ASPEKTY PRAWNE I SPOŁECZNE KONFLIKTU MATCZYNO-PŁODOWEGO ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM ŚRODKÓW UZALEŻNIAJĄCYCH W OKRESIE CIĄŻY

master
dc.abstract.enAlcoholism is one of the most common social dysfunctions in the family. Children exposed to alcohol prenatally are prone to developmental anomalies, diseases of the heart, nervous system and other serious diseases. The same applies to the use of drugs, opioids and other addictive substances by a pregnant woman. It is a serious social problem that requires thorough analysis and an effective solution. Ombudsman for Children's Rights - Marek Michalak, came up with such a project in 2017, suggesting placing addicted women in a medical facility for therapy and education. The prosecutor and the "unborn child's advocate" are to participate in the proceedings. However, this method is inconsistent with the Polish Constitution and constitutes a disproportionate interference in the sphere of woman's freedom, and also contradicts the principle of equal treatment! What is more, the existing schemes of conduct do not solve, but only aggravate the problem. Commune commissions for solving alcohol-related problems, on average, after 266 days from the moment of notification, submit a motion to the court for treatment of the person. Validation of the sentence - another 443 days, waiting for admission to drug addiction treatment-230. During this time, a woman is able to become pregnant 2-3 times and give birth to a child with developmental defects affecting the rest of her life. This thesis aims to analyze this situation in social, ethical and legal terms. Should a woman be held accountable for her willful actions? What solutions can we adopt to respect both her rights and the situation of the fetus / child after its birth?pl
dc.abstract.plAlkoholizm jest jedną z najczęstszych dysfunkcji społecznych w rodzinie. Dzieci eksponowane w okresie prenatalnym na alkohol narażone są na anomalia rozwojowe, zaburzenia pracy serca, układu nerwowego i inne poważne choroby. Podobnie w przypadku zażywania narkotyków, opioidów i innych środków uzależniających. Jest to poważny problem społeczny, który wymaga rzetelnej analizy i skutecznego rozwiązania. Z projektem mającym rozwiązać ten problem wystąpił w 2017r. Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak, sugerując umieszczenie uzależnionych kobiet w zakładzie lekarskim w celu terapii i edukacji. W postępowaniu sądowym ma brać udział prokurator oraz „adwokat dziecka nienarodzonego”. Ta metoda jest jednak niezgodna z Konstytucją RP i stanowi nieproporcjonalną ingerencję w sferę wolności ciężarnej, a także przeczy zasadzie równego traktowania. Jednakże dotychczas istniejące schematy postępowania nie rozwiązują, a jedynie pogłębiają problem. Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych średnio po 266 dniach od momentu zgłoszenia kierują wniosek do sądu o poddanie osoby leczeniu. Uprawomocnienie wyroku - kolejne 443 dni, oczekiwanie na przyjęcie na leczenie odwykowe - 230. W tym czasie kobieta jest w stanie2-3 krotnie urodzić dziecko dotknięte wadami rozwojowymi mającymi wpływ na całe dalsze życie. Praca ta ma na celu diagnozę problemu spożycia substancji uzależniających przez kobiety ciężarne w okresie prenatalnym pod względem społecznym, etycznym i prawnym oraz próbę wskazania rozwiązania tego problemu. Czy kobieta powinna ponosić odpowiedzialność za swoje umyślne działanie? Jakie rozwiązania możemy przyjąć, by uszanować zarówno jej prawa jak i sytuację płodu/ dziecka po jego narodzeniu?pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSroka, Tomaszpl
dc.contributor.authorŁabanowska, Zuzannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSroka, Tomaszpl
dc.contributor.reviewerDerek, Michałpl
dc.date.accessioned2022-10-10T21:34:34Z
dc.date.available2022-10-10T21:34:34Z
dc.date.submitted2022-10-07pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-154894-210327pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301252
dc.languagepolpl
dc.subject.enmaternal fetal conflict; fetal rights; medical law; maternity; social ethicspl
dc.subject.plmaternal fetal conflict; prawa płodu; prawo medyczne; macierzyństwo; etyka społecznapl
dc.titleASPEKTY PRAWNE I SPOŁECZNE KONFLIKTU MATCZYNO-PŁODOWEGO ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM ŚRODKÓW UZALEŻNIAJĄCYCH W OKRESIE CIĄŻYpl
