Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (z art. 231 k.k.) przez podawanie nieprawdziwych informacji do wiadomości publicznej.

master
dc.abstract.enAuthor of the thesis entitled. "Responsibility of a public officer for exceeding his/her authority or failing to fulfil his/her duties (under Art. 231 of the Penal Code) by giving false information to the public." seeks to answer the question of whether it is possible to hold a public officer who gives false information to the public criminally liable on the basis of the crime described in Article 231 of the Criminal Code. The author of this thesis, drawing on the broad achievements of the doctrine of criminal law, attempts to confront a number of problems. In her work, she refers to the form in which information may be communicated in order to be subjected to criminal law assessment, what the communication of information to the public is. The work also deals with the question of belonging to a group of entities which may constitute the executive subject of the offence under Article 231 of the Criminal Code, i.e. the designations of a public officer. In the work, the author analyses, in particular, the criteria determining the belonging of an entity to the group of public officers who hold leading positions of other state institutions (art. 115 §13 item 6 of the Code of Criminal Procedure). The author of the work discusses the issues of protection of the legal goods of the title offence in relation to the uttering of untrue information made public by a public officer. The work also discusses the limits of the freedom of speech of public officers, bearing criminal liability by public officers who are entitled to material immunity and those who are liable before the State Tribunal. Moreover, the author of the work tries to face the dispute relating to the type of offence under Article 231 of the Criminal Code. (whether this offence is formal or material in character). The thesis also addresses the issue of intentional and unintentional acts of the executive subject and acting with the help of third parties.pl
dc.abstract.plAutorka pracy dyplomowej pt. „Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (z art. 231 k.k.) przez podawanie nieprawdziwych informacji do wiadomości publicznej.” stara się odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności karnej funkcjonariusza publicznego, który podaje nieprawdziwe informacje do wiadomości publicznej, na podstawie przestępstwa opisanego w art. 231 k.k. Autorka pracy, korzystając z bogatego dorobku doktryny prawa karnego materialnego, stara się zmierzyć z szeregiem problemów. W swojej pracy odnosi się do tego w jakiej formie informacja może zostać przekazana, aby mogła być poddana prawnokarnej ocenie, czym jest przekazanie informacji do wiadomości publicznej. W pracy podnoszona jest również kwestia przynależności do grupy podmiotów mogącej stanowić podmiot wykonawczy przestępstwa z art. 231 k.k. tj. desygnatów funkcjonariusza publicznego. W pracy autorka poddaje analizie, w szczególności, kryteria decydujące o przynależności podmiotu do grupy funkcjonariuszy publicznych, którzy pełnią kierownicze stanowiska innej instytucji państwowej (art. 115 §13 pkt 6 k.k.). Autorka pracy porusza kwestie ochrony dóbr prawnych tytułowego przestępstwa w odniesieniu głoszenia nieprawdziwych informacji podawanych do wiadomości publicznej przez funkcjonariusza publicznego. Praca również podnosi temat granic wolności słowa funkcjonariuszy publicznych, ponoszenia odpowiedzialności karnej przez funkcjonariuszy publicznych, którym przysługuje immunitet materialny oraz tych, którzy odpowiadają przed Trybunałem Stanu. Co więcej, autorka pracy stara się zmierzyć ze sporem odnoszącym się do charakteru przestępstwa z art. 231 k.k. (czy przestępstwo to ma charakter formalny czy materialny). W pracy dyplomowej poruszona jest również kwestia umyślnego oraz nieumyślnego działania podmiotu wykonawczego oraz działania za pomocą osób trzecich.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWróbel, Włodzimierz - 132790 pl
dc.contributor.authorKaweńska, Antoninapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerZontek, Witoldpl
dc.contributor.reviewerWróbel, Włodzimierz - 132790 pl
dc.date.accessioned2023-09-04T21:41:06Z
dc.date.available2023-09-04T21:41:06Z
dc.date.submitted2023-09-04pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-169596-282641pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318314
dc.languagepolpl
dc.subject.enpublic officer, lie, article 231 of the Penal Code, responsibility of a public officer, false information, material immunity, State Tribunal, rule of law, trust in the State, article 115 §13 of the Penal Codepl
dc.subject.plfunkcjonariusz publiczny, kłamstwo, art. 231 k.k., odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego, nieprawdziwe informacje, immunitet materialny, Trybunał Stanu, państwo prawa, zaufanie do państwa, art 115 §13 k.k.pl
dc.titleOdpowiedzialność funkcjonariusza publicznego za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (z art. 231 k.k.) przez podawanie nieprawdziwych informacji do wiadomości publicznej.pl
