Pismo „Młody Narodowiec” w latach 1929-1934,1937-1938

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the study is to analyze the Young Nationalist magazine in terms of press studies and in terms of the ideas presented there. This magazine was the press organ of the Camp of Great Poland and the National Party in Cieszyn Silesia and western Małopolska. It was founded by Edward Zajączek, a nationalist politician who was a publisher and editor-in-chief. The time limit marks the beginning and end of the functioning of the periodical in question. The analysis of the Young Nationalist is based on a comparison of the ideas presented in the journal with the political thought of Polish nationalism at the time. The subject matter is divided into three elements. The first is socio-economic issues. Another attitude to the problems of the state system and internal policy. In the last element, the attitude to international relations is analyzed. The purpose of the analysis of these elements is to determine the correlation between the views presented and the views of the national camp. At the same time, this analysis makes it possible to identify specific sources of inspiration used by the journalists of the Young Nationalist. The political ideas of Roman Dmowski, Roman Rybarski and Adam Doboszyński were particularly important sources. Foreign inspirations were also important, especially the social teaching of the Church and Italian fascism.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest analiza pisma Młody Narodowiec pod względem prasoznawczym oraz pod kątem prezentowanych tam idei. Pismo to było organem prasowym Obozu Wielkiej Polski i Stronnictwa Narodowego na terenie Śląska Cieszyńskiego i zachodniej Małopolski. Założone było przez Edwarda Zajączka, endeckiego polityka będącego wydawcą i redaktorem naczelnym. Cezura czasowa wyznacza początek i koniec funkcjonowania omawianego pisma. Analiza Młodego Narodowca opiera się na porównaniu prezentowanych w piśmie idei z ówczesną myślą polityczną polskiego nacjonalizmu. Tematyka podzielona jest na trzy elementy. Pierwszym są kwestie społeczno-gospodarcze. Kolejnym stosunek do problematyki ustroju i polityki wewnętrznej państwa. W ostatnim elemencie analizowany jest stosunek do relacji międzynarodowych. Celem analizy tych elementów jest określenie korelacji miedzy prezentowanymi poglądami a poglądami obozu narodowego. Analiza ta równocześnie pozwala wskazać konkretne źródła inspiracji wykorzystywanych przez publicystów Młodego Narodowca. Szczególnie istotnymi źródłami były myśl polityczna Romana Dmowskiego, Romana Rybarskiego oraz Adama Doboszyńskiego. Ważne były także inspiracje zagraniczne, szczególnie nauczanie społeczne Kościoła oraz włoski faszyzm.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSamsonowska, Krystyna - 131795 pl
dc.contributor.authorSzczepaniak, Tomaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerPatek, Artur - 131295 pl
dc.contributor.reviewerSamsonowska, Krystyna - 131795 pl
dc.date.accessioned2023-09-04T21:31:26Z
dc.date.available2023-09-04T21:31:26Z
dc.date.submitted2021-09-14pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-153412-262903pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318290
dc.languagepolpl
dc.subject.en"Młody Narodowiec", magazine, polish nationalism, Camp of Great Poland, National Party (Poland), Youth Movement, nationalism, national catholicism, third position, Bielsko, Biała, Cieszyn Silesia, Lesser Poland, Podhale District, Cieszyn-Podhale District, Edward Zajączek, Jan Zamorski, Roman Dmowski, Adam Doboszyńskipl
dc.subject.pl"Młody Narodowiec", pismo, endecja, Obóz Wielkiej Polski, Stronnictwo Narodowe, Sekcja Młodych, nacjonalizm, narodowy katolicyzm, terceryzm, Bielsko, Biała, Śląsk Cieszyński, Małopolska, Okręg Podhalański, Okręg Cieszyńsko-Podhalański, Edward Zajączek, Jan Zamorski, Roman Dmowski, Adam Doboszyński.pl
dc.titlePismo „Młody Narodowiec” w latach 1929-1934,1937-1938pl
