Vicent Andrés Estellés i Ovidi Montllor : twórczy dialog poezji i muzyki

2021
journal article
article
dc.abstract.enThis article aims at introducing the Valencian poet Vincent Andrés Estellés and songwriter Ovidi Montllor to the Polish audience. Both artists were able to make their mark in the field of Catalan poetry and songwriting in the 20th century. The works of Estellés and Montllor can successfully be analysed separately and such approach dominates the historical and literary discourse. The author, however, wants to show that in Montllor’s interpretations the Estellés’ poems and the music is interested in the way in such poetry and music are related in the interpretations of performed by Montllor create a whole that could be interpreted as a separate piece of art emancipated from the individual accounts of both artists. Brief recount of both artists’ biographies aims at placing their work in the broader cultural and social context of the Valencia Region in the second half of the 20th century. The similarities as well as the differences between their lives prove to be an interesting starting point for the comparison of their works, both when it comes to topics they choose as well as their reactions to the reality in which they were living. The author attempts to define the place that Estellés occupied in the intellectual panorama of Valencia in the last century, beside such intellectuals as Joan Fuster, among others. Moreover, the author points out the most important topics in poetry of Estellés, such as death, love, political and social opression. Estellés’ poetry was a protest against the cultural discrimination of the Valencian community. The poet stood against the elimination of the culture and language of the region that defined his identity. The resistance against the political regime resulted in a great number of musical arrangements. One of the most prominent songwriters who performed the poet’s works was Ovidi Montllor. As one of the representants of Catalan musical movement, Nova Cançó, Montllor shared a special creative bond with the Valencian poet. Montllor’s interpretations of Estellés’ texts were incomparable, both as stage performances and musical pieces. They allowed the poet’s works to reach a wider audience and become a synonym of the Valencian identity. The songs that came to existence thanks to the collaboration of both artists are sometimes bitter, ironic but also lyrical. They have a special place in the culture of the Valencia region as well as in the minds of the people of Valencia. These pieces of art still inspire young artists of different art forms.pl
dc.abstract.plNiniejszy artykuł ma na celu przybliżyć polskiemu czytelnikowi postaci walenc-kiego poety Vicenta Andrésa Estellésa oraz pieśniarza Ovidiego Montllora. Obaj artyści wnieśli nową jakość do poezji katalońskiej i sztuki piosenki tworzonej w tym języku w XX wieku. Twórczość Estellésa i Montllora można z powo-dzeniem analizować z osobna i takie właśnie podejście dominuje w dyskursie historycznoliterackim. Autorka chce pokazać jednak, że w interpretacjach Mon-tllora wiersze Estellésa i muzyka tworzą całość, którą można interpretować jako odrębne dzieło sztuki, niejako wyemancypowane z indywidualnej twórczości obu artystów. Skrótowo przedstawione biografie obu artystów służą umiejscowieniu ich dzieł w szerszym kontekście kulturowym i społecznym regionu Walencji w dru-giej połowie XX wieku. Podobieństwa i różnice w życiorysach artystów okazują się interesującym punktem wyjścia do porównywania ich twórczości zarówno pod względem podejmowanej tematyki, jak i reakcji na otaczające twórców realia. Autorka podejmuje próbę opisania miejsca, które Estellés zajmuje w panora-mie intelektualnej Walencji połowy ubiegłego wieku, obok takich postaci jak na przykład Joan Fuster. Wskazuje także najważniejsze wątki jego poezji: śmierć, miłość, opresja polityczna i społeczna. Poezja Estellésa była protestem przeciw kulturowej dyskryminacji społeczno-ści walenckiej. Poeta nie godził się na usunięcie z dyskursu publicznego kultury i języka swojego regionu. Duch oporu przeciw reżimowi politycznemu sprawił, że wiersze Estellésa doczekały się wielu aranżacji muzycznych. Jednym z najważ-niejszych pieśniarzy, którzy wykonywali wiersze poety, był Ovidi Montllor. Jako przedstawiciel katalońskiego ruchu muzycznego Nova Cançó współpracował on blisko z walenckim poetą. Jego niezrównane aktorsko i muzycznie interpretacje wierszy Estellésa sprawiły, że dorobek poety trafił do szerokiej publiczności i stał się synonimem walenckiej tożsamości. Owocem współpracy poety i muzyka są utwory gorzkie, ironiczne, a czasem też liryczne, które trwale zapisały się w kulturze Walencji, a także w świadomo-ści mieszkańców regionu. Dzieła te pozostają inspiracją dla młodych twórców realizujących się w różnych dziedzinach sztuki.pl
