Specyfika wykładni Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w sprawach dotyczących związków cywilnych osób tej samej płci

master
dc.abstract.enThis work deals with the issue of the legal institutionalisation of same-sex civil partnerships and its place in the system of the rights and freedoms protection introduced by the European Convention on Human Rights. The work analyzes specific instruments and methods used by the European Court of Human Rights in interpreting the Convention, such as the living instrument doctrine, the margin of appreciation doctrine, dynamic interpretation and the issue of consensus, involving their mutual correlations. The work contains the indication of the exemplary solutions in case of the institutionalisation of same-sex civil partnerships in Europe and the justification of the need and the admissibility of its introduction in the Polish law. The connection of the foregoing issues is the presentation of the jurisprudence of the European Court of Human Rights in cases concerning same-sex civil partnerships, showing the dynamic evolution of the Court's approach to the issue and the specificity of the interpretative solutions characteristic of Strasbourg judicature.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca porusza zagadnienie instytucjonalizacji prawnej związków cywilnych osób tej samej płci oraz jej miejsca w systemie ochrony praw i wolności jednostek wprowadzonym przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. W pracy analizie zostały poddane specyficzne instrumenty i metody wykorzystywane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka przy wykładni Konwencji, jak koncepcja żywego instrumentu, doktryna marginesu oceny, interpretacja dynamiczna oraz zagadnienie konsensusu, z uwzględnieniem ich wzajemnych korelacji. Omówione zostały przykładowe rozwiązania w zakresie instytucjonalizacji związków cywilnych pomiędzy osobami tej samej płci w Europie, przy jednoczesnym wzięciu pod uwagę uzasadnienia potrzeby, a także dopuszczalności jej wprowadzenia w polskim porządku prawnym. Zestawieniem powyższych kwestii jest przedstawienie linii orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących związków cywilnych pomiędzy osobami tej samej płci, ukazujące dynamiczną ewolucję podejścia Trybunału w przedmiotowej kwestii oraz specyfikę rozwiązań interpretacyjnych charakterystycznych dla judykatury strasburskiej.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKowalski, Michał - 129312 pl
dc.contributor.authorKister, Piotrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKowalski, Michał - 129312 pl
dc.contributor.reviewerKwiecień, Romanpl
dc.date.accessioned2022-07-14T22:14:48Z
dc.date.available2022-07-14T22:14:48Z
dc.date.submitted2022-07-13pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-160474-265609pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297105
dc.languagepolpl
dc.subject.enEuropean Convention on Human Rights, European Court of Human Rights, same-sex civil partnership, the right to respect for private and family life, margin of appreciation, consensus, living instrument, proportionality, positive obligationpl
dc.subject.plEuropejska Konwencja Praw Człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka, związek cywilny osób tej samej płci, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, margines oceny, konsensus, żywy instrument, proporcjonalność, pozytywny obowiązekpl
dc.titleSpecyfika wykładni Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w sprawach dotyczących związków cywilnych osób tej samej płcipl
dc.title.alternativeThe specificity of the interpretation of the European Convention on Human Rights in cases concerning same-sex civil partnershipspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work deals with the issue of the legal institutionalisation of same-sex civil partnerships and its place in the system of the rights and freedoms protection introduced by the European Convention on Human Rights. The work analyzes specific instruments and methods used by the European Court of Human Rights in interpreting the Convention, such as the living instrument doctrine, the margin of appreciation doctrine, dynamic interpretation and the issue of consensus, involving their mutual correlations. The work contains the indication of the exemplary solutions in case of the institutionalisation of same-sex civil partnerships in Europe and the justification of the need and the admissibility of its introduction in the Polish law. The connection of the foregoing issues is the presentation of the jurisprudence of the European Court of Human Rights in cases concerning same-sex civil partnerships, showing the dynamic evolution of the Court's approach to the issue and the specificity of the interpretative solutions characteristic of Strasbourg judicature.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca porusza zagadnienie instytucjonalizacji prawnej związków cywilnych osób tej samej płci oraz jej miejsca w systemie ochrony praw i wolności jednostek wprowadzonym przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. W pracy analizie zostały poddane specyficzne instrumenty i metody wykorzystywane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka przy wykładni Konwencji, jak koncepcja żywego instrumentu, doktryna marginesu oceny, interpretacja dynamiczna oraz zagadnienie konsensusu, z uwzględnieniem ich wzajemnych korelacji. Omówione zostały przykładowe rozwiązania w zakresie instytucjonalizacji związków cywilnych pomiędzy osobami tej samej płci w Europie, przy jednoczesnym wzięciu pod uwagę uzasadnienia potrzeby, a także dopuszczalności jej wprowadzenia w polskim porządku prawnym. Zestawieniem powyższych kwestii jest przedstawienie linii orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących związków cywilnych pomiędzy osobami tej samej płci, ukazujące dynamiczną ewolucję podejścia Trybunału w przedmiotowej kwestii oraz specyfikę rozwiązań interpretacyjnych charakterystycznych dla judykatury strasburskiej.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kowalski, Michał - 129312
dc.contributor.authorpl
Kister, Piotr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kowalski, Michał - 129312
dc.contributor.reviewerpl
Kwiecień, Roman
dc.date.accessioned
2022-07-14T22:14:48Z
dc.date.available
2022-07-14T22:14:48Z
dc.date.submittedpl
2022-07-13
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-160474-265609
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297105
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
European Convention on Human Rights, European Court of Human Rights, same-sex civil partnership, the right to respect for private and family life, margin of appreciation, consensus, living instrument, proportionality, positive obligation
dc.subject.plpl
Europejska Konwencja Praw Człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka, związek cywilny osób tej samej płci, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, margines oceny, konsensus, żywy instrument, proporcjonalność, pozytywny obowiązek
dc.titlepl
Specyfika wykładni Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w sprawach dotyczących związków cywilnych osób tej samej płci
dc.title.alternativepl
The specificity of the interpretation of the European Convention on Human Rights in cases concerning same-sex civil partnerships
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Krakow
1
Nowe Miasto Lubawskie
1

No access

No Thumbnail Available
Collections