Ubóstwo dzieci w Polsce jako fundamelntalne wyzwanie dla polityki społecznej

2007
book section
article
dc.abstract.enThe problem of poverty among children that leads to poverty, social exclusion, as well as mental health disorders has been in the centre of attention of those scientists who represent various disciplines. The consequences of poverty have a negative influence on individuals because they usually reduce the possibility of public (social) participation. It is worth noting that in the emerging debates, however, dominates the world of adults, but the emphasis is made on the responsibility of individuals for the unfavorable situation in which they find themselves. In this light, detailed analysis of poverty focused on child poverty undermines the legitimacy of individual responsibility for their lives. For this reason, poverty analysis regarding this category of individuals directs the attention and interest of researchers, public policy makers and practitioners towards the structural determinants of poverty, which in the language of Social Work and Applied Sociology is referred to as social injustice. This article aims to analyze the relationship between poverty in childhood, its impact on mental health of individuals, as well as to identify areas of action for social policy makers or institutions aimed at care and support for children experiencing poverty.pl
dc.abstract.plW polu zainteresowań przedstawicieli rozmaitych dyscyplin nauk społecznych coraz częściej pojawia się problematyka biedy wśród dzieci i związane z nią konsekwencje w postaci ubóstwa, wykluczenia społecznego, jak również zaburzeń zdrowia psychicznego. Są one niekorzystne dla jednostek ze względu na to, że wpływają na ograniczenie im możliwości partycypacji społecznej. Warto zauważyć, że w pojawiających się debatach dominuje jednak świat ludzi dorosłych, a nacisk położony jest na indywidualną odpowiedzialność jednostek za niekorzystną sytuację, w której się znalazły. W tym świetle uszczegółowienie analizy ubóstwa i skupienie uwagi na biedzie wśród dzieci podważa zasadność indywidualnej odpowiedzialności za swój los.Z tego powodu analiza ubóstwa dotycząca bezpośrednio tej kategorii jednostek kieruje uwagę i zainteresowania badaczy, polityków społecznych i praktyków w stronę strukturalnych determinantów ubóstwa, które w języku pracy socjalnej i socjologii stosowanej określane jest mianem społecznej niesprawiedliwości. Celem artykułu jest analiza związków między biedą i ubóstwem w okresie dzieciństwa, ich wpływem na zdrowie psychiczne jednostek, a także wskazanie obszarów działań dla polityki społecznej ukierunkowanych na opiekę i wsparcie dla najmłodszych doświadczających ubóstwa.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Socjologiipl
dc.contributor.authorOrnacka, Katarzyna - 131189 pl
dc.contributor.editorKaszyński, Hubert - 128707 pl
dc.contributor.editorCechnicki, Andrzej - 128966 pl
dc.date.accessioned2016-10-20T12:36:59Z
dc.date.available2016-10-20T12:36:59Z
dc.date.issued2007pl
dc.description.physical173-190pl
dc.description.points4pl
dc.description.publication1pl
dc.identifier.isbn978-83-921756-3-6pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/31582
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoKraków : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowejpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enchild povertypl
dc.subject.ensocial policypl
dc.subject.enmental healthpl
dc.subject.ensocial workpl
dc.subject.plubóstwo dziecipl
dc.subject.plpolityka społecznapl
dc.subject.plzdrowie psychicznepl
dc.subject.plpraca socjalnapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleUbóstwo dzieci w Polsce jako fundamelntalne wyzwanie dla polityki społecznejpl
dc.title.alternativeChild poverty in Poland as key challenge for social policypl
dc.title.containerPraca, zdrowie psychiczne, ekonomia społeczna : w poszukiwaniu inspiracji dla praktyki : wybór pracpl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available