Niekanoniczne motywy w Wierszach z Zimnej Góry (Hanshan shi) i ich recepcja w późniejszej literaturze

master
dc.abstract.enThe following work is devoted to the question of how non-canonical themes in the poetry of Hanshan (Hánshān 寒山), Shide (Shídé 拾得) and Fenggan (Fēnggàn 豐 干) – collectively known as Cold Mountain Poems (Hánshān shī 寒山 詩) – were received in Chinese, Japanese and Euro-American discourses. The text is divided into three main chapters preceded by a short introduction with a methodological commentary and some basic information about the three poets and their poems. The first chapter analyzes the place of Hanshan shi in the scope of a wider poetic discourse and presents the history of Buddhist poetry between the 8th and 10th centuries. Its aim is to determine how Hanshan shi fits into the patterns and tendencies developed not only within Buddhist poetry in general, but also in its particular periods of development. The second chapter analyzes in detail the issue of the reception of Hanshan shi. It is divided into three parts: the first part describes the Chinese reception, the second one – the Japanese reception, and the third one – the reception in North America and Europe. In addition to describing the history of reception, the chapter also explores the reasons for the differences in the reception of the Poems from the Cold Mountain in these three types of discourse. Moreover, in the case of Chinese reception, it also explores the difference between the secular and Buddhist reception. The third chapter discusses poems in which non-canonical themes appear. The themes are divided into five thematic groups, in which there are translations of selected representative poems from the Chinese language.pl
dc.abstract.plPoniższa praca jest poświęcona kwestii tego, jak niekanoniczne motywy w poezji Hanshana (Hánshān 寒山), Shide (Shídé 拾得) i Fenggana (Fēnggàn 豐干) – nazywanych zbiorczo Wierszami z Zimnej Góry (Hánshān shī 寒山詩) – były traktowane w ich chińskiej, japońskiej i euroamerykańskiej recepcji. Tekst podzielono na trzy rozdziały zasadnicze poprzedzone krótkim wstępem z komentarzem metodologicznym i podstawowymi informacjami na temat trzech poetów i ich wierszy. Rozdział pierwszy analizuje miejsce Hanshan shi na łamach szerszego dyskursu poetyckiego oraz przybliża historię poezji buddyjskiej w VIII-X wieku. Jego celem jest ustalenie tego, jak Hanshan shi wpisuje się w schematy i tendencje wytworzone zarówno w ramach poezji buddyjskiej, jak i jej poszczególnych okresach rozwoju. Drugi rozdział szczegółowo porusza kwestię recepcji Hanshan shi. Podzielono go na trzy części: pierwsza opisuje recepcję na gruncie chińskim, druga – na gruncie japońskim, trzecia – na gruncie Ameryki Północnej i Europy. Oprócz opisu historii recepcji rozdział docieka też przyczyn różnic w odbiorze Wierszy z Zimnej Góry w tych trzech rodzajach dyskursu, a w przypadku recepcji chińskiej również różnicy w odbiorze świeckim i buddyjskim. W rozdziale trzecim omawia się wiersze, w których pojawiają się niekanoniczne motywy. Motywy podzielono na pięć grup tematycznych, w których pojawiają się tłumaczenia wybranych reprezentatywnych wierszy z języka chińskiego.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorZamorski, Jakubpl
dc.contributor.authorWerbik, Marcelpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerZamorski, Jakubpl
dc.contributor.reviewerGrzybek, Joannapl
dc.date.accessioned2022-07-14T22:16:27Z
dc.date.available2022-07-14T22:16:27Z
dc.date.submitted2022-07-12pl
dc.fieldofstudyfilologia orientalna - sinologiapl
dc.identifier.apddiploma-160578-287275pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297109
dc.languagepolpl
dc.subject.enThe Cold Mountain Poems, Hanshan shi, Chan Buddhism, Buddhist poetry, Tang dynastypl
dc.subject.plWiersze z Zimnej Góry, Hanshan shi, buddyzm chan, poezja buddyjska, dynastia Tangpl
dc.titleNiekanoniczne motywy w Wierszach z Zimnej Góry (Hanshan shi) i ich recepcja w późniejszej literaturzepl
