Effect of microplastic particles on viability of the selected ciliated protozoa

master
dc.abstract.enMicroplastics (MPs) are currently one of the most common environmental pollutants. Due to their small size, which overlaps with the size of typical food of various aquatic organisms, they can be eaten by them and passed up the food chain, where they can accumulate in the tissues of organisms from higher trophic levels. Thus far, few studies have focused on the uptake of MPs by ciliates, which are an important element of the microbial loop and transfer MPs to higher trophic levels. Three different ciliate taxa were used for the study: Blepharisma japonicum, Euplotes sp. and Spirostomum teres, and two types of polystyrene beads with a diameter of 1 and 2 µm in two concentrations (10^6 and 10^7 beads × mL^-1). The results of the experiments showed that microplastics have a different, species-dependent effect on the ciliate rate division and population growth, and it is directly dependent on their density in the environment (p < 0.01). Moreover, it was observed that the amount of absorbed microspheres increases over time and depends on their density and size. On average, the highest number of engulfed microspheres (883.11 ± 521.47) was recorded after 60 minutes of exposure to a low concentration of smaller beads in B. japonicum, the lowest number of beads was observed after 5 min of exposure to a low concentration of larger beads in the same species. The rate of MPs uptake by selected ciliates species was significantly dependent on their density, exposure time and size (p < 0.001). The highest clearance rate was observed in ciliates shortly after starting the experiments in the environment with the lowest density of MPs.pl
dc.abstract.plMikroplastiki (MPs) są obecnie jednym z najczęściej spotykanych zanieczyszczeń środowiska. Ze względu na ich niewielkie rozmiary, pokrywające się z rozmiarem typowego pokarmu różnych organizmów wodnych, mogą być przez nie zjadane i przekazywane w górę łańcucha pokarmowego, gdzie mogą akumulować w tkankach organizmów z wyższych poziomów troficznych. Dotychczas niewiele badań skupiało się na pochłanianiu MPs przez orzęski, które stanowią istotny element pętli mikroorganizmalnej i przenoszą MPs na wyższe poziomy troficzne. Do badań wykorzystano trzy różne taksony orzęsków: Blepharisma japonicum, Euplotes sp. i Spirostomum teres oraz dwa rodzaje polistyrenowych kulek o średnicy 1 i 2 µm w dwóch stężeniach (10^6 i 10^7 kulek × mL^-1). Wyniki przeprowadzonych eksperymentów wykazały, że mikroplastiki wywierają różny, zależny od gatunku wpływ na tempo podziału orzęsków i wzrostu populacji i jest on bezpośrednio zależny od ich zagęszczenia w środowisku (p < 0.01). Co więcej zaobserwowano, że ilość pochłanianych mikrokulek wzrasta w czasie i jest zależna od ich zagęszczenia i wielkości. Średnio, najwięcej pochłoniętych mikrokulek (883,11 ± 521,47) odnotowano po 60 minutach ekspozycji w niskim stężeniu mniejszych kulek u B. japonicum, najmniejszą ilość kulek obserwowano po 5 minutach w niskim stężeniu większych kulek u tego samego gatunku. Tempo pochłaniania MPs przez wybrane gatunki orzęsków było istotnie zależne od ich zagęszczenia, czasu ekspozycji oraz rozmiaru (p < 0.001). Najwyższe tempo pochłaniania obserwowano u orzęsków wkrótce po rozpoczęciu eksperymentów w środowisku o najniższym zagęszczeniu mikroplastików.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.contributor.advisorFyda, Janusz - 127969 pl
dc.contributor.authorBudziak, Martynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerFyda, Janusz - 127969 pl
dc.contributor.reviewerKramarz, Paulina - 129422 pl
dc.date.accessioned2023-07-03T21:35:09Z
dc.date.available2023-07-03T21:35:09Z
dc.date.submitted2023-06-29pl
dc.fieldofstudyEnvironmental Protection and Managementpl
dc.identifier.apddiploma-166029-259311pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313606
dc.languageengpl
dc.subject.enmicroplastics, ciliates, grazing, population growth rate, clearance ratepl
dc.subject.plmikroplastik, orzęski, pochłanianie, populacyjne tempo wzrostu, tempo pochłanianiapl
dc.titleEffect of microplastic particles on viability of the selected ciliated protozoapl
