Russian Kleptocracy and its regional influence over the democratic regression of Central-Eastern Europe. A quantitative study to assess the impact of kleptocratic economics over a backsliding region.

master
dc.abstract.enIn the late 1960s the word kleptocracy started to make its first appearances in scientific works. Research at the time focused on its model of socio-economic survival, highlighting the detrimental effects that this form of government can exert on the development of its own polity. Later in the 2010s, the publication of the Panama Paper pushed for a renewed interest in the topic as scholars argued that such detrimental effects had a global outreach, a tangible threat to international democracy. Yet, although there is a wide consensus on the inherent danger of kleptocracy, few scholars have compounded the qualitative evidence gathered in the past 60 years with quantitative studies to assess the extent to which specific kleptocracies have compromised the democratic regimes of their neighbors. This study aims at addressing this gap and provides an assessment of the detrimental effects of Russian kleptocracy over nine countries of Central-Eastern Europe in the 2000s and 2010s. The results suggest that, despite the risks highlighted by qualitative sources, Russian kleptocracy hardly played a prominent role in the democratic regression of the region. The reasons of this non-relevance are most likely the poor performing economics of Russia, its increasing international isolation after 2014, as well as some drivers of resilience developed by some study countries to curb the risks of Russian penetration in their economies and politics.pl
dc.abstract.plPod koniec lat 60. słowo kleptokracja zaczęło pojawiać się po raz pierwszy w pracach naukowych. Ówczesne badania koncentrowały się na jej modelu przetrwania społeczno-gospodarczego, podkreślając szkodliwy wpływ, jaki ta forma rządów może wywierać na rozwój własnego państwa. Później, w 2010 roku, publikacja Panama Paper spowodowała ponowne zainteresowanie tym tematem, ponieważ naukowcy argumentowali, że takie szkodliwe skutki mają zasięg globalny, stanowiąc namacalne zagrożenie dla międzynarodowej demokracji. Jednakże, chociaż istnieje powszechna zgoda co do nieodłącznego niebezpieczeństwa kleptokracji, niewielu badaczy połączyło dowody jakościowe zebrane w ciągu ostatnich 60 lat z badaniami ilościowymi, aby ocenić, w jakim stopniu konkretne kleptokracje naraziły na szwank demokratyczne reżimy swoich sąsiadów. Niniejsze badanie ma na celu wypełnienie tej luki i przedstawia ocenę szkodliwych skutków rosyjskiej kleptokracji w dziewięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2000 i 2010. Wyniki sugerują, że pomimo ryzyka podkreślanego przez źródła jakościowe, rosyjska kleptokracja nie odegrała znaczącej roli w demokratycznym regresie regionu. Przyczynami tego braku znaczenia są najprawdopodobniej słabe wyniki gospodarcze Rosji, jej rosnąca izolacja międzynarodowa po 2014 r., a także pewne czynniki odporności opracowane przez niektóre badane kraje w celu ograniczenia ryzyka rosyjskiej penetracji ich gospodarek i polityki.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorStyczyńska, Nataszapl
dc.contributor.authorRedaelli, Matteopl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerStyczyńska, Nataszapl
dc.contributor.reviewerFink`, Simonpl
dc.date.accessioned2023-09-04T21:40:38Z
dc.date.available2023-09-04T21:40:38Z
dc.date.submitted2023-09-01pl
dc.fieldofstudyEuropean Studiespl
dc.identifier.apddiploma-169290-299639pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318309
dc.languageengpl
dc.subject.en#kleptocracy #corruption #democracy #Russia #CEE #Europe #Putin #democraticbackslidingpl
dc.subject.pl#kleptokracja #korupcja #demokracja #Rosja #CEE #Europa #Putin #demokratycznyregrespl
dc.titleRussian Kleptocracy and its regional influence over the democratic regression of Central-Eastern Europe. A quantitative study to assess the impact of kleptocratic economics over a backsliding region.pl
dc.title.alternativeRosyjska kleptokracja i jej regionalny wpływ na demokratyczny regres w Europie Środkowo-Wschodniej. Badanie ilościowe mające na celu ocenę wpływu kleptokratycznej ekonomii na cofający się region.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the late 1960s the word kleptocracy started to make its first appearances in scientific works. Research at the time focused on its model of socio-economic survival, highlighting the detrimental effects that this form of government can exert on the development of its own polity. Later in the 2010s, the publication of the Panama Paper pushed for a renewed interest in the topic as scholars argued that such detrimental effects had a global outreach, a tangible threat to international democracy. Yet, although there is a wide consensus on the inherent danger of kleptocracy, few scholars have compounded the qualitative evidence gathered in the past 60 years with quantitative studies to assess the extent to which specific kleptocracies have compromised the democratic regimes of their neighbors. This study aims at addressing this gap and provides an assessment of the detrimental effects of Russian kleptocracy over nine countries of Central-Eastern Europe in the 2000s and 2010s. The results suggest that, despite the risks highlighted by qualitative sources, Russian kleptocracy hardly played a prominent role in the democratic regression of the region. The reasons of this non-relevance are most likely the poor performing economics of Russia, its increasing international isolation after 2014, as well as some drivers of resilience developed by some study countries to curb the risks of Russian penetration in their economies and politics.