dc.title.alternativeNon-canonical Themes in the Cold Mountain Poems (Hanshan Shi) and Their Reception in Later Literaturepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following work is devoted to the question of how non-canonical themes in the poetry of Hanshan (Hánshān 寒山), Shide (Shídé 拾得) and Fenggan (Fēnggàn 豐 干) – collectively known as Cold Mountain Poems (Hánshān shī 寒山 詩) – were received in Chinese, Japanese and Euro-American discourses. The text is divided into three main chapters preceded by a short introduction with a methodological commentary and some basic information about the three poets and their poems. The first chapter analyzes the place of Hanshan shi in the scope of a wider poetic discourse and presents the history of Buddhist poetry between the 8th and 10th centuries. Its aim is to determine how Hanshan shi fits into the patterns and tendencies developed not only within Buddhist poetry in general, but also in its particular periods of development. The second chapter analyzes in detail the issue of the reception of Hanshan shi. It is divided into three parts: the first part describes the Chinese reception, the second one – the Japanese reception, and the third one – the reception in North America and Europe. In addition to describing the history of reception, the chapter also explores the reasons for the differences in the reception of the Poems from the Cold Mountain in these three types of discourse. Moreover, in the case of Chinese reception, it also explores the difference between the secular and Buddhist reception. The third chapter discusses poems in which non-canonical themes appear. The themes are divided into five thematic groups, in which there are translations of selected representative poems from the Chinese language.
dc.abstract.plpl
Poniższa praca jest poświęcona kwestii tego, jak niekanoniczne motywy w poezji Hanshana (Hánshān 寒山), Shide (Shídé 拾得) i Fenggana (Fēnggàn 豐干) – nazywanych zbiorczo Wierszami z Zimnej Góry (Hánshān shī 寒山詩) – były traktowane w ich chińskiej, japońskiej i euroamerykańskiej recepcji. Tekst podzielono na trzy rozdziały zasadnicze poprzedzone krótkim wstępem z komentarzem metodologicznym i podstawowymi informacjami na temat trzech poetów i ich wierszy. Rozdział pierwszy analizuje miejsce Hanshan shi na łamach szerszego dyskursu poetyckiego oraz przybliża historię poezji buddyjskiej w VIII-X wieku. Jego celem jest ustalenie tego, jak Hanshan shi wpisuje się w schematy i tendencje wytworzone zarówno w ramach poezji buddyjskiej, jak i jej poszczególnych okresach rozwoju. Drugi rozdział szczegółowo porusza kwestię recepcji Hanshan shi. Podzielono go na trzy części: pierwsza opisuje recepcję na gruncie chińskim, druga – na gruncie japońskim, trzecia – na gruncie Ameryki Północnej i Europy. Oprócz opisu historii recepcji rozdział docieka też przyczyn różnic w odbiorze Wierszy z Zimnej Góry w tych trzech rodzajach dyskursu, a w przypadku recepcji chińskiej również różnicy w odbiorze świeckim i buddyjskim. W rozdziale trzecim omawia się wiersze, w których pojawiają się niekanoniczne motywy. Motywy podzielono na pięć grup tematycznych, w których pojawiają się tłumaczenia wybranych reprezentatywnych wierszy z języka chińskiego.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Zamorski, Jakub
dc.contributor.authorpl
Werbik, Marcel
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Zamorski, Jakub
dc.contributor.reviewerpl
Grzybek, Joanna
dc.date.accessioned
2022-07-14T22:16:27Z
dc.date.available
2022-07-14T22:16:27Z
dc.date.submittedpl
2022-07-12
dc.fieldofstudypl
filologia orientalna - sinologia
dc.identifier.apdpl
diploma-160578-287275
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297109
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
The Cold Mountain Poems, Hanshan shi, Chan Buddhism, Buddhist poetry, Tang dynasty
dc.subject.plpl
Wiersze z Zimnej Góry, Hanshan shi, buddyzm chan, poezja buddyjska, dynastia Tang
dc.titlepl
Niekanoniczne motywy w Wierszach z Zimnej Góry (Hanshan shi) i ich recepcja w późniejszej literaturze
dc.title.alternativepl
Non-canonical Themes in the Cold Mountain Poems (Hanshan Shi) and Their Reception in Later Literature
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Krakow
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available
Collections