dc.title.alternativeMagazine "Młody Narodowiec", 1929-1934, 1937-1938pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study is to analyze the Young Nationalist magazine in terms of press studies and in terms of the ideas presented there. This magazine was the press organ of the Camp of Great Poland and the National Party in Cieszyn Silesia and western Małopolska. It was founded by Edward Zajączek, a nationalist politician who was a publisher and editor-in-chief. The time limit marks the beginning and end of the functioning of the periodical in question. The analysis of the Young Nationalist is based on a comparison of the ideas presented in the journal with the political thought of Polish nationalism at the time. The subject matter is divided into three elements. The first is socio-economic issues. Another attitude to the problems of the state system and internal policy. In the last element, the attitude to international relations is analyzed. The purpose of the analysis of these elements is to determine the correlation between the views presented and the views of the national camp. At the same time, this analysis makes it possible to identify specific sources of inspiration used by the journalists of the Young Nationalist. The political ideas of Roman Dmowski, Roman Rybarski and Adam Doboszyński were particularly important sources. Foreign inspirations were also important, especially the social teaching of the Church and Italian fascism.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest analiza pisma Młody Narodowiec pod względem prasoznawczym oraz pod kątem prezentowanych tam idei. Pismo to było organem prasowym Obozu Wielkiej Polski i Stronnictwa Narodowego na terenie Śląska Cieszyńskiego i zachodniej Małopolski. Założone było przez Edwarda Zajączka, endeckiego polityka będącego wydawcą i redaktorem naczelnym. Cezura czasowa wyznacza początek i koniec funkcjonowania omawianego pisma. Analiza Młodego Narodowca opiera się na porównaniu prezentowanych w piśmie idei z ówczesną myślą polityczną polskiego nacjonalizmu. Tematyka podzielona jest na trzy elementy. Pierwszym są kwestie społeczno-gospodarcze. Kolejnym stosunek do problematyki ustroju i polityki wewnętrznej państwa. W ostatnim elemencie analizowany jest stosunek do relacji międzynarodowych. Celem analizy tych elementów jest określenie korelacji miedzy prezentowanymi poglądami a poglądami obozu narodowego. Analiza ta równocześnie pozwala wskazać konkretne źródła inspiracji wykorzystywanych przez publicystów Młodego Narodowca. Szczególnie istotnymi źródłami były myśl polityczna Romana Dmowskiego, Romana Rybarskiego oraz Adama Doboszyńskiego. Ważne były także inspiracje zagraniczne, szczególnie nauczanie społeczne Kościoła oraz włoski faszyzm.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Samsonowska, Krystyna - 131795
dc.contributor.authorpl
Szczepaniak, Tomasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Patek, Artur - 131295
dc.contributor.reviewerpl
Samsonowska, Krystyna - 131795
dc.date.accessioned
2023-09-04T21:31:26Z
dc.date.available
2023-09-04T21:31:26Z
dc.date.submittedpl
2021-09-14
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-153412-262903
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318290
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
"Młody Narodowiec", magazine, polish nationalism, Camp of Great Poland, National Party (Poland), Youth Movement, nationalism, national catholicism, third position, Bielsko, Biała, Cieszyn Silesia, Lesser Poland, Podhale District, Cieszyn-Podhale District, Edward Zajączek, Jan Zamorski, Roman Dmowski, Adam Doboszyński
dc.subject.plpl
"Młody Narodowiec", pismo, endecja, Obóz Wielkiej Polski, Stronnictwo Narodowe, Sekcja Młodych, nacjonalizm, narodowy katolicyzm, terceryzm, Bielsko, Biała, Śląsk Cieszyński, Małopolska, Okręg Podhalański, Okręg Cieszyńsko-Podhalański, Edward Zajączek, Jan Zamorski, Roman Dmowski, Adam Doboszyński.
dc.titlepl
Pismo „Młody Narodowiec” w latach 1929-1934,1937-1938
dc.title.alternativepl
Magazine "Młody Narodowiec", 1929-1934, 1937-1938
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Strzegom
1

No access

No Thumbnail Available