dc.title.alternativeResponsibility of a public officer for exceeding his/her authority or failing to fulfil his/her duties (under Art. 231 of the Penal Code) by giving false information to the public.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Author of the thesis entitled. "Responsibility of a public officer for exceeding his/her authority or failing to fulfil his/her duties (under Art. 231 of the Penal Code) by giving false information to the public." seeks to answer the question of whether it is possible to hold a public officer who gives false information to the public criminally liable on the basis of the crime described in Article 231 of the Criminal Code. The author of this thesis, drawing on the broad achievements of the doctrine of criminal law, attempts to confront a number of problems. In her work, she refers to the form in which information may be communicated in order to be subjected to criminal law assessment, what the communication of information to the public is. The work also deals with the question of belonging to a group of entities which may constitute the executive subject of the offence under Article 231 of the Criminal Code, i.e. the designations of a public officer. In the work, the author analyses, in particular, the criteria determining the belonging of an entity to the group of public officers who hold leading positions of other state institutions (art. 115 §13 item 6 of the Code of Criminal Procedure). The author of the work discusses the issues of protection of the legal goods of the title offence in relation to the uttering of untrue information made public by a public officer. The work also discusses the limits of the freedom of speech of public officers, bearing criminal liability by public officers who are entitled to material immunity and those who are liable before the State Tribunal. Moreover, the author of the work tries to face the dispute relating to the type of offence under Article 231 of the Criminal Code. (whether this offence is formal or material in character). The thesis also addresses the issue of intentional and unintentional acts of the executive subject and acting with the help of third parties.
dc.abstract.plpl
Autorka pracy dyplomowej pt. „Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (z art. 231 k.k.) przez podawanie nieprawdziwych informacji do wiadomości publicznej.” stara się odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności karnej funkcjonariusza publicznego, który podaje nieprawdziwe informacje do wiadomości publicznej, na podstawie przestępstwa opisanego w art. 231 k.k. Autorka pracy, korzystając z bogatego dorobku doktryny prawa karnego materialnego, stara się zmierzyć z szeregiem problemów. W swojej pracy odnosi się do tego w jakiej formie informacja może zostać przekazana, aby mogła być poddana prawnokarnej ocenie, czym jest przekazanie informacji do wiadomości publicznej. W pracy podnoszona jest również kwestia przynależności do grupy podmiotów mogącej stanowić podmiot wykonawczy przestępstwa z art. 231 k.k. tj. desygnatów funkcjonariusza publicznego. W pracy autorka poddaje analizie, w szczególności, kryteria decydujące o przynależności podmiotu do grupy funkcjonariuszy publicznych, którzy pełnią kierownicze stanowiska innej instytucji państwowej (art. 115 §13 pkt 6 k.k.). Autorka pracy porusza kwestie ochrony dóbr prawnych tytułowego przestępstwa w odniesieniu głoszenia nieprawdziwych informacji podawanych do wiadomości publicznej przez funkcjonariusza publicznego. Praca również podnosi temat granic wolności słowa funkcjonariuszy publicznych, ponoszenia odpowiedzialności karnej przez funkcjonariuszy publicznych, którym przysługuje immunitet materialny oraz tych, którzy odpowiadają przed Trybunałem Stanu. Co więcej, autorka pracy stara się zmierzyć ze sporem odnoszącym się do charakteru przestępstwa z art. 231 k.k. (czy przestępstwo to ma charakter formalny czy materialny). W pracy dyplomowej poruszona jest również kwestia umyślnego oraz nieumyślnego działania podmiotu wykonawczego oraz działania za pomocą osób trzecich.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wróbel, Włodzimierz - 132790
dc.contributor.authorpl
Kaweńska, Antonina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Zontek, Witold
dc.contributor.reviewerpl
Wróbel, Włodzimierz - 132790
dc.date.accessioned
2023-09-04T21:41:06Z
dc.date.available
2023-09-04T21:41:06Z
dc.date.submittedpl
2023-09-04
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-169596-282641
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318314
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
public officer, lie, article 231 of the Penal Code, responsibility of a public officer, false information, material immunity, State Tribunal, rule of law, trust in the State, article 115 §13 of the Penal Code
dc.subject.plpl
funkcjonariusz publiczny, kłamstwo, art. 231 k.k., odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego, nieprawdziwe informacje, immunitet materialny, Trybunał Stanu, państwo prawa, zaufanie do państwa, art 115 §13 k.k.
dc.titlepl
Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (z art. 231 k.k.) przez podawanie nieprawdziwych informacji do wiadomości publicznej.
dc.title.alternativepl
Responsibility of a public officer for exceeding his/her authority or failing to fulfil his/her duties (under Art. 231 of the Penal Code) by giving false information to the public.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
45
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Chorzów
7
Krakow
7
Gdynia
4
Poznan
4
Olsztyn
3
Chotomów
1
Dębica
1
Lodz
1
Nowe Miasto Lubawskie
1

No access

No Thumbnail Available
Collections