dc.contributor.authorLuberda, Aleksandrapl
dc.date.accessioned2023-06-20T11:06:54Z
dc.date.available2023-06-20T11:06:54Z
dc.date.issued2021pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 172-173pl
dc.description.physical159-173pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume20pl
dc.identifier.doi10.12797/SI.20.2021.20.07pl
dc.identifier.eissn2391-7636pl
dc.identifier.issn2082-8594pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/312500
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enVicent Andrés Estelléspl
dc.subject.enOvidi Montllorpl
dc.subject.enValenciapl
dc.subject.enNova Cançópl
dc.subject.en20th-century poetrypl
dc.subject.ensung poetrypl
dc.subject.plVicent Andrés Estelléspl
dc.subject.plOvidi Montllorpl
dc.subject.plWalencjapl
dc.subject.plNova Cançópl
dc.subject.plpoezja XX wiekupl
dc.subject.plpoezja śpiewanapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleVicent Andrés Estellés i Ovidi Montllor : twórczy dialog poezji i muzykipl
dc.title.alternativeVicent Andrés Estellés and Ovidi Montllor : creative dialogue of poetry and musicpl
dc.title.journalStudia Iberystycznepl
dc.title.volumeGłosy polskiej katalonistyki = Estudis catalans a Polònia = Catalan studies in Polandpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This article aims at introducing the Valencian poet Vincent Andrés Estellés and songwriter Ovidi Montllor to the Polish audience. Both artists were able to make their mark in the field of Catalan poetry and songwriting in the 20th century. The works of Estellés and Montllor can successfully be analysed separately and such approach dominates the historical and literary discourse. The author, however, wants to show that in Montllor’s interpretations the Estellés’ poems and the music is interested in the way in such poetry and music are related in the interpretations of performed by Montllor create a whole that could be interpreted as a separate piece of art emancipated from the individual accounts of both artists. Brief recount of both artists’ biographies aims at placing their work in the broader cultural and social context of the Valencia Region in the second half of the 20th century. The similarities as well as the differences between their lives prove to be an interesting starting point for the comparison of their works, both when it comes to topics they choose as well as their reactions to the reality in which they were living. The author attempts to define the place that Estellés occupied in the intellectual panorama of Valencia in the last century, beside such intellectuals as Joan Fuster, among others. Moreover, the author points out the most important topics in poetry of Estellés, such as death, love, political and social opression. Estellés’ poetry was a protest against the cultural discrimination of the Valencian community. The poet stood against the elimination of the culture and language of the region that defined his identity. The resistance against the political regime resulted in a great number of musical arrangements. One of the most prominent songwriters who performed the poet’s works was Ovidi Montllor. As one of the representants of Catalan musical movement, Nova Cançó, Montllor shared a special creative bond with the Valencian poet. Montllor’s interpretations of Estellés’ texts were incomparable, both as stage performances and musical pieces. They allowed the poet’s works to reach a wider audience and become a synonym of the Valencian identity. The songs that came to existence thanks to the collaboration of both artists are sometimes bitter, ironic but also lyrical. They have a special place in the culture of the Valencia region as well as in the minds of the people of Valencia. These pieces of art still inspire young artists of different art forms.
