Dlaczego (auto)biografie? : literatura dokumentu osobistego kiedyś i dziś

2022
journal article
article
dc.abstract.enThis text is a review of selected ways of defining autobiography and biography, showing the spec ificity of each genre of personal writing, as well as indicating points of contact and exposing mutual dependencies. The (auto)biographical theories of e.g. Małgorzata Czermińska, Phillipe Lejeune, George Mish combined with theoretical approaches to biography by Jerzy Jarniewicz, Lucyna Marzec, Michał Paweł Markowski, complemented by a gender component, not omitting also the specificity of letters as a genre more strongly related to autobiography than biography, served to indicate the reasons for the permanent attractiveness of personal document literature. Moreover, by taking into account narrative theories of identity, an attempt was made to reconstruct possible constructions of the (autobiographical) subject. The whole article (in an extended version) was delivered as an inaugural lecture during the opening of the Biography and Autobi ography Research Workshop at the Faculty of Polish Studies of the Jagiellonia.pl
dc.abstract.plNiniejszy tekst jest przeglądem sposobów definiowania autobiografii i biografii oraz ukazywania specyfiki każdego z gatunków pisarstwa osobistego. Owe przypomnienia służą wskazaniu punktów stycznych, a także eksponowaniu wzajemnych zależności pomiędzy pokrewnymi tekstami. Teorie (auto)biograficzne, np. Małgorzaty Czermińskiej, Phillipe’a Lejeune’a, Georga Mischa, połączone z teoretycznymi ujęciami biografii Jerzego Jarniewicza, Lucyny Marzec, Michała Pawła Markowskiego, uzupełnione o komponent genderowy, niepomijające również specyfiki listów jako gatunku mocniej związanego z autobiograficznością niż biograficznością, posłużyły do wskazania powodów stałej atrakcyjności literatury dokumentu osobistego. Ponadto, dzięki uwzględnieniu narracyjnych teorii tożsamości, spróbowano scharakteryzować możliwe konstrukcje podmiotu (auto)biograficznego. Tekst jest fragmentem wykładu inauguracyjnego wygłoszonego podczas otwarcia Pracowni Badań Biografii i Autobiografii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Krytyki Współczesnejpl
dc.contributor.authorPekaniec, Anna - 145285 pl
dc.date.accession2022-12-07pl
dc.date.accessioned2022-12-19T12:51:02Z
dc.date.available2022-12-19T12:51:02Z
dc.date.issued2022pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1 (18)pl
dc.description.physical125-144pl
dc.description.publication1,3pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.18276/au.2022.1.18-11pl
dc.identifier.eissn2719-4361pl
dc.identifier.issn2353-8694pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/304945
dc.identifier.weblinkhttps://wnus.edu.pl/au/pl/issue/1249/article/19911/pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enautobiographypl
dc.subject.enbiographypl
dc.subject.enepistolographypl
dc.subject.endiariespl
dc.subject.entheorypl
dc.subject.plautobiografiapl
dc.subject.plbiografiapl
dc.subject.pllistypl
dc.subject.plteoriapl
dc.subject.pldziennikipl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleDlaczego (auto)biografie? : literatura dokumentu osobistego kiedyś i dziśpl
dc.title.alternativeWhy (auto)biographies? : personal document literature in the past and todaypl
dc.title.journalAutobiografiapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This text is a review of selected ways of defining autobiography and biography, showing the spec ificity of each genre of personal writing, as well as indicating points of contact and exposing mutual dependencies. The (auto)biographical theories of e.g. Małgorzata Czermińska, Phillipe Lejeune, George Mish combined with theoretical approaches to biography by Jerzy Jarniewicz, Lucyna Marzec, Michał Paweł Markowski, complemented by a gender component, not omitting also the specificity of letters as a genre more strongly related to autobiography than biography, served to indicate the reasons for the permanent attractiveness of personal document literature. Moreover, by taking into account narrative theories of identity, an attempt was made to reconstruct possible constructions of the (autobiographical) subject. The whole article (in an extended version) was delivered as an inaugural lecture during the opening of the Biography and Autobi ography Research Workshop at the Faculty of Polish Studies of the Jagiellonia.
dc.abstract.plpl
Niniejszy tekst jest przeglądem sposobów definiowania autobiografii i biografii oraz ukazywania specyfiki każdego z gatunków pisarstwa osobistego. Owe przypomnienia służą wskazaniu punktów stycznych, a także eksponowaniu wzajemnych zależności pomiędzy pokrewnymi tekstami. Teorie (auto)biograficzne, np. Małgorzaty Czermińskiej, Phillipe’a Lejeune’a, Georga Mischa, połączone z teoretycznymi ujęciami biografii Jerzego Jarniewicza, Lucyny Marzec, Michała Pawła Markowskiego, uzupełnione o komponent genderowy, niepomijające również specyfiki listów jako gatunku mocniej związanego z autobiograficznością niż biograficznością, posłużyły do wskazania powodów stałej atrakcyjności literatury dokumentu osobistego. Ponadto, dzięki uwzględnieniu narracyjnych teorii tożsamości, spróbowano scharakteryzować możliwe konstrukcje podmiotu (auto)biograficznego. Tekst jest fragmentem wykładu inauguracyjnego wygłoszonego podczas otwarcia Pracowni Badań Biografii i Autobiografii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Krytyki Współczesnej
dc.contributor.authorpl
Pekaniec, Anna - 145285
dc.date.accessionpl
2022-12-07
dc.date.accessioned
2022-12-19T12:51:02Z
dc.date.available
2022-12-19T12:51:02Z
dc.date.issuedpl
2022
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1 (18)
dc.description.physicalpl
125-144
dc.description.publicationpl
1,3
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.18276/au.2022.1.18-11
dc.identifier.eissnpl
2719-4361
dc.identifier.issnpl
2353-8694
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/304945
dc.identifier.weblinkpl
https://wnus.edu.pl/au/pl/issue/1249/article/19911/
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-SA
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
autobiography
dc.subject.enpl
biography
dc.subject.enpl
epistolography
dc.subject.enpl
diaries
dc.subject.enpl
theory
dc.subject.plpl
autobiografia
dc.subject.plpl
biografia
dc.subject.plpl
listy
dc.subject.plpl
teoria
dc.subject.plpl
dzienniki
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Dlaczego (auto)biografie? : literatura dokumentu osobistego kiedyś i dziś
dc.title.alternativepl
Why (auto)biographies? : personal document literature in the past and today
dc.title.journalpl
Autobiografia
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Krakow
1
Warsaw
1
Downloads
pekaniec_dlaczego_auto_biografie_2022.pdf
29