Badanie w działaniu i możliwości jego wykorzystania w obszarze pracy socjalnej

2008
book section
article
dc.abstract.enThe social reality is characterized by a remarkable variety of processes and phenomena occurring in it, which for the modern social worker as a social science researcher is a huge challenge. Therefore, it is undeniably useful role of the professional who should be equipped with the skills proper diagnosis of the existing problems of individuals, as well as effectively solving them. Effectiveness in this case will mean the individual participation in the process of solving problems, which in turn will make it cease to be a passive recipient of social assistance services, but will become an active participant in the process. The emphasis on a subjective approach to the individual brings far-reaching consequences - contributes to an increase in the activity of a person and breaking its previous inaction, internalization of actions taken, and thus to increase their durability and to improve its social functioning. Speaking about the importance of action research in social work should pay attention to two possible levels of their use. First, it refers to a client - employee, which allows you to deepen the knowledge test, verification of current activities and adapt them to the needs of the employee recipient. The second one refers to the organizational level. In this arrangement, the tests are used by the director - manager to implement change, improve the functioning of the institutions they led and involve all employees. Possibilities of using action research in the field of social work focused on solutions that prompted the author of this article for a more in-depth look at their underlying assumptions, goals, roles of investigator and tested or even various limitations associated with the person of the client.pl
dc.abstract.plRzeczywistość społeczna charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością procesów i zjawisk w niej zachodzących, co dla współczesnego pracownika socjalnego jako badacza nauk społecznych stanowi ogromne wyzwanie. W związku z tym, niebagatelna jest rola samego profesjonalisty, który powinien być wyposażony w umiejętności właściwej diagnozy istniejących problemów jednostek, jak też skutecznego ich rozwiązywania. Skuteczność w tym przypadku będzie oznaczała współuczestnictwo jednostki w procesie rozwiązywania problemów, co w rezultacie spowoduje, że przestanie ona być biernym odbiorcą usług pomocy socjalnej, lecz stanie się aktywnym uczestnikiem procesu. Położenie nacisku na podmiotowe podejście do jednostki niesie z sobą daleko idące konsekwencje - przyczynia się do wzrostu aktywności osoby i przełamania jej dotychczasowej bierności, internalizacji podejmowanych działań, a tym samym do podniesienia ich trwałości oraz poprawy jej społecznego funkcjonowania. Mówiąc o znaczeniu badań w działaniu w pracy socjalnej należy zwrócić uwagę na dwa możliwe poziomy ich wykorzystania. Pierwszy, odnosi się do relacji klient – pracownik, w której badanie umożliwia pogłębienie wiedzy, weryfikację dotychczasowych działań i dostosowanie ich przez pracownika do potrzeb odbiorcy. Drugi natomiast odwołuje się do poziomu organizacyjnego. W tym układzie badania są wykorzystywane przez dyrektora - menadżera do wprowadzenia zmiany, usprawnienia funkcjonowania kierowanej przez siebie instytucji i angażują wszystkich pracowników. Możliwości zastosowania badań w działaniu w obszarze pracy socjalnej skoncentrowanej na rozwiązaniach skłoniły Autorki niniejszego artykułu do bardziej wnikliwego spojrzenia na ich podstawowe założenia, cele, role badacza i badanego czy też rozmaite ograniczenia związane choćby z osobą klienta.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Socjologiipl
dc.contributor.authorOrnacka, Katarzyna - 131189 pl
dc.contributor.authorPawluś, Dorota - 131316 pl
dc.contributor.editorMiś, Łucjan - 130656 pl
dc.date.accession2016-10-13pl
dc.date.accessioned2016-10-13T06:36:44Z
dc.date.available2016-10-13T06:36:44Z
dc.date.issued2008pl
dc.date.openaccess24
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalNa okł.: "Na dwudziestolecie studiów o specjalności pracy socjalnej w Uniwersytecie Jagiellońskim"pl
dc.description.physical73-83pl
dc.description.points4pl
dc.description.publication0,7pl
dc.description.seriesZeszyty Pracy Socjalnej
dc.description.seriesnumberz.14
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbn978-83-906614-6-2pl
dc.identifier.seriesissn1507-4285
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/31422
dc.identifier.weblinkhttp://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/obce/mis2008.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoKraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologiipl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.uri*
dc.share.typeinne
dc.subject.enaction researchpl
dc.subject.ensocial workpl
dc.subject.ensolution-focused approachpl
dc.subject.enparticipatory action researchpl
dc.subject.plbadanie w działaniupl
dc.subject.plpraca socjalnapl
dc.subject.plpraca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniachpl
dc.subject.plbadania uczestniczącepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleBadanie w działaniu i możliwości jego wykorzystania w obszarze pracy socjalnejpl
dc.title.alternativeAction research and its use in social workpl
