Morphological variability in the genus Minibiotus Schuster, 1980 (Tardigrada)

licenciate
dc.abstract.enThe taxonomy of tardigrades has been undergoing considerable changes over the last two decades, mainly due to the advent of molecular techniques. In consequence, more and more integrative descriptions and redescriptions of species appear each year, often resulting in transfers of species between higher rank taxa. However, despite the dynamic development of this branch of zoology, the phylogenetic position of most species remains unknown and numerous higher taxa face the problem of polyphyly. The genus Minibiotus Schuster, 1980, located in the family Macrobiotidae, currently comprises 55 species whose relationships are poorly understood due to gaps in morphological information and extremely scarce molecular data. Recent studies strongly suggest that Minibiotus is most likely phyletic and it requires urgent revision. Thus, the aim of the present study was to provide a first step towards a comprehensive revision of the genus: a phylogenetic analysis of morphological data extracted from all works on Minibiotus published to date. For this purpose, a matrix of coded qualitative morphological traits was created and analysed using maximum likelihood. Based on the obtained phylogenetic tree and the data matrix, I delineated five morphogroups. At least one of these morphogroups clearly represents a separate phylogenetic lineage and should be transferred to Macrobiotus, making the diagnosis of Minibiotus more coherent. Whether the remaining morphogroups and their relationships reflect the phylogeny is not certain and needs to be verified with genetic data. Nevertheless, the delineated morphogroups should aid species description and identification. This study is hoped to be a sound groundwork for an integrative revision of the genus.pl
dc.abstract.plOd ostatnich dwóch dekad taksonomia niesporczaków przechodzi znaczące zmiany, głównie za sprawą zastosowania technik molekularnych. W konsekwencji, z roku na rok, pojawia się coraz więcej integratywnych opisów i redeskrypcji gatunków, które często skutkują przenoszeniem ich pomiędzy taksonami wyższej rangi. Jednak, pomimo dynamicznego rozwoju tej gałęzi zoologii, pozycja filogenetyczna większości gatunków pozostaje nieznana, a liczne wyższe taksony borykają się z problemem polifiletyczności. Rodzaj Minibiotus Schuster, 1980, znajdujący się w rodzinie Macrobiotidae, obejmuje obecnie 55 gatunków, których relacje są słabo poznane z powodu luk w informacjach morfologicznych i niezwykle skąpych danych molekularnych. Ostatnie badania mocno sugerują, że Minibiotus jest najprawdopodobniej polifiletyczny i wymaga pilnej rewizji. W związku z tym, celem niniejszej pracy było wykonanie pierwszego kroku w kierunku kompleksowej rewizji rodzaju, tj. filogenetycznej analizy danych morfologicznych wyodrębnionych ze wszystkich opublikowanych dotychczas prac na temat rodzaju Minibiotus. Aby tego dokonać, utworzono macierz zakodowanych jakościowych cech morfologicznych i przeanalizowano ją przy użyciu metody maksymalnego prawdopodobieństwa. Na podstawie uzyskanego drzewa filogenetycznego i macierzy danych wyodrębniono pięć grup morfologicznych. Co najmniej jedna z tych morfogrup wyraźnie reprezentuje odrębną linię filogenetyczną i powinna zostać przeniesiona do rodzaju Macrobiotus, czyniąc tym samym diagnozę Minibiotus bardziej spójną. To, czy pozostałe morfogrupy i ich relacje odzwierciedlają filogenezę rodzaju nie jest pewne i wymaga weryfikacji za pomocą danych genetycznych. Niemniej jednak, wyznaczone grupy morfologiczne powinny pomóc w opisie i identyfikacji znajdujących się w nich gatunków. Obecna praca ma za zadanie być solidną podstawą do integratywnej rewizji całego rodzaju.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorMichalczyk, Łukaszpl
dc.contributor.authorSumlińska, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerMichalczyk, Łukaszpl
dc.contributor.reviewerMichalik, Annapl
dc.date.accessioned2023-09-04T21:33:13Z
dc.date.available2023-09-04T21:33:13Z
dc.date.submitted2023-09-04pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-163870-273227pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318294
dc.languageengpl
dc.subject.enEutardigrada, maximum likelihood, Minibiotus, morphogroups, morphology, phylogeny, Tardigrada, taxonomypl
dc.subject.plEutardigrada, filogenetyka, maksymalne prawdopodobieństwo, Minibiotus, morfogrupy, morfologia, taksonomia, Tardigradapl
dc.titleMorphological variability in the genus Minibiotus Schuster, 1980 (Tardigrada)pl