dc.abstract.plpl
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć polskiemu czytelnikowi postaci walenc-kiego poety Vicenta Andrésa Estellésa oraz pieśniarza Ovidiego Montllora. Obaj artyści wnieśli nową jakość do poezji katalońskiej i sztuki piosenki tworzonej w tym języku w XX wieku. Twórczość Estellésa i Montllora można z powo-dzeniem analizować z osobna i takie właśnie podejście dominuje w dyskursie historycznoliterackim. Autorka chce pokazać jednak, że w interpretacjach Mon-tllora wiersze Estellésa i muzyka tworzą całość, którą można interpretować jako odrębne dzieło sztuki, niejako wyemancypowane z indywidualnej twórczości obu artystów. Skrótowo przedstawione biografie obu artystów służą umiejscowieniu ich dzieł w szerszym kontekście kulturowym i społecznym regionu Walencji w dru-giej połowie XX wieku. Podobieństwa i różnice w życiorysach artystów okazują się interesującym punktem wyjścia do porównywania ich twórczości zarówno pod względem podejmowanej tematyki, jak i reakcji na otaczające twórców realia. Autorka podejmuje próbę opisania miejsca, które Estellés zajmuje w panora-mie intelektualnej Walencji połowy ubiegłego wieku, obok takich postaci jak na przykład Joan Fuster. Wskazuje także najważniejsze wątki jego poezji: śmierć, miłość, opresja polityczna i społeczna. Poezja Estellésa była protestem przeciw kulturowej dyskryminacji społeczno-ści walenckiej. Poeta nie godził się na usunięcie z dyskursu publicznego kultury i języka swojego regionu. Duch oporu przeciw reżimowi politycznemu sprawił, że wiersze Estellésa doczekały się wielu aranżacji muzycznych. Jednym z najważ-niejszych pieśniarzy, którzy wykonywali wiersze poety, był Ovidi Montllor. Jako przedstawiciel katalońskiego ruchu muzycznego Nova Cançó współpracował on blisko z walenckim poetą. Jego niezrównane aktorsko i muzycznie interpretacje wierszy Estellésa sprawiły, że dorobek poety trafił do szerokiej publiczności i stał się synonimem walenckiej tożsamości. Owocem współpracy poety i muzyka są utwory gorzkie, ironiczne, a czasem też liryczne, które trwale zapisały się w kulturze Walencji, a także w świadomo-ści mieszkańców regionu. Dzieła te pozostają inspiracją dla młodych twórców realizujących się w różnych dziedzinach sztuki.
dc.contributor.authorpl
Luberda, Aleksandra
dc.date.accessioned
2023-06-20T11:06:54Z
dc.date.available
2023-06-20T11:06:54Z
dc.date.issuedpl
2021
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 172-173
dc.description.physicalpl
159-173
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
20
dc.identifier.doipl
10.12797/SI.20.2021.20.07
dc.identifier.eissnpl
2391-7636
dc.identifier.issnpl
2082-8594
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/312500
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Vicent Andrés Estellés
dc.subject.enpl
Ovidi Montllor
dc.subject.enpl
Valencia
dc.subject.enpl
Nova Cançó
dc.subject.enpl
20th-century poetry
dc.subject.enpl
sung poetry
dc.subject.plpl
Vicent Andrés Estellés
dc.subject.plpl
Ovidi Montllor
dc.subject.plpl
Walencja
dc.subject.plpl
Nova Cançó
dc.subject.plpl
poezja XX wieku
dc.subject.plpl
poezja śpiewana
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Vicent Andrés Estellés i Ovidi Montllor : twórczy dialog poezji i muzyki
dc.title.alternativepl
Vicent Andrés Estellés and Ovidi Montllor : creative dialogue of poetry and music
dc.title.journalpl
Studia Iberystyczne
dc.title.volumepl
Głosy polskiej katalonistyki = Estudis catalans a Polònia = Catalan studies in Poland
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Downloads
luberda_vicent_andres_estelles_i_ovidi_montllor_2021.pdf
4