Badanie aktywności antyoksydacyjnej związków o działaniu ośrodkowym

master
dc.abstract.enAdenosine influences many processes, such as the inflammation, cell protection or energy consumption, by interacting with its specific receptors. There are 4 types: A1, A2A, A2B and A3, and they are found in the nervous system, digestive system or heart. They are known to be used in the treatment of asthma, cardiac arrhythmias or Parkinson's disease. In addition, ongoing research allows for potential use in, for example, autoimmune diseases, cancer therapy, or nervous system diseases. In the present study, we examined the antioxidant activity of seven compounds that are adenosine receptor ligands: KJ-1 (PSB-603), KJ-2, KJ-3, KJ-4, KJ-5, KJ-6 and KJ-7 (KD-64). In vitro tests were performed: evaluation of total antioxidant activity (FRAP), measurement of total antioxidant capacity using the DPPH radical reduction method, and determination of the effect on in vitro lipid peroxidation (MDA). In the FRAP assay, compounds KJ-3 and KJ-7 showed significant activity, while in the DPPH assay only compound KJ-1 (PSB-603) showed significant activity. In the lipid peroxidation assay, compounds KJ-3, KJ-4, and KJ-6 were characterised by their ability to inhibit this process. In the tests performed, several compounds showed antioxidant activity. However, it is most likely due more to the chemical structure than to the interaction with adenosine receptors. Despite the weak antioxidant activity of these compounds, the appearance of many processes in the body related to oxidative stress and the possibility of combating it, it is worth conducting more in vivo studies, such as the effect on the enzymes of the antioxidant barrier.pl
dc.abstract.plAdenozyna wpływa na wiele procesów np. na stan zapalny, protekcję komórek czy zużycie energii, poprzez oddziaływanie ze specyficznymi dla siebie receptorami. Wyróżniamy 4 typy: A1, A2A, A2B i A3, które występują w układzie nerwowym, pokarmowym czy sercu. Znane jest ich wykorzystanie w leczeniu: astmy, arytmii serca czy choroby Parkinsona. Dodatkowo trwające badania pozwalają na potencjalne zastosowanie w np. chorobach autoimmunologicznych, terapii nowotworowej lub chorobach układu nerwowego. W niniejszej pracy zbadano aktywność antyoksydacyjną 7 związków będącymi ligandami receptorów adenozynowych: KJ-1 (PSB-603), KJ-2, KJ-3, KJ-4, KJ-5, KJ-6 i KJ-7 (KD-64). Wykonano testy in vitro: ocena całkowitej aktywności antyoksydacyjnej (FRAP), pomiar całkowitej zdolności antyoksydacyjnej metodą redukcji rodnika DPPH oraz oznaczenie wpływu na peroksydacje lipidów in vitro (MDA). W teście FRAP związki KJ-3 i KJ-7 wykazały znaczącą aktywność, natomiast w teście DPPH jedynie związek KJ-1 (PSB-603). W badaniu peroksydacji lipidów związki KJ-3, KJ-4 i KJ-6 odznaczały się zdolnością do hamowania tego procesu. W przeprowadzonych testach kilka związków wykazało aktywność antyoksydacyjną. Jednak najprawdopodobniej wynika ona bardziej z budowy chemicznej niż z oddziaływania z receptorami adenozynowymi. Mimo słabej aktywności antyoksydacyjnej tych związków, występowanie w organizmie wielu procesów związanych ze stresem oksydacyjnym oraz możliwościami jego zwalczania, warto przeprowadzić dalsze badania in vivo, np. wpływu na enzymy bariery antyoksydacyjnej.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorBednarski, Marek - 128714 pl
dc.contributor.authorJuszkiewicz, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerBednarski, Marek - 128714 pl
dc.contributor.reviewerZygmunt, Małgorzata - 133939 pl
dc.date.accessioned2023-07-11T21:35:54Z
dc.date.available2023-07-11T21:35:54Z
dc.date.submitted2023-07-11pl
dc.fieldofstudyanalityka medycznapl
dc.identifier.apddiploma-163350-260096pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315517
dc.languagepolpl
dc.subject.enadenosine, adenosine receptors, antioxidant activity, oxidative stress, inflammationpl
dc.subject.pladenozyna, receptory adenozynowe, aktywność antyoksydacyjna, stres oksydacyjny, stan zapalnypl
dc.titleBadanie aktywności antyoksydacyjnej związków o działaniu ośrodkowympl
