Kapele cieszyńskie i żywieckie. Studium językowo-kulturowe

master
dc.abstract.enThe Cieszyn dialect is quite thoroughly developed by dialectologists. The same applies to musicological and ethnographic research. The situation of the Żywiec region is different, as not much professional lexicographical work has been produced so far, which would collect the vocabulary of this region. We do not have a dictionary comparing the Cieszyn and Żywiec dialects, so this work is a supplement to the field research carried out in both counties. The dictionary I have prepared collects lexemes related to the activities of local highland bands of the Silesian and Żywiec Beskids, i.e. the musical vocabulary, the instruments they play and folk songs. The first chapter is devoted to the history and geography of Cieszyn Silesia and the Żywiec region. In this part, the author also presents the cultural diversity of both regions in terms of musicology and ethnography. The next part of the work deals with the most important and visible features of the Cieszyn and Żywiec dialects. The next chapter deals with Cieszyn and Żywiec lexicography, including the characteristics of dictionary works prepared so far concerning the described areas. The fourth chapter is a characterisation of the theory of linguistic fields, with the main part of it being a description of the latest approach to thematic vocabulary by Barbara Batko-Tokarz, but also by Władysław Miodunka and Zofia Cygal-Krupa. The fifth chapter presents the musicians who gave dialectological interviews. It contains the history of their creation, descriptions of the activities of the highland bands to which they belong and their most important achievements at national and world levels. The last chapter is the dictionary section proper, with lexemes on instruments and their parts, folk songs and the musical profession. The dictionary is followed by a conclusion, a bibliography and an appendix.pl
dc.abstract.plGwara cieszyńska jest dosyć dokładnie opracowana przez dialektologów. To samo dotyczy badań muzykologicznych i etnograficznych. Inaczej przedstawia się sytuacja Żywiecczyzny, ponieważ dotąd nie powstało zbyt wiele profesjonalnych prac leksykograficznych, które gromadziłyby słownictwo tego regionu. Nie dysponujemy słownikiem porównującym gwary cieszyńską i żywiecką, niniejsza praca stanowi zatem uzupełnienie badań terenowych prowadzonych na obszarze obu powiatów. Słownik, który przygotowałam, gromadzi leksemy związane z działalnością lokalnych kapel góralskich Beskidów Śląskiego i Żywieckiego, czyli profesjolektem muzycznym, instrumentami, na których grają oraz pieśniami ludowymi. Pierwszy rozdział jest poświęcony historii i geografii Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny. W tej części autorka przedstawia też zróżnicowanie kulturowe obu regionów pod względem muzykologicznym i etnograficznym. Kolejna część pracy dotyczy najważniejszych i najbardziej widocznych cech gwar cieszyńskiej i żywieckiej. Następny rozdział traktuje o cieszyńskiej i żywieckiej leksykografii, zawiera charakterystykę dotychczas przygotowanych prac słownikowych dotyczących opisywanych terenów. Czwarty rozdział to charakterystyka teorii pól językowych, przy czym zasadnicza jego część to opis najnowszego ujęcia słownictwa tematycznego Barbary Batko-Tokarz, ale także Władysława Miodunki oraz Zofii Cygal-Krupy. W piątym rozdziale przedstawieni są muzycy, którzy udzielili wywiadów dialektologicznych. Zawiera on historię powstania, opisy działalności kapel góralskich, do których należą oraz ich najważniejsze osiągnięcia na poziomach krajowym i światowym. Ostatni rozdział to właściwa część słownikowa, gdzie znalazły się leksemy dotyczące instrumentów i ich części, pieśni ludowych i profesjolektu muzycznego. Po słowniku następuje zakończenie, bibliografia oraz aneks.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorRak, Maciej - 160153 pl
dc.contributor.authorDrwal, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerSikora, Kazimierz - 131862 pl
dc.contributor.reviewerRak, Maciej - 160153 pl
dc.date.accessioned2023-07-03T21:35:24Z
dc.date.available2023-07-03T21:35:24Z
dc.date.submitted2023-07-03pl
dc.fieldofstudyfilologia polska nauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-166366-259532pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313618
dc.languagepolpl
dc.subject.enCieszyn dialect, Zywiec dialect, highlander band, folk music, Polish dialects, Cieszyn Silesia, Zywiec region, dictionary, folk culture, Beskidspl
dc.subject.plgwara cieszyńska, gwara żywiecka, kapela góralska, muzyka ludowa, polskie gwary, Śląsk Cieszyński, Żywiecczyzna, słownik, kultura ludowa, Beskidypl
dc.titleKapele cieszyńskie i żywieckie. Studium językowo-kulturowepl