dc.abstract.plpl
Pod koniec lat 60. słowo kleptokracja zaczęło pojawiać się po raz pierwszy w pracach naukowych. Ówczesne badania koncentrowały się na jej modelu przetrwania społeczno-gospodarczego, podkreślając szkodliwy wpływ, jaki ta forma rządów może wywierać na rozwój własnego państwa. Później, w 2010 roku, publikacja Panama Paper spowodowała ponowne zainteresowanie tym tematem, ponieważ naukowcy argumentowali, że takie szkodliwe skutki mają zasięg globalny, stanowiąc namacalne zagrożenie dla międzynarodowej demokracji. Jednakże, chociaż istnieje powszechna zgoda co do nieodłącznego niebezpieczeństwa kleptokracji, niewielu badaczy połączyło dowody jakościowe zebrane w ciągu ostatnich 60 lat z badaniami ilościowymi, aby ocenić, w jakim stopniu konkretne kleptokracje naraziły na szwank demokratyczne reżimy swoich sąsiadów. Niniejsze badanie ma na celu wypełnienie tej luki i przedstawia ocenę szkodliwych skutków rosyjskiej kleptokracji w dziewięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2000 i 2010. Wyniki sugerują, że pomimo ryzyka podkreślanego przez źródła jakościowe, rosyjska kleptokracja nie odegrała znaczącej roli w demokratycznym regresie regionu. Przyczynami tego braku znaczenia są najprawdopodobniej słabe wyniki gospodarcze Rosji, jej rosnąca izolacja międzynarodowa po 2014 r., a także pewne czynniki odporności opracowane przez niektóre badane kraje w celu ograniczenia ryzyka rosyjskiej penetracji ich gospodarek i polityki.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Styczyńska, Natasza
dc.contributor.authorpl
Redaelli, Matteo
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Styczyńska, Natasza
dc.contributor.reviewerpl
Fink`, Simon
dc.date.accessioned
2023-09-04T21:40:38Z
dc.date.available
2023-09-04T21:40:38Z
dc.date.submittedpl
2023-09-01
dc.fieldofstudypl
European Studies
dc.identifier.apdpl
diploma-169290-299639
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318309
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
#kleptocracy #corruption #democracy #Russia #CEE #Europe #Putin #democraticbacksliding
dc.subject.plpl
#kleptokracja #korupcja #demokracja #Rosja #CEE #Europa #Putin #demokratycznyregres
dc.titlepl
Russian Kleptocracy and its regional influence over the democratic regression of Central-Eastern Europe. A quantitative study to assess the impact of kleptocratic economics over a backsliding region.
dc.title.alternativepl
Rosyjska kleptokracja i jej regionalny wpływ na demokratyczny regres w Europie Środkowo-Wschodniej. Badanie ilościowe mające na celu ocenę wpływu kleptokratycznej ekonomii na cofający się region.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available
Collections