TBSP UJ Legal Review

Permanent URI for this community

Przegląd Prawniczy TBSP UJ jest półrocznikiem wydawanym przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2020 roku. W czasopiśmie publikowane są przede wszystkim teksty studentów i doktorantów.

Przegląd Prawniczy TBSP UJ przeznaczony jest dla studentów i doktorantów prawa, filozofii oraz ekonomii, a także pracowników naukowych uczelni wyższych oraz przedstawicieli zawodów prawniczych.

Czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej.

W latach 2008-2019 czasopismo ukazywało się pod tytułem Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ

Strona internetowa Przeglądu Prawniczego TBSP UJ