Ekwiwalencja przysłów arabskich i polskich

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the thesis is to present the issues arising from the translation of culturally marked sentences, such as proverbs. On their example, it shows the interdependence of language and culture, which hinders the translation process. The thesis also identifies different levels of equivalence as a strategy used to transmit thoughts between two cultures in the most adequate way possible. For this purpose, Arabic proverbs have been juxtaposed with known Polish equivalents proposed by me. It reveals the commonality of human thoughts along with various linguistic and nonlinguistic differences — in such cases, cultural and intercultural competences are extremely important because they allow for free transfer of content and breaking down barriers that limit the content to a certain social group.pl
dc.abstract.plPraca ma na celu przedstawienie problematyki wynikającej z tłumaczenia nacechowanych kulturowo sentencji, jakimi są przysłowia. Ukazuje na ich przykładzie współzależność języka i kultury, co utrudnia proces translacji. Praca wskazuje również różne poziomy ekwiwalencji jako strategii stosowanej w celu transmisji myśli między dwiema kulturami w możliwie najbardziej adekwatny sposób. Przysłowia arabskie zostały w tym celu zestawione z zaproponowanymi przeze mnie znanymi ekwiwalentami polskimi. Ujawnia to wspólnotę ludzkiej myśli oraz wszelkie różnice językowe, jak i pozajęzykowe — w takich wypadkach kompetencje kulturowe i międzykulturowe są niezwykle ważne, ponieważ pozwalają na swobodne przenoszenie treści i przełamanie barier, które tę treść ograniczają do pewnej grupy społecznej.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPałka-Lasek, Agnieszka - 129860 pl
dc.contributor.authorAl-Abadi, Elżbietapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerPałka-Lasek, Agnieszka - 129860 pl
dc.contributor.reviewerKról, Iwona - 129489 pl
dc.date.accessioned2022-07-14T22:18:29Z
dc.date.available2022-07-14T22:18:29Z
dc.date.submitted2022-07-12pl
dc.fieldofstudyfilologia orientalna - arabistykapl
dc.identifier.apddiploma-160707-276114pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297117
dc.languagepolpl
dc.subject.enArabic proverbs, equivalence, culture, language, translation, cultural competences, intercultural competences.pl
dc.subject.plPrzysłowia arabskie, ekwiwalencja, kultura, język, tłumaczenie, kompetencje kulturowe, kompetencje międzykulturowe.pl
dc.titleEkwiwalencja przysłów arabskich i polskichpl
dc.title.alternativeEquivalence of Arabic and Polish proverbspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the thesis is to present the issues arising from the translation of culturally marked sentences, such as proverbs. On their example, it shows the interdependence of language and culture, which hinders the translation process. The thesis also identifies different levels of equivalence as a strategy used to transmit thoughts between two cultures in the most adequate way possible. For this purpose, Arabic proverbs have been juxtaposed with known Polish equivalents proposed by me. It reveals the commonality of human thoughts along with various linguistic and nonlinguistic differences — in such cases, cultural and intercultural competences are extremely important because they allow for free transfer of content and breaking down barriers that limit the content to a certain social group.
dc.abstract.plpl
Praca ma na celu przedstawienie problematyki wynikającej z tłumaczenia nacechowanych kulturowo sentencji, jakimi są przysłowia. Ukazuje na ich przykładzie współzależność języka i kultury, co utrudnia proces translacji. Praca wskazuje również różne poziomy ekwiwalencji jako strategii stosowanej w celu transmisji myśli między dwiema kulturami w możliwie najbardziej adekwatny sposób. Przysłowia arabskie zostały w tym celu zestawione z zaproponowanymi przeze mnie znanymi ekwiwalentami polskimi. Ujawnia to wspólnotę ludzkiej myśli oraz wszelkie różnice językowe, jak i pozajęzykowe — w takich wypadkach kompetencje kulturowe i międzykulturowe są niezwykle ważne, ponieważ pozwalają na swobodne przenoszenie treści i przełamanie barier, które tę treść ograniczają do pewnej grupy społecznej.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Pałka-Lasek, Agnieszka - 129860
dc.contributor.authorpl
Al-Abadi, Elżbieta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Pałka-Lasek, Agnieszka - 129860
dc.contributor.reviewerpl
Król, Iwona - 129489
dc.date.accessioned
2022-07-14T22:18:29Z
dc.date.available
2022-07-14T22:18:29Z
dc.date.submittedpl
2022-07-12
dc.fieldofstudypl
filologia orientalna - arabistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-160707-276114
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297117
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Arabic proverbs, equivalence, culture, language, translation, cultural competences, intercultural competences.
dc.subject.plpl
Przysłowia arabskie, ekwiwalencja, kultura, język, tłumaczenie, kompetencje kulturowe, kompetencje międzykulturowe.
dc.titlepl
Ekwiwalencja przysłów arabskich i polskich
dc.title.alternativepl
Equivalence of Arabic and Polish proverbs
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Lublin
4
Lodz
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available