dc.title.alternativeCieszyn and Żywiec highland bands. A linguistic and cultural studypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Cieszyn dialect is quite thoroughly developed by dialectologists. The same applies to musicological and ethnographic research. The situation of the Żywiec region is different, as not much professional lexicographical work has been produced so far, which would collect the vocabulary of this region. We do not have a dictionary comparing the Cieszyn and Żywiec dialects, so this work is a supplement to the field research carried out in both counties. The dictionary I have prepared collects lexemes related to the activities of local highland bands of the Silesian and Żywiec Beskids, i.e. the musical vocabulary, the instruments they play and folk songs. The first chapter is devoted to the history and geography of Cieszyn Silesia and the Żywiec region. In this part, the author also presents the cultural diversity of both regions in terms of musicology and ethnography. The next part of the work deals with the most important and visible features of the Cieszyn and Żywiec dialects. The next chapter deals with Cieszyn and Żywiec lexicography, including the characteristics of dictionary works prepared so far concerning the described areas. The fourth chapter is a characterisation of the theory of linguistic fields, with the main part of it being a description of the latest approach to thematic vocabulary by Barbara Batko-Tokarz, but also by Władysław Miodunka and Zofia Cygal-Krupa. The fifth chapter presents the musicians who gave dialectological interviews. It contains the history of their creation, descriptions of the activities of the highland bands to which they belong and their most important achievements at national and world levels. The last chapter is the dictionary section proper, with lexemes on instruments and their parts, folk songs and the musical profession. The dictionary is followed by a conclusion, a bibliography and an appendix.
dc.abstract.plpl
Gwara cieszyńska jest dosyć dokładnie opracowana przez dialektologów. To samo dotyczy badań muzykologicznych i etnograficznych. Inaczej przedstawia się sytuacja Żywiecczyzny, ponieważ dotąd nie powstało zbyt wiele profesjonalnych prac leksykograficznych, które gromadziłyby słownictwo tego regionu. Nie dysponujemy słownikiem porównującym gwary cieszyńską i żywiecką, niniejsza praca stanowi zatem uzupełnienie badań terenowych prowadzonych na obszarze obu powiatów. Słownik, który przygotowałam, gromadzi leksemy związane z działalnością lokalnych kapel góralskich Beskidów Śląskiego i Żywieckiego, czyli profesjolektem muzycznym, instrumentami, na których grają oraz pieśniami ludowymi. Pierwszy rozdział jest poświęcony historii i geografii Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny. W tej części autorka przedstawia też zróżnicowanie kulturowe obu regionów pod względem muzykologicznym i etnograficznym. Kolejna część pracy dotyczy najważniejszych i najbardziej widocznych cech gwar cieszyńskiej i żywieckiej. Następny rozdział traktuje o cieszyńskiej i żywieckiej leksykografii, zawiera charakterystykę dotychczas przygotowanych prac słownikowych dotyczących opisywanych terenów. Czwarty rozdział to charakterystyka teorii pól językowych, przy czym zasadnicza jego część to opis najnowszego ujęcia słownictwa tematycznego Barbary Batko-Tokarz, ale także Władysława Miodunki oraz Zofii Cygal-Krupy. W piątym rozdziale przedstawieni są muzycy, którzy udzielili wywiadów dialektologicznych. Zawiera on historię powstania, opisy działalności kapel góralskich, do których należą oraz ich najważniejsze osiągnięcia na poziomach krajowym i światowym. Ostatni rozdział to właściwa część słownikowa, gdzie znalazły się leksemy dotyczące instrumentów i ich części, pieśni ludowych i profesjolektu muzycznego. Po słowniku następuje zakończenie, bibliografia oraz aneks.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Rak, Maciej - 160153
dc.contributor.authorpl
Drwal, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Sikora, Kazimierz - 131862
dc.contributor.reviewerpl
Rak, Maciej - 160153
dc.date.accessioned
2023-07-03T21:35:24Z
dc.date.available
2023-07-03T21:35:24Z
dc.date.submittedpl
2023-07-03
dc.fieldofstudypl
filologia polska nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-166366-259532
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313618
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Cieszyn dialect, Zywiec dialect, highlander band, folk music, Polish dialects, Cieszyn Silesia, Zywiec region, dictionary, folk culture, Beskids
dc.subject.plpl
gwara cieszyńska, gwara żywiecka, kapela góralska, muzyka ludowa, polskie gwary, Śląsk Cieszyński, Żywiecczyzna, słownik, kultura ludowa, Beskidy
dc.titlepl
Kapele cieszyńskie i żywieckie. Studium językowo-kulturowe
dc.title.alternativepl
Cieszyn and Żywiec highland bands. A linguistic and cultural study
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Krakow
3
Zarzecze
3
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available
Collections