Fenomen zainteresowania kulturą niską wśród studentów socjologii na przykładzie internetowej działalności Krzysztofa Kononowicza

licenciate
dc.abstract.enIn the age of digitalization and widespread internet access, we have an innumerous number of sources of diverse culture and entertainment at our disposal. This new, dynamic cultural context has a real impact on shaping our tastes and preferences, blurring the traditional boundaries between high and low culture. Given the constant evolution of contemporary culture consumption, I decided to investigate the phenomenon of interest in low culture among sociology students on the example of the online activity of Krzysztof Kononowicz. In order to understand this phenomenon, I used Pierre Bourdieu's theory of pure taste judgement, whose concept provides tools for a deeper understanding of the mechanisms shaping our tastes. This paper aims to discover the reasons for the fascination of sociology students with Kononowicz's work, as well as to determine whether they operate in accordance with Bourdieu's concept of pure taste judgement. At the same time, my work attempts to assess the relevance of Bourdieu's theory in the context of contemporary cultural changes. To collect data, I used the method of directed free interviews, conducted with third-year sociology students. The chosen approach allowed me to learn about the perspectives and reflections of students on their interest in the work of Krzysztof Kononowicz. This paper is thus an attempt to understand how, in the modern world full of diverse aesthetic stimuli, the tastes of sociology students aspiring to possess high cultural capital are shaped.pl
dc.abstract.plW dobie cyfryzacji i powszechnego dostępu do Internetu mamy do dyspozycji niezliczoną ilość źródeł różnorodnej kultury i rozrywki. Ten nowy, dynamiczny kontekst kulturowy ma realny wpływ na kształtowanie się naszych gustów i preferencji, zacierając tradycyjne granice między kulturą wysoką a niską. Wobec nieustannej ewolucji współczesnej konsumpcji kultury, zdecydowałem się zbadać fenomen zainteresowania kulturą niską wśród studentów socjologii na przykładzie internetowej działalności Krzysztofa Kononowicza. W celu zrozumienia tego fenomenu, skorzystałem z teorii czystego sądu smaku autorstwa Pierre'a Bourdieu, którego koncepcja dostarcza narzędzi umożliwiających głębsze zrozumienie mechanizmów kształtujących nasze gusta. Niniejsza praca ma na celu odkrycie powodów fascynacji studentów socjologii twórczością Kononowicza, a także stwierdzenie, czy funkcjonują oni zgodnie z koncepcją czystego sądu smaku w rozumieniu Bourdieu. Równocześnie moja praca stanowi próbę oceny aktualności teorii Bourdieu w kontekście współczesnych zmian kulturowych. Do zebrania danych posłużyłem się metodą wywiadów swobodnych ukierunkowanych, przeprowadzanych ze studentami III roku socjologii. Wybrane podejście pozwoliło mi na poznanie perspektyw i refleksji studentów na temat ich zainteresowania twórczością Krzysztofa Kononowicza. Niniejsza praca stanowi więc próbę zrozumienia, jak we współczesnym świecie, pełnym różnorodnych estetycznych bodźców, kształtują się gusty studentów socjologii aspirujących do posiadania wysokiego kapitału kulturowego.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLubaś, Marcin - 130022 pl
dc.contributor.authorRząsa, Filippl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerBryda, Grzegorz - 100967 pl
dc.contributor.reviewerLubaś, Marcin - 130022 pl
dc.date.accessioned2023-07-03T21:38:36Z
dc.date.available2023-07-03T21:38:36Z
dc.date.submitted2023-07-03pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.identifier.apddiploma-168419-290079pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313717
dc.languagepolpl
dc.subject.enLow culture, pure judgment of taste, Pierre Bourdieu, taste, cultural capital, Krzysztof Kononowiczpl
dc.subject.plKultura niska, czysty sąd smaku, Pierre Bourdieu, gust, kapitał kulturowy, Krzysztof Kononowiczpl
dc.titleFenomen zainteresowania kulturą niską wśród studentów socjologii na przykładzie internetowej działalności Krzysztofa Kononowiczapl