dc.title.alternativeRóżnorodność morfologiczna rodzaju Minibiotus Schuster, 1980 (Tardigrada)pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The taxonomy of tardigrades has been undergoing considerable changes over the last two decades, mainly due to the advent of molecular techniques. In consequence, more and more integrative descriptions and redescriptions of species appear each year, often resulting in transfers of species between higher rank taxa. However, despite the dynamic development of this branch of zoology, the phylogenetic position of most species remains unknown and numerous higher taxa face the problem of polyphyly. The genus Minibiotus Schuster, 1980, located in the family Macrobiotidae, currently comprises 55 species whose relationships are poorly understood due to gaps in morphological information and extremely scarce molecular data. Recent studies strongly suggest that Minibiotus is most likely phyletic and it requires urgent revision. Thus, the aim of the present study was to provide a first step towards a comprehensive revision of the genus: a phylogenetic analysis of morphological data extracted from all works on Minibiotus published to date. For this purpose, a matrix of coded qualitative morphological traits was created and analysed using maximum likelihood. Based on the obtained phylogenetic tree and the data matrix, I delineated five morphogroups. At least one of these morphogroups clearly represents a separate phylogenetic lineage and should be transferred to Macrobiotus, making the diagnosis of Minibiotus more coherent. Whether the remaining morphogroups and their relationships reflect the phylogeny is not certain and needs to be verified with genetic data. Nevertheless, the delineated morphogroups should aid species description and identification. This study is hoped to be a sound groundwork for an integrative revision of the genus.
dc.abstract.plpl
Od ostatnich dwóch dekad taksonomia niesporczaków przechodzi znaczące zmiany, głównie za sprawą zastosowania technik molekularnych. W konsekwencji, z roku na rok, pojawia się coraz więcej integratywnych opisów i redeskrypcji gatunków, które często skutkują przenoszeniem ich pomiędzy taksonami wyższej rangi. Jednak, pomimo dynamicznego rozwoju tej gałęzi zoologii, pozycja filogenetyczna większości gatunków pozostaje nieznana, a liczne wyższe taksony borykają się z problemem polifiletyczności. Rodzaj Minibiotus Schuster, 1980, znajdujący się w rodzinie Macrobiotidae, obejmuje obecnie 55 gatunków, których relacje są słabo poznane z powodu luk w informacjach morfologicznych i niezwykle skąpych danych molekularnych. Ostatnie badania mocno sugerują, że Minibiotus jest najprawdopodobniej polifiletyczny i wymaga pilnej rewizji. W związku z tym, celem niniejszej pracy było wykonanie pierwszego kroku w kierunku kompleksowej rewizji rodzaju, tj. filogenetycznej analizy danych morfologicznych wyodrębnionych ze wszystkich opublikowanych dotychczas prac na temat rodzaju Minibiotus. Aby tego dokonać, utworzono macierz zakodowanych jakościowych cech morfologicznych i przeanalizowano ją przy użyciu metody maksymalnego prawdopodobieństwa. Na podstawie uzyskanego drzewa filogenetycznego i macierzy danych wyodrębniono pięć grup morfologicznych. Co najmniej jedna z tych morfogrup wyraźnie reprezentuje odrębną linię filogenetyczną i powinna zostać przeniesiona do rodzaju Macrobiotus, czyniąc tym samym diagnozę Minibiotus bardziej spójną. To, czy pozostałe morfogrupy i ich relacje odzwierciedlają filogenezę rodzaju nie jest pewne i wymaga weryfikacji za pomocą danych genetycznych. Niemniej jednak, wyznaczone grupy morfologiczne powinny pomóc w opisie i identyfikacji znajdujących się w nich gatunków. Obecna praca ma za zadanie być solidną podstawą do integratywnej rewizji całego rodzaju.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Michalczyk, Łukasz
dc.contributor.authorpl
Sumlińska, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Michalczyk, Łukasz
dc.contributor.reviewerpl
Michalik, Anna
dc.date.accessioned
2023-09-04T21:33:13Z
dc.date.available
2023-09-04T21:33:13Z
dc.date.submittedpl
2023-09-04
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-163870-273227
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318294
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Eutardigrada, maximum likelihood, Minibiotus, morphogroups, morphology, phylogeny, Tardigrada, taxonomy
dc.subject.plpl
Eutardigrada, filogenetyka, maksymalne prawdopodobieństwo, Minibiotus, morfogrupy, morfologia, taksonomia, Tardigrada
dc.titlepl
Morphological variability in the genus Minibiotus Schuster, 1980 (Tardigrada)
dc.title.alternativepl
Różnorodność morfologiczna rodzaju Minibiotus Schuster, 1980 (Tardigrada)
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Krakow
5
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available