Wpływ społecznego dowodu słuszności i komunikatu odnoszącego się do zdrowia dzieci na postawy rodziców wobec żywności z owadów

master
dc.abstract.enThe main purpose of the experiment was to test whether the presence of a social proof and a message referring to the child's health benefits of eating edible insects would affect parents' attitudes toward edible insects. The attitudes included: acceptance of insects as food, acceptance of insects as food for children, perceived healthiness of insects and disgust toward insect food. Statistical analyses (N = 153) have revealed that the message relating to child health did not significantly affect parents' attitudes toward insect food. On the other hand, the presence of social proof significantly affected one dimension of attitudes - the perceived healthiness of insects. Statistically significant positive relationships were observed between avoidance of new foods (food neophobia level), familiarity with edible insects, ecological food motivation and attitudes toward insect foods. A negative relationship was shown between health food motivation and attitudes toward insects as food.pl
dc.abstract.plGłównym celem przeprowadzonego eksperymentu było sprawdzenie, czy obecność społecznego dowodu słuszności oraz komunikatu odnoszącego się do korzyści zdrowotnych dziecka wynikających ze spożywania żywności z owadów wpłynie na postawy rodziców wobec owadów jadalnych. Postawy te obejmowały: akceptację owadów jako żywności, akceptację owadów jako żywności dla dzieci, postrzeganą zdrowotność owadów oraz odczuwany wstręt wobec tejże żywności. Analizy statystyczne (N = 153) wykazały, że komunikat odnoszący się do zdrowia dziecka nie wpływa w sposób istotny na postawy rodziców względem żywności owadów. Z kolei obecność społecznego dowodu słuszności okazała się istotnie wpływać na jeden wymiar postaw – postrzeganą zdrowotność owadów. Zaobserwowano istotne statystycznie pozytywne zależności między unikaniem nowej żywności (poziomem neofobii żywieniowej), zaznajomieniem z owadami jadalnymi i proekologiczną motywacją żywieniową a postawami wobec żywności z owadów. Wykazano negatywną zależność między zdrowotną motywacją żywieniową a postawami wobec żywności z owadów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStasiuk, Katarzynapl
dc.contributor.authorDomurat, Magdapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStasiuk, Katarzynapl
dc.contributor.reviewerSekulak, Martynapl
dc.date.accessioned2023-09-04T21:35:13Z
dc.date.available2023-09-04T21:35:13Z
dc.date.submitted2023-09-04pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-165833-260264pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318297
dc.languagepolpl
dc.subject.enentomophagy, attitudes toward insect food, edible insects, disgust, food neophobia, social proofpl
dc.subject.plentomofagia, postawy wobec żywności z owadów, owady jadalne, wstręt, neofobia pokarmowa, społeczny dowód słusznościpl
dc.titleWpływ społecznego dowodu słuszności i komunikatu odnoszącego się do zdrowia dzieci na postawy rodziców wobec żywności z owadówpl
dc.title.alternativeThe influence of social proof and children's health message on parents' attitudes toward insect foodpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main purpose of the experiment was to test whether the presence of a social proof and a message referring to the child's health benefits of eating edible insects would affect parents' attitudes toward edible insects. The attitudes included: acceptance of insects as food, acceptance of insects as food for children, perceived healthiness of insects and disgust toward insect food. Statistical analyses (N = 153) have revealed that the message relating to child health did not significantly affect parents' attitudes toward insect food. On the other hand, the presence of social proof significantly affected one dimension of attitudes - the perceived healthiness of insects. Statistically significant positive relationships were observed between avoidance of new foods (food neophobia level), familiarity with edible insects, ecological food motivation and attitudes toward insect foods. A negative relationship was shown between health food motivation and attitudes toward insects as food.
dc.abstract.plpl
Głównym celem przeprowadzonego eksperymentu było sprawdzenie, czy obecność społecznego dowodu słuszności oraz komunikatu odnoszącego się do korzyści zdrowotnych dziecka wynikających ze spożywania żywności z owadów wpłynie na postawy rodziców wobec owadów jadalnych. Postawy te obejmowały: akceptację owadów jako żywności, akceptację owadów jako żywności dla dzieci, postrzeganą zdrowotność owadów oraz odczuwany wstręt wobec tejże żywności. Analizy statystyczne (N = 153) wykazały, że komunikat odnoszący się do zdrowia dziecka nie wpływa w sposób istotny na postawy rodziców względem żywności owadów. Z kolei obecność społecznego dowodu słuszności okazała się istotnie wpływać na jeden wymiar postaw – postrzeganą zdrowotność owadów. Zaobserwowano istotne statystycznie pozytywne zależności między unikaniem nowej żywności (poziomem neofobii żywieniowej), zaznajomieniem z owadami jadalnymi i proekologiczną motywacją żywieniową a postawami wobec żywności z owadów. Wykazano negatywną zależność między zdrowotną motywacją żywieniową a postawami wobec żywności z owadów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stasiuk, Katarzyna
dc.contributor.authorpl
Domurat, Magda
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stasiuk, Katarzyna
dc.contributor.reviewerpl
Sekulak, Martyna
dc.date.accessioned
2023-09-04T21:35:13Z
dc.date.available
2023-09-04T21:35:13Z
dc.date.submittedpl
2023-09-04
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-165833-260264
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318297
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
entomophagy, attitudes toward insect food, edible insects, disgust, food neophobia, social proof
dc.subject.plpl
entomofagia, postawy wobec żywności z owadów, owady jadalne, wstręt, neofobia pokarmowa, społeczny dowód słuszności
dc.titlepl
Wpływ społecznego dowodu słuszności i komunikatu odnoszącego się do zdrowia dzieci na postawy rodziców wobec żywności z owadów
dc.title.alternativepl
The influence of social proof and children's health message on parents' attitudes toward insect food
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Krakow
4
Legnica
3
Warsaw
3
Chorzów
1
Dobra
1
Gdynia
1
Lodz
1
Radom
1
Skawina
1

No access

No Thumbnail Available
Collections