dc.title.alternativeWpływ mikroplastiku na wybrane gatunki orzęskówpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Microplastics (MPs) are currently one of the most common environmental pollutants. Due to their small size, which overlaps with the size of typical food of various aquatic organisms, they can be eaten by them and passed up the food chain, where they can accumulate in the tissues of organisms from higher trophic levels. Thus far, few studies have focused on the uptake of MPs by ciliates, which are an important element of the microbial loop and transfer MPs to higher trophic levels. Three different ciliate taxa were used for the study: Blepharisma japonicum, Euplotes sp. and Spirostomum teres, and two types of polystyrene beads with a diameter of 1 and 2 µm in two concentrations (10^6 and 10^7 beads × mL^-1). The results of the experiments showed that microplastics have a different, species-dependent effect on the ciliate rate division and population growth, and it is directly dependent on their density in the environment (p < 0.01). Moreover, it was observed that the amount of absorbed microspheres increases over time and depends on their density and size. On average, the highest number of engulfed microspheres (883.11 ± 521.47) was recorded after 60 minutes of exposure to a low concentration of smaller beads in B. japonicum, the lowest number of beads was observed after 5 min of exposure to a low concentration of larger beads in the same species. The rate of MPs uptake by selected ciliates species was significantly dependent on their density, exposure time and size (p < 0.001). The highest clearance rate was observed in ciliates shortly after starting the experiments in the environment with the lowest density of MPs.
dc.abstract.plpl
Mikroplastiki (MPs) są obecnie jednym z najczęściej spotykanych zanieczyszczeń środowiska. Ze względu na ich niewielkie rozmiary, pokrywające się z rozmiarem typowego pokarmu różnych organizmów wodnych, mogą być przez nie zjadane i przekazywane w górę łańcucha pokarmowego, gdzie mogą akumulować w tkankach organizmów z wyższych poziomów troficznych. Dotychczas niewiele badań skupiało się na pochłanianiu MPs przez orzęski, które stanowią istotny element pętli mikroorganizmalnej i przenoszą MPs na wyższe poziomy troficzne. Do badań wykorzystano trzy różne taksony orzęsków: Blepharisma japonicum, Euplotes sp. i Spirostomum teres oraz dwa rodzaje polistyrenowych kulek o średnicy 1 i 2 µm w dwóch stężeniach (10^6 i 10^7 kulek × mL^-1). Wyniki przeprowadzonych eksperymentów wykazały, że mikroplastiki wywierają różny, zależny od gatunku wpływ na tempo podziału orzęsków i wzrostu populacji i jest on bezpośrednio zależny od ich zagęszczenia w środowisku (p < 0.01). Co więcej zaobserwowano, że ilość pochłanianych mikrokulek wzrasta w czasie i jest zależna od ich zagęszczenia i wielkości. Średnio, najwięcej pochłoniętych mikrokulek (883,11 ± 521,47) odnotowano po 60 minutach ekspozycji w niskim stężeniu mniejszych kulek u B. japonicum, najmniejszą ilość kulek obserwowano po 5 minutach w niskim stężeniu większych kulek u tego samego gatunku. Tempo pochłaniania MPs przez wybrane gatunki orzęsków było istotnie zależne od ich zagęszczenia, czasu ekspozycji oraz rozmiaru (p < 0.001). Najwyższe tempo pochłaniania obserwowano u orzęsków wkrótce po rozpoczęciu eksperymentów w środowisku o najniższym zagęszczeniu mikroplastików.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.contributor.advisorpl
Fyda, Janusz - 127969
dc.contributor.authorpl
Budziak, Martyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Fyda, Janusz - 127969
dc.contributor.reviewerpl
Kramarz, Paulina - 129422
dc.date.accessioned
2023-07-03T21:35:09Z
dc.date.available
2023-07-03T21:35:09Z
dc.date.submittedpl
2023-06-29
dc.fieldofstudypl
Environmental Protection and Management
dc.identifier.apdpl
diploma-166029-259311
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313606
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
microplastics, ciliates, grazing, population growth rate, clearance rate
dc.subject.plpl
mikroplastik, orzęski, pochłanianie, populacyjne tempo wzrostu, tempo pochłaniania
dc.titlepl
Effect of microplastic particles on viability of the selected ciliated protozoa
dc.title.alternativepl
Wpływ mikroplastiku na wybrane gatunki orzęsków
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Krakow
3
Guangzhou
1
Maringá
1
Philadelphia
1
Poznan
1
Putian
1

No access

No Thumbnail Available
Collections