Różne twarze uchodźcy : o retorycznych strategiach zarządzania kryzysem na przykładzie historii "dzieci z Michałowa"

2022
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T22:42:15Z
dc.abstract.enThe subject of this article are verbal (press articles) and non-verbal (press photography) techniques for controlling the topic of refugees, immigrants and migrants as well as the strategies for managing emotions in the press. The analysis draws on the concept of identification proposed by Kenneth Burke. Identification with a dialogue partner is a phenomenon that can be interpreted in terms of interpersonal balance, resulting from the unification of the sender's vision of the world proposed to the recipient. The analysis of the text and accompanying photos in this study indicates a number of narrative strategies that lead to the phenomenon of consubstance postulated by Burke. Its results are, among others, positive relations with the sender of the message, resulting from a positive assessment of the presented values and the image of the world, attempts to imitate opinions, attitudes and behaviors. The analysis proves that each party draws on a similar repertoire of linguistic strategies and rhetorical procedures when trying to identify the worlds of the sender and the recipient. The authors of the presented content focus the readers' attention, direct the way of perceiving the situation, and, by manipulating the image of reality, they evoke the designed emotions through word and image.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem artykułu są werbalne (artykuły prasowe) i niewerbalne (fotografia prasowa) techniki kontrolowania tematu uchodźców, imigrantów i migrantów oraz strategie zarządzania emocjami na przykładzie materiałów prasowych. Analiza odwołuje się do zaproponowanego przez Kennetha Burke’a pojęcia identyfikacji. Identyfikacja z partnerem dialogu jest zjawiskiem, którego efektem może być ujednolicenie wizji świata proponowanej odbiorcy przez nadawcę. Przedstawiona w pracy analiza tekstu oraz towarzyszących mu zdjęć wskazuje strategie narracyjne, które prowadzą do postulowanego przez Burke’a zjawiska konsubstancjalności. Jej rezultatem sąm.in. pozytywne relacje z nadawcą komunikatu prasowego, wynikające z dodatniej oceny prezentowanych wartości autora i obrazu świata, prób naśladownictwa opinii, postaw i zachowań. Analiza dowodzi, że każda ze stron konfliktu czerpie z podobnego repertuaru strategii językowych i zabiegów retorycznych stosowanych do identyfikacji światów nadawcy i odbiorcy. Twórcy prezentowanych treści ogniskują uwagę czytelników, ukierunkowują sposób postrzegania sytuacji, a manipulując obrazem rzeczywistości, wzbudzajązaprojektowane emocje słowem i obrazem.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Teorii Komunikacjipl
dc.contributor.authorPstrąg, Jakub - 147464 pl
dc.date.accession2022-10-10pl
dc.date.accessioned2022-10-12T06:18:31Z
dc.date.available2022-10-12T06:18:31Z
dc.date.issued2022pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number3pl
dc.description.physical62-79pl
dc.description.publication1,2pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume9pl
dc.identifier.doi10.29107/rr2022.3.4pl
dc.identifier.eissn2392-3113pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301381
dc.identifier.weblinkhttps://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/632/362pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwopl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enrethoricpl
dc.subject.enidentificationpl
dc.subject.enKenneth Burkepl
dc.subject.ennarrative strategiespl
dc.subject.enpress photographypl
dc.subject.plretorykapl
dc.subject.plidentyfikacjapl
dc.subject.plKenneth Burkepl
dc.subject.plstrategie narracyjnepl
dc.subject.plfotografia prasowapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleRóżne twarze uchodźcy : o retorycznych strategiach zarządzania kryzysem na przykładzie historii "dzieci z Michałowa"pl
dc.title.alternativeDifferent faces of a refugee : rhetorical strategies of crisis managementon the example of "children from Michałowo"pl
dc.title.journalRes Rhetoricapl
dc.title.volumeRetoryka racji i emocji w czasach kryzysupl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T22:42:15Z
dc.abstract.enpl
The subject of this article are verbal (press articles) and non-verbal (press photography) techniques for controlling the topic of refugees, immigrants and migrants as well as the strategies for managing emotions in the press. The analysis draws on the concept of identification proposed by Kenneth Burke. Identification with a dialogue partner is a phenomenon that can be interpreted in terms of interpersonal balance, resulting from the unification of the sender's vision of the world proposed to the recipient. The analysis of the text and accompanying photos in this study indicates a number of narrative strategies that lead to the phenomenon of consubstance postulated by Burke. Its results are, among others, positive relations with the sender of the message, resulting from a positive assessment of the presented values and the image of the world, attempts to imitate opinions, attitudes and behaviors. The analysis proves that each party draws on a similar repertoire of linguistic strategies and rhetorical procedures when trying to identify the worlds of the sender and the recipient. The authors of the presented content focus the readers' attention, direct the way of perceiving the situation, and, by manipulating the image of reality, they evoke the designed emotions through word and image.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem artykułu są werbalne (artykuły prasowe) i niewerbalne (fotografia prasowa) techniki kontrolowania tematu uchodźców, imigrantów i migrantów oraz strategie zarządzania emocjami na przykładzie materiałów prasowych. Analiza odwołuje się do zaproponowanego przez Kennetha Burke’a pojęcia identyfikacji. Identyfikacja z partnerem dialogu jest zjawiskiem, którego efektem może być ujednolicenie wizji świata proponowanej odbiorcy przez nadawcę. Przedstawiona w pracy analiza tekstu oraz towarzyszących mu zdjęć wskazuje strategie narracyjne, które prowadzą do postulowanego przez Burke’a zjawiska konsubstancjalności. Jej rezultatem sąm.in. pozytywne relacje z nadawcą komunikatu prasowego, wynikające z dodatniej oceny prezentowanych wartości autora i obrazu świata, prób naśladownictwa opinii, postaw i zachowań. Analiza dowodzi, że każda ze stron konfliktu czerpie z podobnego repertuaru strategii językowych i zabiegów retorycznych stosowanych do identyfikacji światów nadawcy i odbiorcy. Twórcy prezentowanych treści ogniskują uwagę czytelników, ukierunkowują sposób postrzegania sytuacji, a manipulując obrazem rzeczywistości, wzbudzajązaprojektowane emocje słowem i obrazem.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Komunikacji
dc.contributor.authorpl
Pstrąg, Jakub - 147464
dc.date.accessionpl
2022-10-10
dc.date.accessioned
2022-10-12T06:18:31Z
dc.date.available
2022-10-12T06:18:31Z
dc.date.issuedpl
2022
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
3
dc.description.physicalpl
62-79
dc.description.publicationpl
1,2
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
9
dc.identifier.doipl
10.29107/rr2022.3.4
dc.identifier.eissnpl
2392-3113
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301381
dc.identifier.weblinkpl
https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/632/362
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwo
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
rethoric
dc.subject.enpl
identification
dc.subject.enpl
Kenneth Burke
dc.subject.enpl
narrative strategies
dc.subject.enpl
press photography
dc.subject.plpl
retoryka
dc.subject.plpl
identyfikacja
dc.subject.plpl
Kenneth Burke
dc.subject.plpl
strategie narracyjne
dc.subject.plpl
fotografia prasowa
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Różne twarze uchodźcy : o retorycznych strategiach zarządzania kryzysem na przykładzie historii "dzieci z Michałowa"
dc.title.alternativepl
Different faces of a refugee : rhetorical strategies of crisis managementon the example of "children from Michałowo"
dc.title.journalpl
Res Rhetorica
dc.title.volumepl
Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Lappeenranta
1
Downloads
pstrag_rozne_twarze_uchodzcy_2022.pdf
8