Co o zwyczajach żywieniowych mieszkańców wsi podhalańskich mówią ludowe nazwy roślin?

2022
journal article
article
dc.abstract.enThe article outlines the nutritional habits of the inhabitants of Podhale on the basis of the folk names of plants motivated by the vocabulary of food. The research material was collected in several villages in the Podhale region in the years 2016-2017. Several dozen units were analysed in which the nominating entity entered the terms of food, objects or activities related to the consumption of food or drink. The comprehensive description of the collected names was facilitated by two classifications - the first took into account the type of motivation (e.g. plant names motivated by shape, taste, performance properties, etc.), in the second - the meaning of lexemes written in phytonyms (semantic classes collecting plant names referring to particular types of food).pl
dc.abstract.plArtykuł nakreśla zwyczaje żywieniowe mieszkańców podhalańskich wsi na podstawie ludowych nazwy roślin motywowanych leksyką należącą do wtórnej kulturowo kategorii Kulinaria. Materiał badawczy zebrano w kilku miejscowościach podhalańskich w latach 2016-2017. Analizie poddano kilkadziesiąt jednostek, w które podmiot nominujący wpisał określenia pokarmów bądź przedmiotów i czynności związanych ze spożywaniem jedzenia lub picia. Wszechstronny opis zgromadzonego słownictwa ułatwiły dwa podziały - w pierwszym wzięto pod uwagę typ motywacji (np. nazwy roślin motywowane kształtem, smakiem, właściwościami użytkowymi itd.), w drugim - znaczenie wpisanych w fitonimy leksemów (wyróżniono klasy semantyczne nazw roślin odwołujących się do poszczególnych typów pożywienia).pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistykipl
dc.contributor.authorKulak, Ilona - 177365 pl
dc.date.accession2022-12-15pl
dc.date.accessioned2022-12-19T13:01:55Z
dc.date.available2022-12-19T13:01:55Z
dc.date.issued2022pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalNieaktywne DOI: 10.32798/pf.993pl
dc.description.physical233-246pl
dc.description.publication0,94pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume77pl
dc.identifier.eissn2720-5037pl
dc.identifier.issn0138-0567pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/304954
dc.identifier.weblinkhttps://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pf/article/view/993/774pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationKulak, Ilona: 100%;pl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwopl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enethnolinguisticspl
dc.subject.enfoodpl
dc.subject.ennames of plantspl
dc.subject.enrural communitypl
dc.subject.enworldviewpl
dc.subject.pletnolingwistykapl
dc.subject.plpożywieniepl
dc.subject.plnazwy roślinpl
dc.subject.plspołeczność wiejskapl
dc.subject.plobraz światapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleCo o zwyczajach żywieniowych mieszkańców wsi podhalańskich mówią ludowe nazwy roślin?pl
dc.title.alternativeWhat do the folk names of the plants say about the eating habits of the inhabitants of Podhale villages?pl
dc.title.journalPrace Filologicznepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The article outlines the nutritional habits of the inhabitants of Podhale on the basis of the folk names of plants motivated by the vocabulary of food. The research material was collected in several villages in the Podhale region in the years 2016-2017. Several dozen units were analysed in which the nominating entity entered the terms of food, objects or activities related to the consumption of food or drink. The comprehensive description of the collected names was facilitated by two classifications - the first took into account the type of motivation (e.g. plant names motivated by shape, taste, performance properties, etc.), in the second - the meaning of lexemes written in phytonyms (semantic classes collecting plant names referring to particular types of food).
dc.abstract.plpl
Artykuł nakreśla zwyczaje żywieniowe mieszkańców podhalańskich wsi na podstawie ludowych nazwy roślin motywowanych leksyką należącą do wtórnej kulturowo kategorii Kulinaria. Materiał badawczy zebrano w kilku miejscowościach podhalańskich w latach 2016-2017. Analizie poddano kilkadziesiąt jednostek, w które podmiot nominujący wpisał określenia pokarmów bądź przedmiotów i czynności związanych ze spożywaniem jedzenia lub picia. Wszechstronny opis zgromadzonego słownictwa ułatwiły dwa podziały - w pierwszym wzięto pod uwagę typ motywacji (np. nazwy roślin motywowane kształtem, smakiem, właściwościami użytkowymi itd.), w drugim - znaczenie wpisanych w fitonimy leksemów (wyróżniono klasy semantyczne nazw roślin odwołujących się do poszczególnych typów pożywienia).
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki
dc.contributor.authorpl
Kulak, Ilona - 177365
dc.date.accessionpl
2022-12-15
dc.date.accessioned
2022-12-19T13:01:55Z
dc.date.available
2022-12-19T13:01:55Z
dc.date.issuedpl
2022
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Nieaktywne DOI: 10.32798/pf.993
dc.description.physicalpl
233-246
dc.description.publicationpl
0,94
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
77
dc.identifier.eissnpl
2720-5037
dc.identifier.issnpl
0138-0567
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/304954
dc.identifier.weblinkpl
https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pf/article/view/993/774
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Kulak, Ilona: 100%;
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwo
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
ethnolinguistics
dc.subject.enpl
food
dc.subject.enpl
names of plants
dc.subject.enpl
rural community
dc.subject.enpl
worldview
dc.subject.plpl
etnolingwistyka
dc.subject.plpl
pożywienie
dc.subject.plpl
nazwy roślin
dc.subject.plpl
społeczność wiejska
dc.subject.plpl
obraz świata
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Co o zwyczajach żywieniowych mieszkańców wsi podhalańskich mówią ludowe nazwy roślin?
dc.title.alternativepl
What do the folk names of the plants say about the eating habits of the inhabitants of Podhale villages?
dc.title.journalpl
Prace Filologiczne
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Ashburn
3
Downloads
kulak_co_o_zwyczajach_zywieniowych_mieszkancow_wsi_podhalanskich_mowia_ludowe_nazwy_roslin_2022.pdf
5