Małopolska : produkt zakodowany

2014
journal article
article
dc.abstract.enThe aim of this article is the analysis of discourse on the region from the semiotic perspective and using the theory of marketing. We assume that the region is established and experienced by its representations. We consider these representations as a maps of meanings and simultaneously as a maps of social-cultural reality. We are going to examine what kind of sign systems organized according to certain codes consists the sum of the maps constituting the semiotic map of Małopolska. Relating to the Stuart Hall’s theory of encoding and decoding we aim to answer the following questions: - which of these codes are dominating? - if it is possible to distinguish the oppositional codes? - how the semiotic map of the region is influenced by the politics of representation? - which values are promoted by the logo of Małopolska and by the promotional companies of the region?pl
dc.abstract.plCelem artykułu jest analiza dyskursu o regionie z perspektywy semiotycznej oraz z perspektywy teorii marketingu. Region jest ustanawiany i doświadczany przez jego reprezentacje, przez formy dyskursywne. Postrzegamy je jako mapy znaczeń, które są zarazem mapami rzeczywistości społeczno-kulturowej. Tekst stanowi próbę zbadania, jakie systemy znakowe zorganizowane według określonych kodów konstytuują semiotyczną mapę Małopolski. Interesuje nas odpowiedź na pytania: które z kodów są dominujące? Czy istnieją kody wobec nich opozycyjne? W jaki sposób na semiotyczną mapę regionu wpływa polityka reprezentacji? Jakie wartości komunikuje logo Małopolski i promujące ją kampanie?pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Międzykulturowychpl
dc.contributor.authorWiącek, Elżbieta - 132604 pl
dc.contributor.authorWrona, Tomaszpl
dc.date.accession2015-02-24pl
dc.date.accessioned2015-02-24T11:42:44Z
dc.date.available2015-02-24T11:42:44Z
dc.date.issued2014pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 68-70pl
dc.description.number3pl
dc.description.physical39-70pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissn1689-4642pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3288
dc.identifier.weblinkhttp://turystykakulturowa.org/pdf/2014_03_03.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.ensemiotic, sign, code, Małopolska, representation of regionpl
dc.subject.plsemiotyka, znak, kod, Małopolska, reprezentacja regionu, mapapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleMałopolska : produkt zakodowanypl
dc.title.alternativeMałopolska : encoded productpl
dc.title.journalTurystyka Kulturowapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month
Downloads
wiacek_wrona_malopolska_produkt_zakodowany_2014.odt
1