dc.title.alternativeInvestigation of antioxidant properties of central nervous system acting compoundspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Adenosine influences many processes, such as the inflammation, cell protection or energy consumption, by interacting with its specific receptors. There are 4 types: A1, A2A, A2B and A3, and they are found in the nervous system, digestive system or heart. They are known to be used in the treatment of asthma, cardiac arrhythmias or Parkinson's disease. In addition, ongoing research allows for potential use in, for example, autoimmune diseases, cancer therapy, or nervous system diseases. In the present study, we examined the antioxidant activity of seven compounds that are adenosine receptor ligands: KJ-1 (PSB-603), KJ-2, KJ-3, KJ-4, KJ-5, KJ-6 and KJ-7 (KD-64). In vitro tests were performed: evaluation of total antioxidant activity (FRAP), measurement of total antioxidant capacity using the DPPH radical reduction method, and determination of the effect on in vitro lipid peroxidation (MDA). In the FRAP assay, compounds KJ-3 and KJ-7 showed significant activity, while in the DPPH assay only compound KJ-1 (PSB-603) showed significant activity. In the lipid peroxidation assay, compounds KJ-3, KJ-4, and KJ-6 were characterised by their ability to inhibit this process. In the tests performed, several compounds showed antioxidant activity. However, it is most likely due more to the chemical structure than to the interaction with adenosine receptors. Despite the weak antioxidant activity of these compounds, the appearance of many processes in the body related to oxidative stress and the possibility of combating it, it is worth conducting more in vivo studies, such as the effect on the enzymes of the antioxidant barrier.
dc.abstract.plpl
Adenozyna wpływa na wiele procesów np. na stan zapalny, protekcję komórek czy zużycie energii, poprzez oddziaływanie ze specyficznymi dla siebie receptorami. Wyróżniamy 4 typy: A1, A2A, A2B i A3, które występują w układzie nerwowym, pokarmowym czy sercu. Znane jest ich wykorzystanie w leczeniu: astmy, arytmii serca czy choroby Parkinsona. Dodatkowo trwające badania pozwalają na potencjalne zastosowanie w np. chorobach autoimmunologicznych, terapii nowotworowej lub chorobach układu nerwowego. W niniejszej pracy zbadano aktywność antyoksydacyjną 7 związków będącymi ligandami receptorów adenozynowych: KJ-1 (PSB-603), KJ-2, KJ-3, KJ-4, KJ-5, KJ-6 i KJ-7 (KD-64). Wykonano testy in vitro: ocena całkowitej aktywności antyoksydacyjnej (FRAP), pomiar całkowitej zdolności antyoksydacyjnej metodą redukcji rodnika DPPH oraz oznaczenie wpływu na peroksydacje lipidów in vitro (MDA). W teście FRAP związki KJ-3 i KJ-7 wykazały znaczącą aktywność, natomiast w teście DPPH jedynie związek KJ-1 (PSB-603). W badaniu peroksydacji lipidów związki KJ-3, KJ-4 i KJ-6 odznaczały się zdolnością do hamowania tego procesu. W przeprowadzonych testach kilka związków wykazało aktywność antyoksydacyjną. Jednak najprawdopodobniej wynika ona bardziej z budowy chemicznej niż z oddziaływania z receptorami adenozynowymi. Mimo słabej aktywności antyoksydacyjnej tych związków, występowanie w organizmie wielu procesów związanych ze stresem oksydacyjnym oraz możliwościami jego zwalczania, warto przeprowadzić dalsze badania in vivo, np. wpływu na enzymy bariery antyoksydacyjnej.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Bednarski, Marek - 128714
dc.contributor.authorpl
Juszkiewicz, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Bednarski, Marek - 128714
dc.contributor.reviewerpl
Zygmunt, Małgorzata - 133939
dc.date.accessioned
2023-07-11T21:35:54Z
dc.date.available
2023-07-11T21:35:54Z
dc.date.submittedpl
2023-07-11
dc.fieldofstudypl
analityka medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-163350-260096
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315517
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
adenosine, adenosine receptors, antioxidant activity, oxidative stress, inflammation
dc.subject.plpl
adenozyna, receptory adenozynowe, aktywność antyoksydacyjna, stres oksydacyjny, stan zapalny
dc.titlepl
Badanie aktywności antyoksydacyjnej związków o działaniu ośrodkowym
dc.title.alternativepl
Investigation of antioxidant properties of central nervous system acting compounds
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Amsterdam
1
Krakow
1
Lodz
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections