Prawo do sądu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku

master
dc.abstract.enThis master's thesis concerns the right to a fair trail expressed in Article 45 Section 1 of the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997. The first chapter of the work presents the place of the right to a fair trial in the systematics of the Constitution, as well as its subjective and objective scope. The subject of analysis in the second chapter is the content of the right to a fair trial, which consist of the right to initiate judicial proceedings, the right to appropriate formation of the judicial procedure, the right to obtain a binding resolution of the case and the right to an appropriately formed system and position of the bodies examinating cases. The third chapter of the work is devoted to the systemic and procedural guarantees of the right to court.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczy prawa do sądu wyrażonego w art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. W pierwszym rozdziale pracy zostało przedstawione miejsce prawa do sądu w systematyce Konstytucji oraz jego zakres podmiotowy i przedmiotowy. Przedmiotem analizy w drugim rozdziale pracy jest treść prawa do sądu, którą tworzy prawo do uruchomienia postępowania sądowego, prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej, prawo do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia sprawy oraz prawo do odpowiednio ukształtowanego ustroju i pozycji organów rozpoznających sprawy. Trzeci rozdział pracy został natomiast poświęcony ustrojowym i proceduralnym gwarancjom prawa do sądu.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTuleja, Piotr - 132438 pl
dc.contributor.authorWołoch, Piotrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKrzemiński, Marcinpl
dc.contributor.reviewerTuleja, Piotr - 132438 pl
dc.date.accessioned2023-07-11T21:35:18Z
dc.date.available2023-07-11T21:35:18Z
dc.date.submitted2023-07-10pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-162408-244977pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315513
dc.languagepolpl
dc.subject.enthe right to a fair trial, elements of the right to a fair trial, guarantees of the right to a fair trial, Constitution of the Republic of Poland, Constitutional Courtpl
dc.subject.plprawo do sądu, elementy prawa do sądu, gwarancje prawa do sądu, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunał Konstytucyjnypl
dc.titlePrawo do sądu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 rokupl
dc.title.alternativeThe right to a fair trial in the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master's thesis concerns the right to a fair trail expressed in Article 45 Section 1 of the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997. The first chapter of the work presents the place of the right to a fair trial in the systematics of the Constitution, as well as its subjective and objective scope. The subject of analysis in the second chapter is the content of the right to a fair trial, which consist of the right to initiate judicial proceedings, the right to appropriate formation of the judicial procedure, the right to obtain a binding resolution of the case and the right to an appropriately formed system and position of the bodies examinating cases. The third chapter of the work is devoted to the systemic and procedural guarantees of the right to court.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczy prawa do sądu wyrażonego w art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. W pierwszym rozdziale pracy zostało przedstawione miejsce prawa do sądu w systematyce Konstytucji oraz jego zakres podmiotowy i przedmiotowy. Przedmiotem analizy w drugim rozdziale pracy jest treść prawa do sądu, którą tworzy prawo do uruchomienia postępowania sądowego, prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej, prawo do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia sprawy oraz prawo do odpowiednio ukształtowanego ustroju i pozycji organów rozpoznających sprawy. Trzeci rozdział pracy został natomiast poświęcony ustrojowym i proceduralnym gwarancjom prawa do sądu.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Tuleja, Piotr - 132438
dc.contributor.authorpl
Wołoch, Piotr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Krzemiński, Marcin
dc.contributor.reviewerpl
Tuleja, Piotr - 132438
dc.date.accessioned
2023-07-11T21:35:18Z
dc.date.available
2023-07-11T21:35:18Z
dc.date.submittedpl
2023-07-10
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-162408-244977
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315513
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
the right to a fair trial, elements of the right to a fair trial, guarantees of the right to a fair trial, Constitution of the Republic of Poland, Constitutional Court
dc.subject.plpl
prawo do sądu, elementy prawa do sądu, gwarancje prawa do sądu, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunał Konstytucyjny
dc.titlepl
Prawo do sądu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku
dc.title.alternativepl
The right to a fair trial in the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Bydgoszcz
2
Bühl
1
Kalisz
1
Krakow
1
Poznan
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections