Zdolność do czynności prawnych osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle przepisów krajowych, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji Praw Osób z Niepełnosprawnościami

master
dc.abstract.enThesis focuses on the approach to legal capacity of people with intellectual disabilities. For this purpose, the focus was on describing the currently functioning models of disability, outlining the general social approach to people with disabilities, and above all, the applicable legislative solutions affecting the autonomy of individuals.The work focuses on presenting the domestic practice, in particular on the institution of civil law, which is incapacitation, as well as international standards. International trends focused on the the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Thesis is an attempt to compare the content of both acts, in particular the issues of equality, the right to freedom and respect for private life. The work focuses on the interpretation of the convention, provided by the European Court of Human Rights and the Committee on the Rights of Persons with Disabilities. The discussed differences constitute the basis for considering which of the proposed mechanisms is more effective and ensures wider protection of human rights. Thus, the work questions the currently functioning national regulations and international trends, based on limiting or depriving an individual of legal capacity, focusing on proving that the active inclusion of people with intellectual disabilities in legal and social life is an expression of sensitive and careful legislation, which puts the interests of the most vulnerable to exclusion at the epicenter.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca skupia się na ukazaniu podejścia wobec zdolności do czynności prawnych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W tym celu skupiono się na opisaniu obecnie funkcjonujących modeli niepełnosprawności, zakreślono ogólne podejście społeczne wobec osób z niepełnosprawnościami, a przede wszystkim wskazano obowiązujące rozwiązania legislacyjne rzutujące na autonomię jednostek.W pracy skupiono się na ukazaniu praktyki krajowej, w tym przede wszystkim na instytucji prawa cywilnego jakim jest ubezwłasnowolnienie, a także międzynarodowych standardów. W ramach międzynarodowych tendencji skupiono się na przepisach Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Praca stanowi próbę porównania treści obu aktów, w tym przede wszystkim zagadnienia równości, prawa do wolności i poszanowania życia prywatnego. W pracy skupiono się na przedstawieniu wykładni konwencji, dokonywanych odpowiednio przez - Europejski Trybunał Praw Człowieka i Komitet Praw Osób z Niepełnosprawnościami. Omówione różnice stanowią bazę dla rozważań, który z zaproponowanych mechanizmów jest skuteczniejszy i zapewniający szerszą ochronę praw człowieka. Tym samym praca poddaje pod wątpliwość obecnie funkcjonujące regulacje krajowe i tendencje międzynarodowe, oparte na ograniczaniu bądź pozbawianiu jednostki zdolności do czynności prawnych, skupiając się na udowodnieniu, iż aktywne włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną w życie prawne i społeczne, stanowi wyraz uwrażliwionego i uważnego ustawodawstwa, stawiającego w epicentrum interes osób najbardziej narażonych na wykluczenie.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKowalski, Michał - 129312 pl
dc.contributor.authorMruk, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKwiecień, Romanpl
dc.contributor.reviewerKowalski, Michał - 129312 pl
dc.date.accessioned2022-07-14T22:20:27Z
dc.date.available2022-07-14T22:20:27Z
dc.date.submitted2022-07-13pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-160820-244792pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297124
dc.languagepolpl
dc.subject.enpeople with intellectual disabilities, the European Convention on Human Rights, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, incapacitation, substitute decision-making model, supported decision-making modelpl
dc.subject.plosoby z niepełnosprawnością intelektualną, Europejska Konwencja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, ubezwłasnowolnienie, model zastępczego podejmowania decyzji, model wspieranego podejmowania decyzjipl
dc.titleZdolność do czynności prawnych osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle przepisów krajowych, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji Praw Osób z Niepełnosprawnościamipl
dc.title.alternativeLegal capacity of persons with intellectual disabilities in the light of national regulations, the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of Persons with Disabilitiespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Thesis focuses on the approach to legal capacity of people with intellectual disabilities. For this purpose, the focus was on describing the currently functioning models of disability, outlining the general social approach to people with disabilities, and above all, the applicable legislative solutions affecting the autonomy of individuals.The work focuses on presenting the domestic practice, in particular on the institution of civil law, which is incapacitation, as well as international standards. International trends focused on the the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Thesis is an attempt to compare the content of both acts, in particular the issues of equality, the right to freedom and respect for private life. The work focuses on the interpretation of the convention, provided by the European Court of Human Rights and the Committee on the Rights of Persons with Disabilities. The discussed differences constitute the basis for considering which of the proposed mechanisms is more effective and ensures wider protection of human rights. Thus, the work questions the currently functioning national regulations and international trends, based on limiting or depriving an individual of legal capacity, focusing on proving that the active inclusion of people with intellectual disabilities in legal and social life is an expression of sensitive and careful legislation, which puts the interests of the most vulnerable to exclusion at the epicenter.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca skupia się na ukazaniu podejścia wobec zdolności do czynności prawnych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W tym celu skupiono się na opisaniu obecnie funkcjonujących modeli niepełnosprawności, zakreślono ogólne podejście społeczne wobec osób z niepełnosprawnościami, a przede wszystkim wskazano obowiązujące rozwiązania legislacyjne rzutujące na autonomię jednostek.W pracy skupiono się na ukazaniu praktyki krajowej, w tym przede wszystkim na instytucji prawa cywilnego jakim jest ubezwłasnowolnienie, a także międzynarodowych standardów. W ramach międzynarodowych tendencji skupiono się na przepisach Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Praca stanowi próbę porównania treści obu aktów, w tym przede wszystkim zagadnienia równości, prawa do wolności i poszanowania życia prywatnego. W pracy skupiono się na przedstawieniu wykładni konwencji, dokonywanych odpowiednio przez - Europejski Trybunał Praw Człowieka i Komitet Praw Osób z Niepełnosprawnościami. Omówione różnice stanowią bazę dla rozważań, który z zaproponowanych mechanizmów jest skuteczniejszy i zapewniający szerszą ochronę praw człowieka. Tym samym praca poddaje pod wątpliwość obecnie funkcjonujące regulacje krajowe i tendencje międzynarodowe, oparte na ograniczaniu bądź pozbawianiu jednostki zdolności do czynności prawnych, skupiając się na udowodnieniu, iż aktywne włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną w życie prawne i społeczne, stanowi wyraz uwrażliwionego i uważnego ustawodawstwa, stawiającego w epicentrum interes osób najbardziej narażonych na wykluczenie.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kowalski, Michał - 129312
dc.contributor.authorpl
Mruk, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kwiecień, Roman
dc.contributor.reviewerpl
Kowalski, Michał - 129312
dc.date.accessioned
2022-07-14T22:20:27Z
dc.date.available
2022-07-14T22:20:27Z
dc.date.submittedpl
2022-07-13
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-160820-244792
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297124
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
people with intellectual disabilities, the European Convention on Human Rights, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, incapacitation, substitute decision-making model, supported decision-making model
dc.subject.plpl
osoby z niepełnosprawnością intelektualną, Europejska Konwencja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, ubezwłasnowolnienie, model zastępczego podejmowania decyzji, model wspieranego podejmowania decyzji
dc.titlepl
Zdolność do czynności prawnych osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle przepisów krajowych, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji Praw Osób z Niepełnosprawnościami
dc.title.alternativepl
Legal capacity of persons with intellectual disabilities in the light of national regulations, the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available
Collections