Młodzi migranci powrotni - funkcjonowanie społeczne, dobrostan, przemiany tożsamościowe.

master
dc.abstract.enThe general goal of this thesis was to describe the functioning of social relations and the course of the readaptation process of return migrants emigrating in early adulthood. Additionally, my aim was to investigate how the experience of migration influenced the crystallisation of the identity of young adults, what changes their character underwent and how they evaluate their own well-being after returning to their home country. To do this, I used a qualitative method - an individual in-depth interview. I interviewed ten re-emigrants, aged between 23 and 35. The group of respondents is unique in that each respondent decided to emigrate shortly after completing their secondary education, without opting for higher education. In the interviews, I touched upon themes related to: the emigration experience, the quality of close relationships during the emigrant's absence and after his/her return, the motives for returning and the assessment of functioning after returning to Poland. The analysis allowed me to establish that the main factor determining the decision to return was nostalgia for the country and loved ones. The migrants' relationships after returning to Poland strengthened and were more appreciated. A number of personality changes occurred in the migrants themselves - their system of values and priorities was reorganised, and the experience of emigration at such a young age accelerated the process of entering adulthood and was a moderating factor in the formation of their identities. Investigating the migration experiences of such a unique, in terms of age, group has helped to broaden the state of knowledge in the topics of post-accession migration and youth migration. For this reason, I hope that the conducted study and its results will interest the readers, as well as help future migrants.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest opis funkcjonowania relacji społecznych i przebieg procesu readaptacji migrantów powrotnych, emigrujących w okresie wczesnej dorosłości. Dodatkowo moim celem było zbadanie, w jaki sposób doświadczenie migracji wpłynęło na krystalizację tożsamości młodych dorosłych, jakim przemianom uległ ich charakter oraz jak oceniają własny dobrostan po powrocie do ojczyzny. W tym celu posłużyłam się metodą jakościową - indywidualnym wywiadem pogłębionym. Przeprowadziłam rozmowy z dziesięcioma reemigrantami, w wieku od 23 do 35 lat. Grupa badanych jest o tyle unikatowa, iż każdy respondent zdecydował się na emigrację krótko po ukończeniu edukacji średniej, nie decydując się na wybór kształcenia wyższego. W wywiadach poruszałam wątki związane z: doświadczeniami emigracyjnymi, jakością bliskich relacji podczas nieobecności emigranta i po jego powrocie, motywami powrotu i oceną funkcjonowania po powrocie do Polski. Uzyskana analiza pozwoliła mi ustalić, iż głównym czynnikiem determinującym decyzję o powrocie była nostalgia za krajem i bliskimi. Relacje społeczne migrantów po powrocie do Polski wzmocniły się i zostały bardziej docenione. W samych migrantach zaszedł szereg zmian osobowościowych - ich życiowe wartości i priorytety uległy reorganizacji, a doświadczenie emigracji w tak młodym wieku spowodowało przyspieszenie procesu wkraczania w dorosłość oraz było czynnikiem moderującym kreowanie się tożsamości młodych dorosłych. Zbadanie doświadczeń migracyjnych tak unikatowej, z uwagi na wiek grupy, pozwoliło na poszerzenie stanu wiedzy w tematyce migracji poakcesyjnych i migracji osób młodych. Z tego powodu żywię nadzieję, iż przeprowadzone badanie i jego wyniki zaciekawią czytających oraz przyniosą praktyczne wskazówki dla przyszłych migrantów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTrąbka, Agnieszkapl
dc.contributor.authorWtykło, Wiktoriapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerTrąbka, Agnieszkapl
dc.contributor.reviewerKontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256 pl
dc.date.accessioned2023-06-19T21:30:59Z
dc.date.available2023-06-19T21:30:59Z
dc.date.submitted2023-06-19pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-165318-262713pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/312440
dc.languagepolpl
dc.subject.enreturn migration, re-emigrant, identity, social relations, well-being, home sicknesspl
dc.subject.plmigracja powrotna, reemigrant, tożsamość, relacje społeczne, dobrostan, tęsknotapl
dc.titleMłodzi migranci powrotni - funkcjonowanie społeczne, dobrostan, przemiany tożsamościowe.pl
