Kontrakt menedżerski jako podstawa zatrudnienia członków zarządu spółki kapitałowej

master
dc.abstract.enThis thesis is devoted to issues regarding managerial contract as a basis of employment of the management board members of a capital company. The main purpose of the analysis is to answer the question on whether employing a manager who is also a management board member of a capital company on the basis of an employment-based managerial contract is possible.This thesis is devoted to issues regarding managerial contracts as a basis of employment of management board members of a capital company. The main purpose of the analysis is to answer the question of whether employing a manager who is also a management board member of a capital company on the basis of an employment-based managerial contract is possible. Firstly, some basic terms crucial for further analysis are introduced. Further, the author presents the values which are the foundation of the managerial contract as a basis for employment as well as the circumstances of its appearance in the Polish legal system. This part concludes by outlining the socio-economic significance of the managerial contract, including fulfillment of some functions of the labour law. The third, dogmatic part, of central importance for the thesis, includes considerations on employment-based managerial contracts, particularly from the perspective of the dual bond between a manager who is a member of the management board of a capital company and this company. In search for answers to the questions addressed in this thesis, the author refers both to the specialist literature and to the Polish judicature. The possibility of applying this specific contract to management board members of capital companies is assessed from the perspective of the distinctive features of the employment relationship, in particular the fundamental attribute which is the employee's subordination to the employer. Based on the findings and problems highlighted in this thesis, the author formulates de lege ferenda postulates concerning the basis of employment of managers who are also members of a management board in capital companies.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska poświęcona jest problematyce kontraktu menedżerskiego jako podstawy zatrudnienia członków zarządu spółki kapitałowej. Celem poczynionych na jej gruncie rozważań jest przede wszystkim odpowiedź na pytanie, czy istnieje możliwość zatrudnienia menedżera pełniącego jednocześnie funkcję członka zarządu na podstawie pracowniczego kontraktu menedżerskiego. W pierwszej kolejności przybliżone zostały podstawowe pojęcia, które odgrywają fundamentalną rolę dla dalszej analizy zagadnienia. W dalszej części pracy autorka przedstawia wartości stanowiące fundament dla kontraktu menedżerskiego jako podstawy zatrudnienia, jak również okoliczności towarzyszące pojawieniu się jego konstrukcji w polskim obrocie. Zakończenie tej części stanowi przybliżenie znaczenia społeczno-gospodarczego kontraktu menedżerskiego, w tym również w kontekście realizacji niektórych funkcji prawa pracy. W części trzeciej, dogmatycznej – mającej centralne znaczenie dla pracy – zawarte zostały rozważania na temat pracowniczych kontraktów menedżerskich, w szczególności z perspektywy dualizmu więzi łączącej menedżera zasiadającego w zarządzie spółki kapitałowej z tą spółką. Poszukując odpowiedzi na stawiane w tej pracy pytania, autorka odwołuje się zarówno do literatury przedmiotu, jak i dorobku orzecznictwa krajowego. Ocena możliwości zastosowania tej szczególnej umowy w przypadku członków zarządu spółek kapitałowych została dokonana przez pryzmat cech konstrukcyjnych stosunku pracy, przede wszystkim fundamentalnej dla niego relacji podporządkowania pracownika względem pracodawcy. Poczynione w niniejszej pracy rozważania i zasygnalizowane w niej problemy, prowadzą autorkę do sformułowania postulatów de lege ferenda w kontekście podstaw zatrudnienia menedżerów-członków zarządu spółek kapitałowych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBaran, Krzysztof - 127214 pl
dc.contributor.authorKrzysztofik, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBaran, Krzysztof - 127214 pl
dc.contributor.reviewerCzerniak-Swędzioł, Justyna - 199303 pl
dc.date.accessioned2022-07-14T22:17:58Z
dc.date.available2022-07-14T22:17:58Z
dc.date.submitted2022-07-14pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-160676-245626pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297113
dc.languagepolpl
dc.subject.enlabour law, managerial contract, manager, management, capital company, employment relationship, employment contract, civil law contractpl
dc.subject.plprawo pracy, kontrakt menedżerski, menedżer, zarządzanie, spółka kapitałowa, stosunek pracy, umowa o pracę, umowa cywilnoprawnapl
dc.titleKontrakt menedżerski jako podstawa zatrudnienia członków zarządu spółki kapitałowejpl
