Ludzie czy zwierzęta? : przodkowie w mitach Uluru u Pitjantjatjara

2016
journal article
article
dc.abstract.enMyths focusing on the Uluru (Ayers Rock) are closely correlated with the characteristic elements of its shape. This allows us to formulate a number of proposals concerning the perception of Aboriginal mythical ancestors, especially their animal versus human characteristics. In contrast to the totally hybrid status of demonic beings (mamu), such as Kurpany, ancestors reveal their ambigous nature rather seldom. When moving, they were usually described as zoomorphic beings, but at the same time they were endowed with "human" moods of behaviour, and especially "human" cultural equipment. However, their transformations into the distinctive elements of the Uluru landscape went randomly, without any stable code of transformation. The Dreaming tracks of ancestors also could not provide the syntagm of myth, due to the constant repeating of mythic episodes in different geographical contexts. Therefore depicting mythic episodes in rock formations, trees or grass could not offer unabiguous asignments. However, symbolic structures that were projected on the elements of Uluru landscape took the lead in the processes of transformations, what espacially may be observed by the repeatable presence of dual social organization code in the symmetric layout of the rock features.pl
dc.abstract.plMity koncentrujące się wokół skały Uluru (Ayers Rock) są ściśle skorelowane z charakterystycznymi elementami jej ukształtowania. Pozwala to to na wyprowadzenie szeregu wniosków dotyczącego postrzegania przez Aborygenów przodków mitycznych, zwłaszcza relacji ich strony zwierzęcej i ludzkiej. W przeciwieństwie do istot demonicznych (mamu),takich jak Kurpany, cechujących się zmaksymalizowaną hybrydalnością, przodkowie przejawiają swą podwójną naturę okazjonalnie. Ruch odnosi się zwykle do ich zoomorficzności, jednak dysponują jednocześnie cielesnością "ludzką", a zwłaszcza "ludzkim" wyposażeniem kulturowym. Jednak ich przekształcanie w elementy krajobrazu nie zachodzi według jednoznacznego kodu. Szlaki Snu przodków nie wyznaczają syntagmy mitu, ze względu na powtarzanie epizodów w różnych kontekstach geograficznych. Przedstawiające epizody mityczne formacje skalne, drzewa i trawa nie mają jednoznacznych przyporządkowań. Tym niemniej przewodnią rolę w tak powstającym amalgamacie tworzą struktury symboliczne rzutowane na elementy krajobrazu, co widać szczególnie na przykładzie obecności binarnej symboliki organizacji społecznej w interpretacjach symetrycznych układów skalnych.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Religioznawstwapl
dc.contributor.authorSzyjewski, Andrzej - 132284 pl
dc.date.accessioned2017-02-10T15:02:03Z
dc.date.available2017-02-10T15:02:03Z
dc.date.issued2016pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number2pl
dc.description.physical61-94pl
dc.description.points10pl
dc.description.publication3pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume42pl
dc.identifier.issn0485-3083pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37671
dc.identifier.weblinkhttp://www.ltn.uz.zgora.pl/PDF/Rocznik_Lubuski_42_2.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.uri*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enmythpl
dc.subject.eninitiationpl
dc.subject.enAustralian Aboriginespl
dc.subject.enPitjantjatjarapl
dc.subject.eninitiationpl
dc.subject.enUlurupl
dc.subject.enAyers Rockpl
dc.subject.ensocial structurepl
dc.subject.entransformationpl
dc.subject.plmit, inicjacja,pl
dc.subject.plAborygeni australijscypl
dc.subject.plPitjantjatjarapl
dc.subject.plinicjacjapl
dc.subject.plUlurupl
dc.subject.plAyers Rockpl
dc.subject.plstruktura społecznapl
dc.subject.pltransformacjapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleLudzie czy zwierzęta? : przodkowie w mitach Uluru u Pitjantjatjarapl
dc.title.alternativeHumans or animals? : ancestors in Pitjantjatjara myths of ulurupl
dc.title.journalRocznik Lubuskipl
