Neurological speech therapy for toddlers with vocal cord paralysis : a holistic approach: case studies

cris.lastimport.wos2024-04-09T20:44:02Z
dc.abstract.enThe theoretical aspect of the article presents dysphagia and dysphonia in children with vocal fold paralysis caused by surgical interventions – the causes, symptoms, diagnostic possibilities, as well as initial therapeutic recommendations. In practical terms, the authors would like to show methods of examining the voice and swallowing disorders in toddler patients who participated in the experimental-clinical trial at the University Children’s Hospital in Krakow. The article discusses two case studies which were to be used to develop a standard of neurological therapy dedicated to this type of patients. The authors focused on presenting the relationship between the functional/myofunctional diagnosis, and the diagnosis of the prelingual and linguistic skills in children in terms of the development of linguistic and communicative competence. In this approach, myotherapy is to form the basis of activities necessary in the framework of early therapeutic intervention, which are to stimulate the speech development in children. In conclusion, the article specifies the therapeutic recommendations that have been developed on the basis of the research procedures presented.pl
dc.abstract.plArtykuł w zakresie teoretycznym przedstawia dysfagię i dysfonię u dzieci z porażeniem fałdów głosowych w wyniku oddziaływań operacyjnych - przyczyny, objawy, możliwości diagnostyczne, a także wstępne rekomendacje terapeutyczne. W aspekcie praktycznym autorki ukazują sposoby badania zaburzeń głosu i połykania u pacjentów w wieku niemowlęcym, którzy brali udział w próbie eksperymentalno-klinicznej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. W artykule omówiono dwa studia przypadku, które miały posłużyć do opracowania standardu postępowania neurologopedycznego dedykowanego dla tego rodzaju pacjentów. Autorki skupiły się na przedstawieniu zależności diagnozy funkcjonalnej/miofunkcjonalnej z diagnozą umiejętności prelingwalnych i lingwlanych dziecka w aspekcie rozwoju kompetencji językowej oraz komunikacyjnej. Mioterapia w tym ujęciu ma stanowić podstawę działań, koniecznych w ramach wczesnej interwencji terapeutycznej, które mają posłużyć stymulacji rozwoju mowy dziecka. W podsumowaniu artykuł określa rekomendacje terapeutyczne, które zostały opracowane na podstawie zaprezentowanej procedury badawczej.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Instytut Glottodydaktyki Polonistycznejpl
dc.contributor.authorKnapek, Magdalena - 106440 pl
dc.contributor.authorWójcik-Topór, Paulina - 159386 pl
dc.date.accession2022-11-08pl
dc.date.accessioned2022-11-14T13:51:45Z
dc.date.available2022-11-14T13:51:45Z
dc.date.issued2022pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalPublikacja w dwóch wersjach językowych: tekst w j. ang. s. 1-17 ; tekst w j. pol. s.18-33. Bibliogr. s. 16-17 ; s. 32-33pl
dc.description.number1pl
dc.description.physical1-17pl
dc.description.publication1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume11pl
dc.identifier.doi10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2022.11.01.05pl
dc.identifier.eissn2391-4297pl
dc.identifier.issn2300-5246pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303650
dc.identifier.weblinkhttps://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/13382pl
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.endysphoniapl
dc.subject.endysphagiapl
dc.subject.enparalysis of vocal cordspl
dc.subject.enlogopedic diagnosispl
dc.subject.pldysfoniapl
dc.subject.pldysfagiapl
dc.subject.plporażenie fałdów głosowychpl
dc.subject.pldiagnoza logopedycznapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleNeurological speech therapy for toddlers with vocal cord paralysis : a holistic approach: case studiespl
dc.title.alternativeNeurologopedyczna diagnoza dzieci w wieku niemowlęcym z paraliżem fałdów głosowych : podejście holistyczne: studia przypadkówpl
dc.title.journalLogopedia Silesianapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T20:44:02Z
dc.abstract.enpl
The theoretical aspect of the article presents dysphagia and dysphonia in children with vocal fold paralysis caused by surgical interventions – the causes, symptoms, diagnostic possibilities, as well as initial therapeutic recommendations. In practical terms, the authors would like to show methods of examining the voice and swallowing disorders in toddler patients who participated in the experimental-clinical trial at the University Children’s Hospital in Krakow. The article discusses two case studies which were to be used to develop a standard of neurological therapy dedicated to this type of patients. The authors focused on presenting the relationship between the functional/myofunctional diagnosis, and the diagnosis of the prelingual and linguistic skills in children in terms of the development of linguistic and communicative competence. In this approach, myotherapy is to form the basis of activities necessary in the framework of early therapeutic intervention, which are to stimulate the speech development in children. In conclusion, the article specifies the therapeutic recommendations that have been developed on the basis of the research procedures presented.
