Ekstradycja w świetle prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej

master
dc.abstract.enThe work aims to identify relevant national and international legal acts for the extradition institution and to reconstruct the extradition procedure in the light of Polish law on its basis. Chapter 1 outlines the history and development of extradition and distinguishes between classical extradition, surrender to the International Criminal Court and the European Arrest Warrant. The specific forms of extradition are briefly characterized. Chapter 2 characterizes classical extradition and lists legal acts regulating extradition in the Polish legal order. Chapter 3 contains the characteristics of the extradition procedure regulated in Chapter 65 CCP. In chapter 4 of the work, based on e.g. provisions of the Constitution of the Republic of Poland, the Code of Criminal Procedure, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, European law and the jurisprudence of Polish courts, the European Court of Human Rights, the Court of Justice of the European Union, the premises for the admissibility of extradition are presented. The scope and manner of protecting the rights and freedoms of the person to be extradited are described. Moreover, the principles of vicarious liability in Polish criminal law were described, presenting its scope and conditions for being held criminally liable under Polish law for an act committed abroad.pl
dc.abstract.plPraca ma na celu identyfikację relewantnych dla instytucji ekstradycji aktów prawnych krajowych oraz międzynarodowych i rekonstrukcję na jej podstawie procedury ekstradycji w świetle polskiego prawa. W rozdziale 1 zarysowano historię i rozwój ekstradycji oraz dokonano dystynkcji między ekstradycją klasyczną, dostarczeniem osoby Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu oraz Europejskim Nakazem Aresztowania. Pokrótce scharakteryzowano wspomniane formy szczególne ekstradycji. W rozdziale 2 scharakteryzowano ekstradycję klasyczną oraz wymieniono akty prawne regulujące ekstradycję w polskim porządku prawnym. Rozdział 3 zawiera charakterystykę procedury ekstradycji unormowanej w rozdziale 65 k.p.k. W rozdziale 4 pracy, na podstawie m.in. przepisów Konstytucji RP, kodeksu postępowania karnego, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych wolności, prawa europejskiego oraz orzecznictwa polskich sądów, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawiono przesłanki dopuszczalności ekstradycji. Opisano zakres i sposób ochrony praw i wolności osoby, wobec której ma zostać dokonana ekstradycja. Opisano ponadto zasady odpowiedzialności zastępczej w polskim prawie karnym, przedstawiając jej zakres i warunki dla pociągnięcia do odpowiedzialności karnej na podstawie polskiej ustawy za czyn popełniony za granicą.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzumiło-Kulczycka, Dobrosława - 132266 pl
dc.contributor.authorAdamski, Grzegorzpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerŚwiatłowski, Andrzej - 132341 pl
dc.contributor.reviewerSzumiło-Kulczycka, Dobrosława - 132266 pl
dc.date.accessioned2023-06-19T21:31:01Z
dc.date.available2023-06-19T21:31:01Z
dc.date.submitted2023-06-15pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-166013-243868pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/312442
dc.languagepolpl
dc.subject.enextradition, sovereignty, international cooperation in criminal matters, European Arrest Warrant, Constitution of the Republic of Poland, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, extradition procedure, grounds for inadmissibility of extradition, aut dedere aut punire, principle of double criminality, principle of specialty, contradiction with Polish law, protection of human rights and freedoms, death penalty, torture, inhumane treatment, right to a fair trial, vicarious liabilitypl
dc.subject.plekstradycja, wydanie, suwerenność, współpraca międzynarodowa w sprawach karnych, Europejski Nakaz Aresztowania, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych wolności, procedura ekstradycji, przesłanki niedopuszczalności ekstradycji, aut dedere aut punire, zasada podwójnej karalności, zasada specjalności, sprzeczność z polskim prawem, ochrona praw i wolności człowieka, kara śmierci, tortury, nieludzkie traktowanie, prawo do sprawiedliwego procesu, odpowiedzialność zastępczapl
dc.titleEkstradycja w świetle prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiejpl
dc.title.alternativeExtradition in the polish legal systempl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work aims to identify relevant national and international legal acts for the extradition institution and to reconstruct the extradition procedure in the light of Polish law on its basis. Chapter 1 outlines the history and development of extradition and distinguishes between classical extradition, surrender to the International Criminal Court and the European Arrest Warrant. The specific forms of extradition are briefly characterized. Chapter 2 characterizes classical extradition and lists legal acts regulating extradition in the Polish legal order. Chapter 3 contains the characteristics of the extradition procedure regulated in Chapter 65 CCP. In chapter 4 of the work, based on e.g. provisions of the Constitution of the Republic of Poland, the Code of Criminal Procedure, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, European law and the jurisprudence of Polish courts, the European Court of Human Rights, the Court of Justice of the European Union, the premises for the admissibility of extradition are presented. The scope and manner of protecting the rights and freedoms of the person to be extradited are described. Moreover, the principles of vicarious liability in Polish criminal law were described, presenting its scope and conditions for being held criminally liable under Polish law for an act committed abroad.
