E2E Fauchera oraz modelu publikowania naukowego SPLC. Model ten wskazuje na rolę wiedzy: naukowca, wydawcy i indeksujących w OW. Nawiązuje on do modelu komunikacji naukowej, wcześniej przedstawionego przez autora (Nahotko, 2010). Przedstawiono wykaz SOW stosowanych jako narzędzia organizacji i kodyfikacji(eksternalizacji) wiedzy w publikowaniu naukowym i zaproponowano ich wstępny podział. Wskazano na procesy OW związane z transferem publikowania naukowego do środowiska elektronicznego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
dc.contributor.authorpl
Nahotko, Marek - 130864
dc.contributor.editorpl
Sosińska-Kalata, Barbara
dc.contributor.editorpl
Przastek-Samokowa, Maria
dc.contributor.editorpl
Wiorogórska, Zuzanna
dc.date.accessioned
2015-03-25T09:01:09Z
dc.date.available
2015-03-25T09:01:09Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 148-149
dc.description.physicalpl
137-150
dc.description.publicationpl
0,7
dc.description.series
Miscellanea Informatologica Varsoviensia
dc.description.seriesnumber
154
dc.identifier.eisbnpl
978-83-64203-35-0
dc.identifier.isbnpl
978-83-64203-28-2
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4152
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Warszawa : Wydawnictwo SBP
dc.rights.licence
bez licencji
dc.subject.plpl
publikowanie naukowe
dc.subject.plpl
organizacja wiedzy
dc.subject.plpl
organizacja informacji
dc.subject.plpl
systemy organizacji wiedzy
dc.subject.plpl
model organizacji wiedzy
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Publikowanie naukowe jako proces organizacji wiedzy : zarys koncepcji
dc.title.alternativepl
Scientific publishing as knowledge organization process : outline of the concept
dc.title.containerpl
Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki : praca zbiorowa
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Katowice
2
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available