Co jest metaforycznego w geście metaforycznym?

2022
journal article
article
dc.abstract.enThis paper investigates the types of relationships occurring between spontaneous gestures and speech, aiming to answer the question: how do we know the meaning of gestures that co-occur with speech. Out of the four types of gestures accompanying speech (metaphorical, iconic, beats, and deictic gestures, after McNeill 1992), we focused on iconic and metaphoric referential gestures. The relationship between co-speech gestures (or gesticulation in McNeill’s terminology) and speech happens on several levels, linking the two semiotic modes that create meaning. Temporal synchrony, proposed by McNeill (2016), is one such type of relationship: we assume that the gesture refers to a word or phrase with which it co-occurs in time. However, other researchers point out that a gesture can precede the concept to which it refers (Antas 2013). Grazino (2019) proposes that gesture-speech alignment can be studied at the level of prosody and semantics. Hence, this article proposes three types of gesture-speech alignment: full temporal and semantic alignment (when gesture and speech occur at the same time and refer to the same concept); temporal alignment (gesture and speech co-occur in time but have different referents); and semantic alignment, which does not require the word and gesture to occur at the same time. We used the micronarrative (see Fabiszak, Jelec 2019) as the unit of analysis to study gesture and speech alignment in spontaneous dialogues. The qualitative analysis of the research material (recordings of TV interviews with politicians and other public figures), allowed us to illustrate the relationship between the concept and the gesture. We propose that the nature of this relationship can be iconic, metonymic, or metaphorical, thus showing that the metaphoricity of a gesture can have several different dimensions.pl
dc.abstract.plCelem artykułu jest próba odpowiedzi na wciąż dyskutowane w literaturze pytanie, jakie zależności występują między gestami a mową podczas spontanicznych wypowiedzi. Za gesty towarzyszące mowie uznano cztery ich typy – gesty metaforyczne, ikoniczne, batutowe oraz deiktyczne (za: McNeill 1992), przy czym uwaga badawcza została skierowana ku gestom ikonicznym, których szczególny przypadek stanowią gesty metaforyczne. Zauważono, że w odniesieniu do gestów towarzyszących mowie (gesticulation w terminologii McNeilla) można wyróżnić kilka różnych relacji łączących oba tryby semiotyczne tworzące znaczenie. Synchronia czasowa, proponowana przez McNeilla (2016), jest jednym z typów takiej relacji, inni badacze wskazują jednak, że gest często wyprzedza pojęcie, do którego się odnosi (Antas 2013). Z kolei Graziano i in. (2020) zauważają, że zbieżność między gestami a werbalną warstwą wypowiedzi można badać, biorąc pod uwagę dopasowanie na poziomie prozodii i semantyki. W artykule zaproponowano trzy typy zbieżności. Są nimi: pełna zbieżność czasowa i semantyczna, która występuje wówczas, gdy gest i mowa pojawiają się w tym samym czasie, jednocześnie odnosząc się do tego samego pojęcia; zbieżność tylko czasowa oraz zbieżność tylko semantyczna, która nie wymaga wystąpienia słowa i gestu w tym samym czasie. Jako jednostkę służącą do badania dopasowania gestów i mowy przyjęto mikronarrację (zob. Jelec i Fabiszak 2019), która ma zastosowanie w naturalnej, spontanicznej komunikacji. Analiza jakościowa materiału badawczego, którym są dialogiczne wypowiedzi polityków i innych osób publicznych zaczerpnięte z wybranych programów telewizyjnych o tematyce społeczno‑ politycznej, pozwoliła także na ustalenie relacji, jakie mogą występować między obrazowanym pojęciem a gestem – wyróżniono tu relacje ikoniczne, metonimiczne oraz metaforyczne. Tym samym wykazano, że metaforyczność gestu może mieć kilka różnych wymiarów.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Teorii Komunikacjipl
dc.contributor.authorJelec, Annapl
dc.contributor.authorKraśnicka, Izabela - 241862 pl
dc.date.accession2023-01-20pl
dc.date.accessioned2023-01-23T06:50:37Z
dc.date.available2023-01-23T06:50:37Z
dc.date.issued2022pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1pl
dc.description.physical281-299pl
dc.description.publication1,5pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume36pl
dc.identifier.doi10.17651/SOCJOLING.36.16pl
dc.identifier.eissn2545-0468pl
dc.identifier.issn0208-6808pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/306608
dc.identifier.weblinkhttps://socjolingwistyka.ijp.pan.pl/index.php/SOCJO/article/view/352/304pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationKraśnicka, Izabela: 50%;pl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwopl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enmetaphorical gesturespl
dc.subject.eniconic gesturespl
dc.subject.engesticulationpl
dc.subject.engesture-speech alignmentpl
dc.subject.plgesty metaforycznepl
dc.subject.plgesty ikonicznepl
dc.subject.plgestykluacjapl
dc.subject.plzbieżność gestu i mowypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleCo jest metaforycznego w geście metaforycznym?pl
dc.title.alternativeWhat is metaphorical about metaphorical gestures?pl
dc.title.journalSocjolingwistykapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper investigates the types of relationships occurring between spontaneous gestures and speech, aiming to answer the question: how do we know the meaning of gestures that co-occur with speech. Out of the four types of gestures accompanying speech (metaphorical, iconic, beats, and deictic gestures, after McNeill 1992), we focused on iconic and metaphoric referential gestures. The relationship between co-speech gestures (or gesticulation in McNeill’s terminology) and speech happens on several levels, linking the two semiotic modes that create meaning. Temporal synchrony, proposed by McNeill (2016), is one such type of relationship: we assume that the gesture refers to a word or phrase with which it co-occurs in time. However, other researchers point out that a gesture can precede the concept to which it refers (Antas 2013). Grazino (2019) proposes that gesture-speech alignment can be studied at the level of prosody and semantics. Hence, this article proposes three types of gesture-speech alignment: full temporal and semantic alignment (when gesture and speech occur at the same time and refer to the same concept); temporal alignment (gesture and speech co-occur in time but have different referents); and semantic alignment, which does not require the word and gesture to occur at the same time. We used the micronarrative (see Fabiszak, Jelec 2019) as the unit of analysis to study gesture and speech alignment in spontaneous dialogues. The qualitative analysis of the research material (recordings of TV interviews with politicians and other public figures), allowed us to illustrate the relationship between the concept and the gesture. We propose that the nature of this relationship can be iconic, metonymic, or metaphorical, thus showing that the metaphoricity of a gesture can have several different dimensions.
