Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w polsce w latach 2018-2022

licenciate
dc.abstract.enInsurance and social policies for labor migrants largely depend on scientific knowledge of social insurance for foreigners. The purpose of the study is to display the issue of migrant worker protection, analyze the literature, including basic concepts, and examine the role of social insurance as a key component of the protection system for foreign workers in Poland. Through a practical analysis, it was possible to study the level of protection of foreigners under the pension system in Poland in 2018-2022, which includes detailed information on the participants of this system and the dynamics of social insurance contributions. The years 2018-2022 were a period in which migration had a significant impact on Poland's social security system, as well as Poland has a well-formulated pension system. Although the effects of this impact have been complex and varied, it is clear that migration and foreigners' participation in the pension system have become important factors affecting Poland's economic situation.pl
dc.abstract.plPolityka ubezpieczeniowa oraz społeczna dla migrantów zarobkowych w dużej mierze zależy od wiedzy naukowej na temat ubezpieczeń społecznych dla cudzoziemców. Celem pracy jest wyświetlenie problematyki ochrony pracowników migrujących, analiza literatury, w tym podstawowych pojęć oraz zbadanie roli ubezpieczeń społecznych jako kluczowego elementu systemu ochrony pracowników zagranicznych w Polsce. Za pośrednictwem praktycznej analizy udało się zbadać poziom ochrony cudzoziemców w ramach systemu emerytalno-rentowego w Polsce w latach 2018-2022, która zawiera szczegółowe informacje na temat uczestników tego systemu oraz dynamiki składek na ubezpieczenia społeczne. Lata 2018-2022 były okresem, w którym migracja miała istotny wpływ na system ubezpieczeń społecznych w Polsce, jak również Polska ma dobrze sformułowany system emerytalno-rentowy. Choć skutki tego wpływu były złożone i zróżnicowane, jest jasne, że migracja i uczestnictwo cudzoziemców w systemie emerytalno-rentowym stały się istotnymi czynnikami wpływającymi na sytuację ekonomiczną Polski.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorJarzębiński, Marek - 128485 pl
dc.contributor.authorZadorozhna, Dariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerJarzębiński, Marek - 128485 pl
dc.contributor.reviewerGrodzicki, Maciejpl
dc.date.accessioned2023-07-11T21:33:21Z
dc.date.available2023-07-11T21:33:21Z
dc.date.submitted2023-07-11pl
dc.fieldofstudyfinanse, bankowość, ubezpieczeniapl
dc.identifier.apddiploma-157878-279941pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315503
dc.languagepolpl
dc.subject.enforeigners - migration - pension system - social insurance - social riskpl
dc.subject.plcudzoziemcy – migracja – system emerytalno-rentowy – ubezpieczenia społeczne – ryzyko społecznepl
dc.titleUbezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w polsce w latach 2018-2022pl
dc.title.alternativeSocial insurance of foreigners employed in Poland in 2018-2022pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Insurance and social policies for labor migrants largely depend on scientific knowledge of social insurance for foreigners. The purpose of the study is to display the issue of migrant worker protection, analyze the literature, including basic concepts, and examine the role of social insurance as a key component of the protection system for foreign workers in Poland. Through a practical analysis, it was possible to study the level of protection of foreigners under the pension system in Poland in 2018-2022, which includes detailed information on the participants of this system and the dynamics of social insurance contributions. The years 2018-2022 were a period in which migration had a significant impact on Poland's social security system, as well as Poland has a well-formulated pension system. Although the effects of this impact have been complex and varied, it is clear that migration and foreigners' participation in the pension system have become important factors affecting Poland's economic situation.
dc.abstract.plpl
Polityka ubezpieczeniowa oraz społeczna dla migrantów zarobkowych w dużej mierze zależy od wiedzy naukowej na temat ubezpieczeń społecznych dla cudzoziemców. Celem pracy jest wyświetlenie problematyki ochrony pracowników migrujących, analiza literatury, w tym podstawowych pojęć oraz zbadanie roli ubezpieczeń społecznych jako kluczowego elementu systemu ochrony pracowników zagranicznych w Polsce. Za pośrednictwem praktycznej analizy udało się zbadać poziom ochrony cudzoziemców w ramach systemu emerytalno-rentowego w Polsce w latach 2018-2022, która zawiera szczegółowe informacje na temat uczestników tego systemu oraz dynamiki składek na ubezpieczenia społeczne. Lata 2018-2022 były okresem, w którym migracja miała istotny wpływ na system ubezpieczeń społecznych w Polsce, jak również Polska ma dobrze sformułowany system emerytalno-rentowy. Choć skutki tego wpływu były złożone i zróżnicowane, jest jasne, że migracja i uczestnictwo cudzoziemców w systemie emerytalno-rentowym stały się istotnymi czynnikami wpływającymi na sytuację ekonomiczną Polski.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Jarzębiński, Marek - 128485
dc.contributor.authorpl
Zadorozhna, Daria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Jarzębiński, Marek - 128485
dc.contributor.reviewerpl
Grodzicki, Maciej
dc.date.accessioned
2023-07-11T21:33:21Z
dc.date.available
2023-07-11T21:33:21Z
dc.date.submittedpl
2023-07-11
dc.fieldofstudypl
finanse, bankowość, ubezpieczenia
dc.identifier.apdpl
diploma-157878-279941
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315503
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
foreigners - migration - pension system - social insurance - social risk
dc.subject.plpl
cudzoziemcy – migracja – system emerytalno-rentowy – ubezpieczenia społeczne – ryzyko społeczne
dc.titlepl
Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w polsce w latach 2018-2022
dc.title.alternativepl
Social insurance of foreigners employed in Poland in 2018-2022
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Bielsko-Biala
1
Koczargi Stare
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available