dc.title.alternativeManagerial contract as a basis of employment of management board members of a capital companypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is devoted to issues regarding managerial contract as a basis of employment of the management board members of a capital company. The main purpose of the analysis is to answer the question on whether employing a manager who is also a management board member of a capital company on the basis of an employment-based managerial contract is possible.This thesis is devoted to issues regarding managerial contracts as a basis of employment of management board members of a capital company. The main purpose of the analysis is to answer the question of whether employing a manager who is also a management board member of a capital company on the basis of an employment-based managerial contract is possible. Firstly, some basic terms crucial for further analysis are introduced. Further, the author presents the values which are the foundation of the managerial contract as a basis for employment as well as the circumstances of its appearance in the Polish legal system. This part concludes by outlining the socio-economic significance of the managerial contract, including fulfillment of some functions of the labour law. The third, dogmatic part, of central importance for the thesis, includes considerations on employment-based managerial contracts, particularly from the perspective of the dual bond between a manager who is a member of the management board of a capital company and this company. In search for answers to the questions addressed in this thesis, the author refers both to the specialist literature and to the Polish judicature. The possibility of applying this specific contract to management board members of capital companies is assessed from the perspective of the distinctive features of the employment relationship, in particular the fundamental attribute which is the employee's subordination to the employer. Based on the findings and problems highlighted in this thesis, the author formulates de lege ferenda postulates concerning the basis of employment of managers who are also members of a management board in capital companies.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska poświęcona jest problematyce kontraktu menedżerskiego jako podstawy zatrudnienia członków zarządu spółki kapitałowej. Celem poczynionych na jej gruncie rozważań jest przede wszystkim odpowiedź na pytanie, czy istnieje możliwość zatrudnienia menedżera pełniącego jednocześnie funkcję członka zarządu na podstawie pracowniczego kontraktu menedżerskiego. W pierwszej kolejności przybliżone zostały podstawowe pojęcia, które odgrywają fundamentalną rolę dla dalszej analizy zagadnienia. W dalszej części pracy autorka przedstawia wartości stanowiące fundament dla kontraktu menedżerskiego jako podstawy zatrudnienia, jak również okoliczności towarzyszące pojawieniu się jego konstrukcji w polskim obrocie. Zakończenie tej części stanowi przybliżenie znaczenia społeczno-gospodarczego kontraktu menedżerskiego, w tym również w kontekście realizacji niektórych funkcji prawa pracy. W części trzeciej, dogmatycznej – mającej centralne znaczenie dla pracy – zawarte zostały rozważania na temat pracowniczych kontraktów menedżerskich, w szczególności z perspektywy dualizmu więzi łączącej menedżera zasiadającego w zarządzie spółki kapitałowej z tą spółką. Poszukując odpowiedzi na stawiane w tej pracy pytania, autorka odwołuje się zarówno do literatury przedmiotu, jak i dorobku orzecznictwa krajowego. Ocena możliwości zastosowania tej szczególnej umowy w przypadku członków zarządu spółek kapitałowych została dokonana przez pryzmat cech konstrukcyjnych stosunku pracy, przede wszystkim fundamentalnej dla niego relacji podporządkowania pracownika względem pracodawcy. Poczynione w niniejszej pracy rozważania i zasygnalizowane w niej problemy, prowadzą autorkę do sformułowania postulatów de lege ferenda w kontekście podstaw zatrudnienia menedżerów-członków zarządu spółek kapitałowych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Baran, Krzysztof - 127214
dc.contributor.authorpl
Krzysztofik, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Krzysztof - 127214
dc.contributor.reviewerpl
Czerniak-Swędzioł, Justyna - 199303
dc.date.accessioned
2022-07-14T22:17:58Z
dc.date.available
2022-07-14T22:17:58Z
dc.date.submittedpl
2022-07-14
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-160676-245626
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297113
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
labour law, managerial contract, manager, management, capital company, employment relationship, employment contract, civil law contract
dc.subject.plpl
prawo pracy, kontrakt menedżerski, menedżer, zarządzanie, spółka kapitałowa, stosunek pracy, umowa o pracę, umowa cywilnoprawna
dc.titlepl
Kontrakt menedżerski jako podstawa zatrudnienia członków zarządu spółki kapitałowej
dc.title.alternativepl
Managerial contract as a basis of employment of management board members of a capital company
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Andrychów
1
Klepacze
1
Poznan
1
Radomsko
1
Shanghai
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available
Collections