Przydatność metod badania potrzeb odbiorców internetowych serwisów informacyjnych w kontekście zarządzania informacją-produktem

2011
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-10T01:47:50Z
dc.abstract.enThe content of this study remains aligned with present-day research designs which perceive the journalism information as a market good, i.e. a product. The product management consists in devising strategies which make the marketed product exceptional, let it excel the competition and match the client needs. However, these needs should be first examined. The paper analyses methods of researching client needs and organizes them from the perspective of their usefulness in the management of information perceived as a product.pl
dc.abstract.plPoruszona w niniejszym opracowaniu problematyka pozostaje w zgodzie z aktualnymi koncepcjami badawczymi pojmującymi informację dziennikarską jako dobro rynkowe – produkt. Zarządzanie produktem polega na opracowaniu takiej strategii, aby wprowadzony na rynek produkt był wyjątkowy: wyróżniał się spośród konkurencji i odpowiadał potrzebom odbiorców. Wcześniej jednak, potrzeby te należy poznać. W pracy omówiono metody badań potrzeb odbiorców, które uszeregowano pod kątem ich przydatności w odniesieniu do zarządzania informacją-produktem.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kulturypl
dc.contributor.authorLaberschek, Marcin - 138069 pl
dc.date.accession2017-04-21pl
dc.date.accessioned2017-04-21T11:08:18Z
dc.date.available2017-04-21T11:08:18Z
dc.date.issued2011pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalBibliogr. s. 40-41pl
dc.description.number1pl
dc.description.physical27-41pl
dc.description.publication1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume12pl
dc.identifier.doi10.4467/20843976ZK.11.003.0126pl
dc.identifier.eissn2084-3976pl
dc.identifier.issn1896-8201pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/39581
dc.identifier.weblinkhttp://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-12-2011/12-1-2011/art/239/pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.eninformation as productpl
dc.subject.eninformation managementpl
dc.subject.enreserch of information consumerspl
dc.subject.enmedia productpl
dc.subject.enconstruction of new informationpl
dc.subject.enneeds of information consumerspl
dc.subject.ensite-centric researchpl
dc.subject.enuser-centric researchpl
dc.subject.eninformation usability researchpl
dc.subject.enpermanent evaluation of informationpl
dc.subject.plinformacja jako produktpl
dc.subject.plzarządzanie informacjąpl
dc.subject.plbadania konsumentów informacjipl
dc.subject.plprodukt medialnypl
dc.subject.plkonstrukcja nowej informacjipl
dc.subject.plpotrzeby konsumentów informacjipl
dc.subject.plbadania site-centricpl
dc.subject.plbadania user-centricpl
dc.subject.plbadania użyteczności informacjipl
dc.subject.plpermanentna ocena informacjipl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePrzydatność metod badania potrzeb odbiorców internetowych serwisów informacyjnych w kontekście zarządzania informacją-produktempl
dc.title.alternativeThe usefulness of the methods of researching the needs of the customers of information web sites in the context of the management of information perceived as productpl
dc.title.journalZarządzanie w Kulturzepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-10T01:47:50Z
dc.abstract.enpl
The content of this study remains aligned with present-day research designs which perceive the journalism information as a market good, i.e. a product. The product management consists in devising strategies which make the marketed product exceptional, let it excel the competition and match the client needs. However, these needs should be first examined. The paper analyses methods of researching client needs and organizes them from the perspective of their usefulness in the management of information perceived as a product.
dc.abstract.plpl
Poruszona w niniejszym opracowaniu problematyka pozostaje w zgodzie z aktualnymi koncepcjami badawczymi pojmującymi informację dziennikarską jako dobro rynkowe – produkt. Zarządzanie produktem polega na opracowaniu takiej strategii, aby wprowadzony na rynek produkt był wyjątkowy: wyróżniał się spośród konkurencji i odpowiadał potrzebom odbiorców. Wcześniej jednak, potrzeby te należy poznać. W pracy omówiono metody badań potrzeb odbiorców, które uszeregowano pod kątem ich przydatności w odniesieniu do zarządzania informacją-produktem.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury
dc.contributor.authorpl
Laberschek, Marcin - 138069
dc.date.accessionpl
2017-04-21
dc.date.accessioned
2017-04-21T11:08:18Z
dc.date.available
2017-04-21T11:08:18Z
dc.date.issuedpl
2011
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 40-41
dc.description.numberpl
1
dc.description.physicalpl
27-41
dc.description.publicationpl
1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
12
dc.identifier.doipl
10.4467/20843976ZK.11.003.0126
dc.identifier.eissnpl
2084-3976
dc.identifier.issnpl
1896-8201
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / P
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/39581
dc.identifier.weblinkpl
http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-12-2011/12-1-2011/art/239/
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych 
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
information as product
dc.subject.enpl
information management
dc.subject.enpl
reserch of information consumers
dc.subject.enpl
media product
dc.subject.enpl
construction of new information
dc.subject.enpl
needs of information consumers
dc.subject.enpl
site-centric research
dc.subject.enpl
user-centric research
dc.subject.enpl
information usability research
dc.subject.enpl
permanent evaluation of information
dc.subject.plpl
informacja jako produkt
dc.subject.plpl
zarządzanie informacją
dc.subject.plpl
badania konsumentów informacji
dc.subject.plpl
produkt medialny
dc.subject.plpl
konstrukcja nowej informacji
dc.subject.plpl
potrzeby konsumentów informacji
dc.subject.plpl
badania site-centric
dc.subject.plpl
badania user-centric
dc.subject.plpl
badania użyteczności informacji
dc.subject.plpl
permanentna ocena informacji
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Przydatność metod badania potrzeb odbiorców internetowych serwisów informacyjnych w kontekście zarządzania informacją-produktem
dc.title.alternativepl
The usefulness of the methods of researching the needs of the customers of information web sites in the context of the management of information perceived as product
dc.title.journalpl
Zarządzanie w Kulturze
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month
Downloads
laberschek_przydatnosc_metod_badania_potrzeb_odbiorcow_2011.pdf
10
laberschek_przydatnosc_metod_badania_potrzeb_odbiorcow_2011.odt
4