dc.title.alternativeYoung return migrants - social functioning, well-being, identity changes.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The general goal of this thesis was to describe the functioning of social relations and the course of the readaptation process of return migrants emigrating in early adulthood. Additionally, my aim was to investigate how the experience of migration influenced the crystallisation of the identity of young adults, what changes their character underwent and how they evaluate their own well-being after returning to their home country. To do this, I used a qualitative method - an individual in-depth interview. I interviewed ten re-emigrants, aged between 23 and 35. The group of respondents is unique in that each respondent decided to emigrate shortly after completing their secondary education, without opting for higher education. In the interviews, I touched upon themes related to: the emigration experience, the quality of close relationships during the emigrant's absence and after his/her return, the motives for returning and the assessment of functioning after returning to Poland. The analysis allowed me to establish that the main factor determining the decision to return was nostalgia for the country and loved ones. The migrants' relationships after returning to Poland strengthened and were more appreciated. A number of personality changes occurred in the migrants themselves - their system of values and priorities was reorganised, and the experience of emigration at such a young age accelerated the process of entering adulthood and was a moderating factor in the formation of their identities. Investigating the migration experiences of such a unique, in terms of age, group has helped to broaden the state of knowledge in the topics of post-accession migration and youth migration. For this reason, I hope that the conducted study and its results will interest the readers, as well as help future migrants.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest opis funkcjonowania relacji społecznych i przebieg procesu readaptacji migrantów powrotnych, emigrujących w okresie wczesnej dorosłości. Dodatkowo moim celem było zbadanie, w jaki sposób doświadczenie migracji wpłynęło na krystalizację tożsamości młodych dorosłych, jakim przemianom uległ ich charakter oraz jak oceniają własny dobrostan po powrocie do ojczyzny. W tym celu posłużyłam się metodą jakościową - indywidualnym wywiadem pogłębionym. Przeprowadziłam rozmowy z dziesięcioma reemigrantami, w wieku od 23 do 35 lat. Grupa badanych jest o tyle unikatowa, iż każdy respondent zdecydował się na emigrację krótko po ukończeniu edukacji średniej, nie decydując się na wybór kształcenia wyższego. W wywiadach poruszałam wątki związane z: doświadczeniami emigracyjnymi, jakością bliskich relacji podczas nieobecności emigranta i po jego powrocie, motywami powrotu i oceną funkcjonowania po powrocie do Polski. Uzyskana analiza pozwoliła mi ustalić, iż głównym czynnikiem determinującym decyzję o powrocie była nostalgia za krajem i bliskimi. Relacje społeczne migrantów po powrocie do Polski wzmocniły się i zostały bardziej docenione. W samych migrantach zaszedł szereg zmian osobowościowych - ich życiowe wartości i priorytety uległy reorganizacji, a doświadczenie emigracji w tak młodym wieku spowodowało przyspieszenie procesu wkraczania w dorosłość oraz było czynnikiem moderującym kreowanie się tożsamości młodych dorosłych. Zbadanie doświadczeń migracyjnych tak unikatowej, z uwagi na wiek grupy, pozwoliło na poszerzenie stanu wiedzy w tematyce migracji poakcesyjnych i migracji osób młodych. Z tego powodu żywię nadzieję, iż przeprowadzone badanie i jego wyniki zaciekawią czytających oraz przyniosą praktyczne wskazówki dla przyszłych migrantów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Trąbka, Agnieszka
dc.contributor.authorpl
Wtykło, Wiktoria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Trąbka, Agnieszka
dc.contributor.reviewerpl
Kontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256
dc.date.accessioned
2023-06-19T21:30:59Z
dc.date.available
2023-06-19T21:30:59Z
dc.date.submittedpl
2023-06-19
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-165318-262713
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/312440
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
return migration, re-emigrant, identity, social relations, well-being, home sickness
dc.subject.plpl
migracja powrotna, reemigrant, tożsamość, relacje społeczne, dobrostan, tęsknota
dc.titlepl
Młodzi migranci powrotni - funkcjonowanie społeczne, dobrostan, przemiany tożsamościowe.
dc.title.alternativepl
Young return migrants - social functioning, well-being, identity changes.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Kórnik
1
Prudnik
1

No access

No Thumbnail Available
Collections