ZintegrUJ

Permanent URI for this collection

ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spaja różne aspekty działalności dydaktycznej oraz uwarunkowania, w których działania te są realizowane w praktyce, środki dydaktyczne, kadrę: naukowo-dydaktyczną, administracyjną i zarządzającą, podporządkowując je głównym celom strategicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego: zapewnieniu najwyższej jakości nauczania, wzrostowi atrakcyjności oferty dydaktycznej, osiągnięciu najwyższego poziomu efektywności zarządzania uczelnią.

Strona internetowa projektu ZintegrUJ

Browse