dc.title.containerPraca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniachpl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The social reality is characterized by a remarkable variety of processes and phenomena occurring in it, which for the modern social worker as a social science researcher is a huge challenge. Therefore, it is undeniably useful role of the professional who should be equipped with the skills proper diagnosis of the existing problems of individuals, as well as effectively solving them. Effectiveness in this case will mean the individual participation in the process of solving problems, which in turn will make it cease to be a passive recipient of social assistance services, but will become an active participant in the process. The emphasis on a subjective approach to the individual brings far-reaching consequences - contributes to an increase in the activity of a person and breaking its previous inaction, internalization of actions taken, and thus to increase their durability and to improve its social functioning. Speaking about the importance of action research in social work should pay attention to two possible levels of their use. First, it refers to a client - employee, which allows you to deepen the knowledge test, verification of current activities and adapt them to the needs of the employee recipient. The second one refers to the organizational level. In this arrangement, the tests are used by the director - manager to implement change, improve the functioning of the institutions they led and involve all employees. Possibilities of using action research in the field of social work focused on solutions that prompted the author of this article for a more in-depth look at their underlying assumptions, goals, roles of investigator and tested or even various limitations associated with the person of the client.
dc.abstract.plpl
Rzeczywistość społeczna charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością procesów i zjawisk w niej zachodzących, co dla współczesnego pracownika socjalnego jako badacza nauk społecznych stanowi ogromne wyzwanie. W związku z tym, niebagatelna jest rola samego profesjonalisty, który powinien być wyposażony w umiejętności właściwej diagnozy istniejących problemów jednostek, jak też skutecznego ich rozwiązywania. Skuteczność w tym przypadku będzie oznaczała współuczestnictwo jednostki w procesie rozwiązywania problemów, co w rezultacie spowoduje, że przestanie ona być biernym odbiorcą usług pomocy socjalnej, lecz stanie się aktywnym uczestnikiem procesu. Położenie nacisku na podmiotowe podejście do jednostki niesie z sobą daleko idące konsekwencje - przyczynia się do wzrostu aktywności osoby i przełamania jej dotychczasowej bierności, internalizacji podejmowanych działań, a tym samym do podniesienia ich trwałości oraz poprawy jej społecznego funkcjonowania. Mówiąc o znaczeniu badań w działaniu w pracy socjalnej należy zwrócić uwagę na dwa możliwe poziomy ich wykorzystania. Pierwszy, odnosi się do relacji klient – pracownik, w której badanie umożliwia pogłębienie wiedzy, weryfikację dotychczasowych działań i dostosowanie ich przez pracownika do potrzeb odbiorcy. Drugi natomiast odwołuje się do poziomu organizacyjnego. W tym układzie badania są wykorzystywane przez dyrektora - menadżera do wprowadzenia zmiany, usprawnienia funkcjonowania kierowanej przez siebie instytucji i angażują wszystkich pracowników. Możliwości zastosowania badań w działaniu w obszarze pracy socjalnej skoncentrowanej na rozwiązaniach skłoniły Autorki niniejszego artykułu do bardziej wnikliwego spojrzenia na ich podstawowe założenia, cele, role badacza i badanego czy też rozmaite ograniczenia związane choćby z osobą klienta.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii
dc.contributor.authorpl
Ornacka, Katarzyna - 131189
dc.contributor.authorpl
Pawluś, Dorota - 131316
dc.contributor.editorpl
Miś, Łucjan - 130656
dc.date.accessionpl
2016-10-13
dc.date.accessioned
2016-10-13T06:36:44Z
dc.date.available
2016-10-13T06:36:44Z
dc.date.issuedpl
2008
dc.date.openaccess
24
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.additionalpl
Na okł.: "Na dwudziestolecie studiów o specjalności pracy socjalnej w Uniwersytecie Jagiellońskim"
dc.description.physicalpl
73-83
dc.description.pointspl
4
dc.description.publicationpl
0,7
dc.description.series
Zeszyty Pracy Socjalnej
dc.description.seriesnumber
z.14
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbnpl
978-83-906614-6-2
dc.identifier.seriesissn
1507-4285
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/31422
dc.identifier.weblinkpl
http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/obce/mis2008.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
dc.share.type
inne
dc.subject.enpl
action research
dc.subject.enpl
social work
dc.subject.enpl
solution-focused approach
dc.subject.enpl
participatory action research
dc.subject.plpl
badanie w działaniu
dc.subject.plpl
praca socjalna
dc.subject.plpl
praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach
dc.subject.plpl
badania uczestniczące
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Badanie w działaniu i możliwości jego wykorzystania w obszarze pracy socjalnej
dc.title.alternativepl
Action research and its use in social work
dc.title.containerpl
Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Warsaw
1
Český Těšín
1

No access

No Thumbnail Available