dc.abstract.plpl
Artykuł w zakresie teoretycznym przedstawia dysfagię i dysfonię u dzieci z porażeniem fałdów głosowych w wyniku oddziaływań operacyjnych - przyczyny, objawy, możliwości diagnostyczne, a także wstępne rekomendacje terapeutyczne. W aspekcie praktycznym autorki ukazują sposoby badania zaburzeń głosu i połykania u pacjentów w wieku niemowlęcym, którzy brali udział w próbie eksperymentalno-klinicznej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. W artykule omówiono dwa studia przypadku, które miały posłużyć do opracowania standardu postępowania neurologopedycznego dedykowanego dla tego rodzaju pacjentów. Autorki skupiły się na przedstawieniu zależności diagnozy funkcjonalnej/miofunkcjonalnej z diagnozą umiejętności prelingwalnych i lingwlanych dziecka w aspekcie rozwoju kompetencji językowej oraz komunikacyjnej. Mioterapia w tym ujęciu ma stanowić podstawę działań, koniecznych w ramach wczesnej interwencji terapeutycznej, które mają posłużyć stymulacji rozwoju mowy dziecka. W podsumowaniu artykuł określa rekomendacje terapeutyczne, które zostały opracowane na podstawie zaprezentowanej procedury badawczej.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej
dc.contributor.authorpl
Knapek, Magdalena - 106440
dc.contributor.authorpl
Wójcik-Topór, Paulina - 159386
dc.date.accessionpl
2022-11-08
dc.date.accessioned
2022-11-14T13:51:45Z
dc.date.available
2022-11-14T13:51:45Z
dc.date.issuedpl
2022
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Publikacja w dwóch wersjach językowych: tekst w j. ang. s. 1-17 ; tekst w j. pol. s.18-33. Bibliogr. s. 16-17 ; s. 32-33
dc.description.numberpl
1
dc.description.physicalpl
1-17
dc.description.publicationpl
1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
11
dc.identifier.doipl
10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2022.11.01.05
dc.identifier.eissnpl
2391-4297
dc.identifier.issnpl
2300-5246
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303650
dc.identifier.weblinkpl
https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/13382
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-SA
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
dysphonia
dc.subject.enpl
dysphagia
dc.subject.enpl
paralysis of vocal cords
dc.subject.enpl
logopedic diagnosis
dc.subject.plpl
dysfonia
dc.subject.plpl
dysfagia
dc.subject.plpl
porażenie fałdów głosowych
dc.subject.plpl
diagnoza logopedyczna
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Neurological speech therapy for toddlers with vocal cord paralysis : a holistic approach: case studies
dc.title.alternativepl
Neurologopedyczna diagnoza dzieci w wieku niemowlęcym z paraliżem fałdów głosowych : podejście holistyczne: studia przypadków
dc.title.journalpl
Logopedia Silesiana
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Ashburn
1
Downloads
knapek_wojcik-topor_neurologopedyczna_diagnoza_dzieci_w_wieku_niemowlecym_z_paralizem_faldow_glosowych _2022.pdf
68
knapek_wojcik-topor_neurological_speech_therapy_for_toddlers_with_vocal_cord_paralysis_2022.pdf
9