dc.title.alternativeMATERNAL FETAL CONFLICT IN POLAND - LEGAL AND SOCIAL ASPECTS OF A PREGNANT PERSON RESPONSIBILITY FOR DAMAGES CAUSED BY SUBSTANCE USE DURING PREGNANCY.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Alcoholism is one of the most common social dysfunctions in the family. Children exposed to alcohol prenatally are prone to developmental anomalies, diseases of the heart, nervous system and other serious diseases. The same applies to the use of drugs, opioids and other addictive substances by a pregnant woman. It is a serious social problem that requires thorough analysis and an effective solution. Ombudsman for Children's Rights - Marek Michalak, came up with such a project in 2017, suggesting placing addicted women in a medical facility for therapy and education. The prosecutor and the "unborn child's advocate" are to participate in the proceedings. However, this method is inconsistent with the Polish Constitution and constitutes a disproportionate interference in the sphere of woman's freedom, and also contradicts the principle of equal treatment! What is more, the existing schemes of conduct do not solve, but only aggravate the problem. Commune commissions for solving alcohol-related problems, on average, after 266 days from the moment of notification, submit a motion to the court for treatment of the person. Validation of the sentence - another 443 days, waiting for admission to drug addiction treatment-230. During this time, a woman is able to become pregnant 2-3 times and give birth to a child with developmental defects affecting the rest of her life. This thesis aims to analyze this situation in social, ethical and legal terms. Should a woman be held accountable for her willful actions? What solutions can we adopt to respect both her rights and the situation of the fetus / child after its birth?
dc.abstract.plpl
Alkoholizm jest jedną z najczęstszych dysfunkcji społecznych w rodzinie. Dzieci eksponowane w okresie prenatalnym na alkohol narażone są na anomalia rozwojowe, zaburzenia pracy serca, układu nerwowego i inne poważne choroby. Podobnie w przypadku zażywania narkotyków, opioidów i innych środków uzależniających. Jest to poważny problem społeczny, który wymaga rzetelnej analizy i skutecznego rozwiązania. Z projektem mającym rozwiązać ten problem wystąpił w 2017r. Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak, sugerując umieszczenie uzależnionych kobiet w zakładzie lekarskim w celu terapii i edukacji. W postępowaniu sądowym ma brać udział prokurator oraz „adwokat dziecka nienarodzonego”. Ta metoda jest jednak niezgodna z Konstytucją RP i stanowi nieproporcjonalną ingerencję w sferę wolności ciężarnej, a także przeczy zasadzie równego traktowania. Jednakże dotychczas istniejące schematy postępowania nie rozwiązują, a jedynie pogłębiają problem. Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych średnio po 266 dniach od momentu zgłoszenia kierują wniosek do sądu o poddanie osoby leczeniu. Uprawomocnienie wyroku - kolejne 443 dni, oczekiwanie na przyjęcie na leczenie odwykowe - 230. W tym czasie kobieta jest w stanie2-3 krotnie urodzić dziecko dotknięte wadami rozwojowymi mającymi wpływ na całe dalsze życie. Praca ta ma na celu diagnozę problemu spożycia substancji uzależniających przez kobiety ciężarne w okresie prenatalnym pod względem społecznym, etycznym i prawnym oraz próbę wskazania rozwiązania tego problemu. Czy kobieta powinna ponosić odpowiedzialność za swoje umyślne działanie? Jakie rozwiązania możemy przyjąć, by uszanować zarówno jej prawa jak i sytuację płodu/ dziecka po jego narodzeniu?
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sroka, Tomasz
dc.contributor.authorpl
Łabanowska, Zuzanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Sroka, Tomasz
dc.contributor.reviewerpl
Derek, Michał
dc.date.accessioned
2022-10-10T21:34:34Z
dc.date.available
2022-10-10T21:34:34Z
dc.date.submittedpl
2022-10-07
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-154894-210327
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301252
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
maternal fetal conflict; fetal rights; medical law; maternity; social ethics
dc.subject.plpl
maternal fetal conflict; prawa płodu; prawo medyczne; macierzyństwo; etyka społeczna
dc.titlepl
ASPEKTY PRAWNE I SPOŁECZNE KONFLIKTU MATCZYNO-PŁODOWEGO ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM ŚRODKÓW UZALEŻNIAJĄCYCH W OKRESIE CIĄŻY
dc.title.alternativepl
MATERNAL FETAL CONFLICT IN POLAND - LEGAL AND SOCIAL ASPECTS OF A PREGNANT PERSON RESPONSIBILITY FOR DAMAGES CAUSED BY SUBSTANCE USE DURING PREGNANCY.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Bytom
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available
Collections