Efekty strategii zmiany wizerunku marki na rynku międzynarodowym na przykładzie Accenture Song

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this thesis is to analyze the effects of a rebranding strategy on the international market using the example of Accenture Song.The entire thesis consists of three chapters. The first chapter presents change management strategies in the international market. Chapter two focuses on the company’s image creation and change strategies. The third chapter presents the results of the company’s research in the analysis and evaluation of the results of the process of redefining the brand image in the international company Accenture Song.The thesis was based on literature research, Internet sources and Accenture Song’s website. The thesis also relied on a case study and conducted survey research with the company’s employees based on survey questionnaire and in-depth individual interviews with company personnel.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy efektów strategii zmiany wizerunku marki na rynku międzynarodowym na przykładzie Accenture Song.Całość pracy składa się z trzech części. Rozdział pierwszy przedstawia strategie zarządzania zmianą na rynku międzynarodowym. Rozdział drugi dotyczy strategii kreowania i zmiany wizerunku firmy. Rozdział trzeci prezentuje wyniki badań własnych w zakresie analizy i oceny rezultatów procesu redefiniowania wizerunku marki w międzynarodowej firmie Accenture Song.Praca powstała w oparciu o badania literaturowe, źródła internetowe oraz stronę internetową firmy Accenture Song. W pracy oparto się także na analizie przypadku i przeprowadzono badania ankietowe z pracownikami przedsiębiorstwa w oparciu o kwestionariusz ankiety oraz wywiady pogłębione indywidualne z personelem firmy.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDudzińska-Korczak, Natalia - 127812 pl
dc.contributor.authorPuchalska, Jowitapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerDudzińska-Korczak, Natalia - 127812 pl
dc.contributor.reviewerLipińska, Aneta - 199918 pl
dc.date.accessioned2023-07-03T21:34:14Z
dc.date.available2023-07-03T21:34:14Z
dc.date.submitted2023-07-03pl
dc.fieldofstudyzarządzanie międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-165014-273412pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313587
dc.languagepolpl
dc.subject.enchange management – brand image – brand image creation – international companypl
dc.subject.plzarządzanie zmianą – wizerunek marki – kreowanie wizerunku marki – przedsiębiorstwo międzynarodowepl
dc.titleEfekty strategii zmiany wizerunku marki na rynku międzynarodowym na przykładzie Accenture Songpl
dc.title.alternativeEffects of a rebranding strategy in the international market based on the example of Accenture Songpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this thesis is to analyze the effects of a rebranding strategy on the international market using the example of Accenture Song.The entire thesis consists of three chapters. The first chapter presents change management strategies in the international market. Chapter two focuses on the company’s image creation and change strategies. The third chapter presents the results of the company’s research in the analysis and evaluation of the results of the process of redefining the brand image in the international company Accenture Song.The thesis was based on literature research, Internet sources and Accenture Song’s website. The thesis also relied on a case study and conducted survey research with the company’s employees based on survey questionnaire and in-depth individual interviews with company personnel.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy efektów strategii zmiany wizerunku marki na rynku międzynarodowym na przykładzie Accenture Song.Całość pracy składa się z trzech części. Rozdział pierwszy przedstawia strategie zarządzania zmianą na rynku międzynarodowym. Rozdział drugi dotyczy strategii kreowania i zmiany wizerunku firmy. Rozdział trzeci prezentuje wyniki badań własnych w zakresie analizy i oceny rezultatów procesu redefiniowania wizerunku marki w międzynarodowej firmie Accenture Song.Praca powstała w oparciu o badania literaturowe, źródła internetowe oraz stronę internetową firmy Accenture Song. W pracy oparto się także na analizie przypadku i przeprowadzono badania ankietowe z pracownikami przedsiębiorstwa w oparciu o kwestionariusz ankiety oraz wywiady pogłębione indywidualne z personelem firmy.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dudzińska-Korczak, Natalia - 127812
dc.contributor.authorpl
Puchalska, Jowita
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Dudzińska-Korczak, Natalia - 127812
dc.contributor.reviewerpl
Lipińska, Aneta - 199918
dc.date.accessioned
2023-07-03T21:34:14Z
dc.date.available
2023-07-03T21:34:14Z
dc.date.submittedpl
2023-07-03
dc.fieldofstudypl
zarządzanie międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-165014-273412
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313587
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
change management – brand image – brand image creation – international company
dc.subject.plpl
zarządzanie zmianą – wizerunek marki – kreowanie wizerunku marki – przedsiębiorstwo międzynarodowe
dc.titlepl
Efekty strategii zmiany wizerunku marki na rynku międzynarodowym na przykładzie Accenture Song
dc.title.alternativepl
Effects of a rebranding strategy in the international market based on the example of Accenture Song
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Bialystok
2
Gdansk
1
Korwinow
1
Torun
1

No access

No Thumbnail Available