dc.title.volumeTranshumanizm a kontrintuicyjność mitycznego obrazu człowiekapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Myths focusing on the Uluru (Ayers Rock) are closely correlated with the characteristic elements of its shape. This allows us to formulate a number of proposals concerning the perception of Aboriginal mythical ancestors, especially their animal versus human characteristics. In contrast to the totally hybrid status of demonic beings (mamu), such as Kurpany, ancestors reveal their ambigous nature rather seldom. When moving, they were usually described as zoomorphic beings, but at the same time they were endowed with "human" moods of behaviour, and especially "human" cultural equipment. However, their transformations into the distinctive elements of the Uluru landscape went randomly, without any stable code of transformation. The Dreaming tracks of ancestors also could not provide the syntagm of myth, due to the constant repeating of mythic episodes in different geographical contexts. Therefore depicting mythic episodes in rock formations, trees or grass could not offer unabiguous asignments. However, symbolic structures that were projected on the elements of Uluru landscape took the lead in the processes of transformations, what espacially may be observed by the repeatable presence of dual social organization code in the symmetric layout of the rock features.
dc.abstract.plpl
Mity koncentrujące się wokół skały Uluru (Ayers Rock) są ściśle skorelowane z charakterystycznymi elementami jej ukształtowania. Pozwala to to na wyprowadzenie szeregu wniosków dotyczącego postrzegania przez Aborygenów przodków mitycznych, zwłaszcza relacji ich strony zwierzęcej i ludzkiej. W przeciwieństwie do istot demonicznych (mamu),takich jak Kurpany, cechujących się zmaksymalizowaną hybrydalnością, przodkowie przejawiają swą podwójną naturę okazjonalnie. Ruch odnosi się zwykle do ich zoomorficzności, jednak dysponują jednocześnie cielesnością "ludzką", a zwłaszcza "ludzkim" wyposażeniem kulturowym. Jednak ich przekształcanie w elementy krajobrazu nie zachodzi według jednoznacznego kodu. Szlaki Snu przodków nie wyznaczają syntagmy mitu, ze względu na powtarzanie epizodów w różnych kontekstach geograficznych. Przedstawiające epizody mityczne formacje skalne, drzewa i trawa nie mają jednoznacznych przyporządkowań. Tym niemniej przewodnią rolę w tak powstającym amalgamacie tworzą struktury symboliczne rzutowane na elementy krajobrazu, co widać szczególnie na przykładzie obecności binarnej symboliki organizacji społecznej w interpretacjach symetrycznych układów skalnych.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Religioznawstwa
dc.contributor.authorpl
Szyjewski, Andrzej - 132284
dc.date.accessioned
2017-02-10T15:02:03Z
dc.date.available
2017-02-10T15:02:03Z
dc.date.issuedpl
2016
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
2
dc.description.physicalpl
61-94
dc.description.pointspl
10
dc.description.publicationpl
3
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
42
dc.identifier.issnpl
0485-3083
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37671
dc.identifier.weblinkpl
http://www.ltn.uz.zgora.pl/PDF/Rocznik_Lubuski_42_2.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
myth
dc.subject.enpl
initiation
dc.subject.enpl
Australian Aborigines
dc.subject.enpl
Pitjantjatjara
dc.subject.enpl
initiation
dc.subject.enpl
Uluru
dc.subject.enpl
Ayers Rock
dc.subject.enpl
social structure
dc.subject.enpl
transformation
dc.subject.plpl
mit, inicjacja,
dc.subject.plpl
Aborygeni australijscy
dc.subject.plpl
Pitjantjatjara
dc.subject.plpl
inicjacja
dc.subject.plpl
Uluru
dc.subject.plpl
Ayers Rock
dc.subject.plpl
struktura społeczna
dc.subject.plpl
transformacja
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Ludzie czy zwierzęta? : przodkowie w mitach Uluru u Pitjantjatjara
dc.title.alternativepl
Humans or animals? : ancestors in Pitjantjatjara myths of uluru
dc.title.journalpl
Rocznik Lubuski
dc.title.volumepl
Transhumanizm a kontrintuicyjność mitycznego obrazu człowieka
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month

No access

No Thumbnail Available