dc.abstract.plpl
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na wciąż dyskutowane w literaturze pytanie, jakie zależności występują między gestami a mową podczas spontanicznych wypowiedzi. Za gesty towarzyszące mowie uznano cztery ich typy – gesty metaforyczne, ikoniczne, batutowe oraz deiktyczne (za: McNeill 1992), przy czym uwaga badawcza została skierowana ku gestom ikonicznym, których szczególny przypadek stanowią gesty metaforyczne. Zauważono, że w odniesieniu do gestów towarzyszących mowie (gesticulation w terminologii McNeilla) można wyróżnić kilka różnych relacji łączących oba tryby semiotyczne tworzące znaczenie. Synchronia czasowa, proponowana przez McNeilla (2016), jest jednym z typów takiej relacji, inni badacze wskazują jednak, że gest często wyprzedza pojęcie, do którego się odnosi (Antas 2013). Z kolei Graziano i in. (2020) zauważają, że zbieżność między gestami a werbalną warstwą wypowiedzi można badać, biorąc pod uwagę dopasowanie na poziomie prozodii i semantyki. W artykule zaproponowano trzy typy zbieżności. Są nimi: pełna zbieżność czasowa i semantyczna, która występuje wówczas, gdy gest i mowa pojawiają się w tym samym czasie, jednocześnie odnosząc się do tego samego pojęcia; zbieżność tylko czasowa oraz zbieżność tylko semantyczna, która nie wymaga wystąpienia słowa i gestu w tym samym czasie. Jako jednostkę służącą do badania dopasowania gestów i mowy przyjęto mikronarrację (zob. Jelec i Fabiszak 2019), która ma zastosowanie w naturalnej, spontanicznej komunikacji. Analiza jakościowa materiału badawczego, którym są dialogiczne wypowiedzi polityków i innych osób publicznych zaczerpnięte z wybranych programów telewizyjnych o tematyce społeczno‑ politycznej, pozwoliła także na ustalenie relacji, jakie mogą występować między obrazowanym pojęciem a gestem – wyróżniono tu relacje ikoniczne, metonimiczne oraz metaforyczne. Tym samym wykazano, że metaforyczność gestu może mieć kilka różnych wymiarów.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Komunikacji
dc.contributor.authorpl
Jelec, Anna
dc.contributor.authorpl
Kraśnicka, Izabela - 241862
dc.date.accessionpl
2023-01-20
dc.date.accessioned
2023-01-23T06:50:37Z
dc.date.available
2023-01-23T06:50:37Z
dc.date.issuedpl
2022
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1
dc.description.physicalpl
281-299
dc.description.publicationpl
1,5
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
36
dc.identifier.doipl
10.17651/SOCJOLING.36.16
dc.identifier.eissnpl
2545-0468
dc.identifier.issnpl
0208-6808
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/306608
dc.identifier.weblinkpl
https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl/index.php/SOCJO/article/view/352/304
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Kraśnicka, Izabela: 50%;
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwo
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
metaphorical gestures
dc.subject.enpl
iconic gestures
dc.subject.enpl
gesticulation
dc.subject.enpl
gesture-speech alignment
dc.subject.plpl
gesty metaforyczne
dc.subject.plpl
gesty ikoniczne
dc.subject.plpl
gestykluacja
dc.subject.plpl
zbieżność gestu i mowy
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Co jest metaforycznego w geście metaforycznym?
dc.title.alternativepl
What is metaphorical about metaphorical gestures?
dc.title.journalpl
Socjolingwistyka
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Ashburn
2
Krakow
2
Downloads
jelec_krasnicka_co_jest_metaforycznego_w_gescie_metaforycznym_2022.pdf
2