dc.abstract.plpl
Praca ma na celu identyfikację relewantnych dla instytucji ekstradycji aktów prawnych krajowych oraz międzynarodowych i rekonstrukcję na jej podstawie procedury ekstradycji w świetle polskiego prawa. W rozdziale 1 zarysowano historię i rozwój ekstradycji oraz dokonano dystynkcji między ekstradycją klasyczną, dostarczeniem osoby Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu oraz Europejskim Nakazem Aresztowania. Pokrótce scharakteryzowano wspomniane formy szczególne ekstradycji. W rozdziale 2 scharakteryzowano ekstradycję klasyczną oraz wymieniono akty prawne regulujące ekstradycję w polskim porządku prawnym. Rozdział 3 zawiera charakterystykę procedury ekstradycji unormowanej w rozdziale 65 k.p.k. W rozdziale 4 pracy, na podstawie m.in. przepisów Konstytucji RP, kodeksu postępowania karnego, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych wolności, prawa europejskiego oraz orzecznictwa polskich sądów, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawiono przesłanki dopuszczalności ekstradycji. Opisano zakres i sposób ochrony praw i wolności osoby, wobec której ma zostać dokonana ekstradycja. Opisano ponadto zasady odpowiedzialności zastępczej w polskim prawie karnym, przedstawiając jej zakres i warunki dla pociągnięcia do odpowiedzialności karnej na podstawie polskiej ustawy za czyn popełniony za granicą.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szumiło-Kulczycka, Dobrosława - 132266
dc.contributor.authorpl
Adamski, Grzegorz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Światłowski, Andrzej - 132341
dc.contributor.reviewerpl
Szumiło-Kulczycka, Dobrosława - 132266
dc.date.accessioned
2023-06-19T21:31:01Z
dc.date.available
2023-06-19T21:31:01Z
dc.date.submittedpl
2023-06-15
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-166013-243868
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/312442
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
extradition, sovereignty, international cooperation in criminal matters, European Arrest Warrant, Constitution of the Republic of Poland, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, extradition procedure, grounds for inadmissibility of extradition, aut dedere aut punire, principle of double criminality, principle of specialty, contradiction with Polish law, protection of human rights and freedoms, death penalty, torture, inhumane treatment, right to a fair trial, vicarious liability
dc.subject.plpl
ekstradycja, wydanie, suwerenność, współpraca międzynarodowa w sprawach karnych, Europejski Nakaz Aresztowania, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych wolności, procedura ekstradycji, przesłanki niedopuszczalności ekstradycji, aut dedere aut punire, zasada podwójnej karalności, zasada specjalności, sprzeczność z polskim prawem, ochrona praw i wolności człowieka, kara śmierci, tortury, nieludzkie traktowanie, prawo do sprawiedliwego procesu, odpowiedzialność zastępcza
dc.titlepl
Ekstradycja w świetle prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej
dc.title.alternativepl
Extradition in the polish legal system
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Kozłówek
3
Krakow
2
Lubaczów
1
Orzesze
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available
Collections