dc.title.alternativeThe phenomenon of interest in low culture among sociology students on the example of Krzysztof Kononowicz's internet activitypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the age of digitalization and widespread internet access, we have an innumerous number of sources of diverse culture and entertainment at our disposal. This new, dynamic cultural context has a real impact on shaping our tastes and preferences, blurring the traditional boundaries between high and low culture. Given the constant evolution of contemporary culture consumption, I decided to investigate the phenomenon of interest in low culture among sociology students on the example of the online activity of Krzysztof Kononowicz. In order to understand this phenomenon, I used Pierre Bourdieu's theory of pure taste judgement, whose concept provides tools for a deeper understanding of the mechanisms shaping our tastes. This paper aims to discover the reasons for the fascination of sociology students with Kononowicz's work, as well as to determine whether they operate in accordance with Bourdieu's concept of pure taste judgement. At the same time, my work attempts to assess the relevance of Bourdieu's theory in the context of contemporary cultural changes. To collect data, I used the method of directed free interviews, conducted with third-year sociology students. The chosen approach allowed me to learn about the perspectives and reflections of students on their interest in the work of Krzysztof Kononowicz. This paper is thus an attempt to understand how, in the modern world full of diverse aesthetic stimuli, the tastes of sociology students aspiring to possess high cultural capital are shaped.
dc.abstract.plpl
W dobie cyfryzacji i powszechnego dostępu do Internetu mamy do dyspozycji niezliczoną ilość źródeł różnorodnej kultury i rozrywki. Ten nowy, dynamiczny kontekst kulturowy ma realny wpływ na kształtowanie się naszych gustów i preferencji, zacierając tradycyjne granice między kulturą wysoką a niską. Wobec nieustannej ewolucji współczesnej konsumpcji kultury, zdecydowałem się zbadać fenomen zainteresowania kulturą niską wśród studentów socjologii na przykładzie internetowej działalności Krzysztofa Kononowicza. W celu zrozumienia tego fenomenu, skorzystałem z teorii czystego sądu smaku autorstwa Pierre'a Bourdieu, którego koncepcja dostarcza narzędzi umożliwiających głębsze zrozumienie mechanizmów kształtujących nasze gusta. Niniejsza praca ma na celu odkrycie powodów fascynacji studentów socjologii twórczością Kononowicza, a także stwierdzenie, czy funkcjonują oni zgodnie z koncepcją czystego sądu smaku w rozumieniu Bourdieu. Równocześnie moja praca stanowi próbę oceny aktualności teorii Bourdieu w kontekście współczesnych zmian kulturowych. Do zebrania danych posłużyłem się metodą wywiadów swobodnych ukierunkowanych, przeprowadzanych ze studentami III roku socjologii. Wybrane podejście pozwoliło mi na poznanie perspektyw i refleksji studentów na temat ich zainteresowania twórczością Krzysztofa Kononowicza. Niniejsza praca stanowi więc próbę zrozumienia, jak we współczesnym świecie, pełnym różnorodnych estetycznych bodźców, kształtują się gusty studentów socjologii aspirujących do posiadania wysokiego kapitału kulturowego.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Lubaś, Marcin - 130022
dc.contributor.authorpl
Rząsa, Filip
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Bryda, Grzegorz - 100967
dc.contributor.reviewerpl
Lubaś, Marcin - 130022
dc.date.accessioned
2023-07-03T21:38:36Z
dc.date.available
2023-07-03T21:38:36Z
dc.date.submittedpl
2023-07-03
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.identifier.apdpl
diploma-168419-290079
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313717
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Low culture, pure judgment of taste, Pierre Bourdieu, taste, cultural capital, Krzysztof Kononowicz
dc.subject.plpl
Kultura niska, czysty sąd smaku, Pierre Bourdieu, gust, kapitał kulturowy, Krzysztof Kononowicz
dc.titlepl
Fenomen zainteresowania kulturą niską wśród studentów socjologii na przykładzie internetowej działalności Krzysztofa Kononowicza
dc.title.alternativepl
The phenomenon of interest in low culture among sociology students on the example of Krzysztof Kononowicz's internet activity
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Lublin
4
Warsaw
3
Baranow Sandomierski
2
Leipzig
1
Racibórz
1

No access

No Thumbnail Available