Ślepowzroczność jako paradygmat eksperymentalny świadomości

licenciate
dc.abstract.enBlindsight, as the ability of patients with damaged V1 cortex to respond properly to a stimuli, while being unaware of its appearance, may become an interesting experimental model for consciousness research. Recent studies indicate the usefulness of this model not only in the context of research on the multidimensionality of consciousness, but also in the terms of consciousness as the integration of perception. Discovering and understanding the mechanisms of blindsight can contribute to understanding the basics of unconscious processing of stimuli, and thus contribute to a better understanding of consciousness disorders and its states, both local and global. Using neuroimaging techniques, several types of blindsight have been distinguished. They are accompanied by the activation of specific groups of anatomical structures. Among the two most frequently discussed kinds of blindness are motion blindsight and affective blindsight. In the case of motion blindsight, cuneus, lingual gyrus, and hMT/V5 are activated. Affective blindsight is associated with the activation of structures such as superior colliculus, pulvinar and amygdala. The role of the connections between mentioned structures that bypass the V1 is now recognized as crucial for blindsight. Although these connections are studied with considerable interest, there are also critical voices pointing to numerous doubts regarding, for example, the methodology of research on blindsight.pl
dc.abstract.plŚlepowzroczność jako umiejętność pacjentów z uszkodzeniami V1 do reagowania i oceniania cech bodźca, przy jednoczesnym braku świadomości jego widzenia, może stanowić ciekawy model eksperymentalny badań świadomości. Badania wskazują na przydatność tego modelu, nie tylko w kontekście badań wielowymiarowości świadomości, ale również w kontekście świadomości, jako integracji percepcji. Odkrycie i zrozumienie mechanizmów ślepowzroczności, może przyczynić się do poznania podstaw nieświadomego przetwarzania bodźców, a więc wpływać także na lepsze zrozumienie zaburzeń świadomości oraz jej stanów zarówno lokalnych, jak i globalnych. Wykorzystując techniki neuroobrazowania wyróżniono kilka rodzajów ślepowzroczności, którym towarzyszy aktywacja określonych grup struktur anatomicznych mózgowia. Wśród dwóch rodzajów ślepowzroczności, będących najczęściej przedmiotem dyskusji, wyróżnia się ślepowzroczność związaną z ruchomymi bodźcami, w trakcie której ulegają aktywacji: klinek, zakręt językowaty i hMT/V5 oraz ślepowzroczność związaną z wykrywaniem emocji i aktywacją struktur takich jak: wzgórki górne, poduszka czy ciało migdałowate. Rola połączeń, które omijają V1, między wymienionymi wyżej strukturami jest obecnie uznawana za kluczową dla ślepowzroczności. Choć połączenia te badane są ze sporym zainteresowaniem, pojawiają się również głosy krytyki, wskazujące na liczne wątpliwości dotyczące choćby metodologii badań ślepowzroczności.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorLewandowski, Marian - 129942 pl
dc.contributor.authorKatan, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerLewandowski, Marian - 129942 pl
dc.contributor.reviewerBinder, Marek - 101031 pl
dc.date.accessioned2022-09-22T21:31:57Z
dc.date.available2022-09-22T21:31:57Z
dc.date.submitted2021-07-08pl
dc.fieldofstudyneurobiologiapl
dc.identifier.apddiploma-146967-261510pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299981
dc.languagepolpl
dc.subject.enconsciousness, blindsight, primary visual cortex, TMS-induced blindsight, hMT/V5, amygdalapl
dc.subject.plświadomość, ślepowzroczność, pierwszorzędowa kora wzrokowa, ślepowzroczność indukowana przez TMS, hMT/V5, ciało migdałowatepl
dc.titleŚlepowzroczność jako paradygmat eksperymentalny świadomościpl
dc.title.alternativeBlindsight as an experimental paradigm of consciousnesspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Blindsight, as the ability of patients with damaged V1 cortex to respond properly to a stimuli, while being unaware of its appearance, may become an interesting experimental model for consciousness research. Recent studies indicate the usefulness of this model not only in the context of research on the multidimensionality of consciousness, but also in the terms of consciousness as the integration of perception. Discovering and understanding the mechanisms of blindsight can contribute to understanding the basics of unconscious processing of stimuli, and thus contribute to a better understanding of consciousness disorders and its states, both local and global. Using neuroimaging techniques, several types of blindsight have been distinguished. They are accompanied by the activation of specific groups of anatomical structures. Among the two most frequently discussed kinds of blindness are motion blindsight and affective blindsight. In the case of motion blindsight, cuneus, lingual gyrus, and hMT/V5 are activated. Affective blindsight is associated with the activation of structures such as superior colliculus, pulvinar and amygdala. The role of the connections between mentioned structures that bypass the V1 is now recognized as crucial for blindsight. Although these connections are studied with considerable interest, there are also critical voices pointing to numerous doubts regarding, for example, the methodology of research on blindsight.
dc.abstract.plpl
Ślepowzroczność jako umiejętność pacjentów z uszkodzeniami V1 do reagowania i oceniania cech bodźca, przy jednoczesnym braku świadomości jego widzenia, może stanowić ciekawy model eksperymentalny badań świadomości. Badania wskazują na przydatność tego modelu, nie tylko w kontekście badań wielowymiarowości świadomości, ale również w kontekście świadomości, jako integracji percepcji. Odkrycie i zrozumienie mechanizmów ślepowzroczności, może przyczynić się do poznania podstaw nieświadomego przetwarzania bodźców, a więc wpływać także na lepsze zrozumienie zaburzeń świadomości oraz jej stanów zarówno lokalnych, jak i globalnych. Wykorzystując techniki neuroobrazowania wyróżniono kilka rodzajów ślepowzroczności, którym towarzyszy aktywacja określonych grup struktur anatomicznych mózgowia. Wśród dwóch rodzajów ślepowzroczności, będących najczęściej przedmiotem dyskusji, wyróżnia się ślepowzroczność związaną z ruchomymi bodźcami, w trakcie której ulegają aktywacji: klinek, zakręt językowaty i hMT/V5 oraz ślepowzroczność związaną z wykrywaniem emocji i aktywacją struktur takich jak: wzgórki górne, poduszka czy ciało migdałowate. Rola połączeń, które omijają V1, między wymienionymi wyżej strukturami jest obecnie uznawana za kluczową dla ślepowzroczności. Choć połączenia te badane są ze sporym zainteresowaniem, pojawiają się również głosy krytyki, wskazujące na liczne wątpliwości dotyczące choćby metodologii badań ślepowzroczności.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Lewandowski, Marian - 129942
dc.contributor.authorpl
Katan, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Lewandowski, Marian - 129942
dc.contributor.reviewerpl
Binder, Marek - 101031
dc.date.accessioned
2022-09-22T21:31:57Z
dc.date.available
2022-09-22T21:31:57Z
dc.date.submittedpl
2021-07-08
dc.fieldofstudypl
neurobiologia
dc.identifier.apdpl
diploma-146967-261510
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299981
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
consciousness, blindsight, primary visual cortex, TMS-induced blindsight, hMT/V5, amygdala
dc.subject.plpl
świadomość, ślepowzroczność, pierwszorzędowa kora wzrokowa, ślepowzroczność indukowana przez TMS, hMT/V5, ciało migdałowate
dc.titlepl
Ślepowzroczność jako paradygmat eksperymentalny świadomości
dc.title.alternativepl
Blindsight as an experimental paradigm of consciousness
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Bialystok
3
Krakow
3
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available