NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W POLSKIM DYSKURSIE SPOŁECZNO-MEDIALNYM

licenciate
dc.abstract.enText presents the problems and irregularities in the way disability is presented in the Polish social and media discourse. These coverages are often based on unfair stereotypes and prejudices. In recent years, thanks to scientific achievements, technological and cultural changes, we have been observing positive changes in the created discourse. The author presents the history and evolution of the disability discourse. Outlines models of disability and the examples of media and social coverages based on them. The causes and effects of the changes taking place in this area are also presented. The special role of the Internet and broadly understood social media are emphasized, which have become a space for creating a new narrative based on equality.pl
dc.abstract.plPraca przybliża problemy i nieprawidłowości w sposobie ukazywania niepełnosprawności w polskim dyskursie społeczno- medialnym. Przekazy te często oparte są na krzywdzących stereotypach i uprzedzeniach. Na przestrzeni ostatnich lat dzięki osiągnięciom naukowym, przemianom technologicznym i kulturowym obserwujemy pozytywne zmiany w tworzonym dyskursie. Autor przedstawia historię oraz ewolucję dyskursu o niepełnosprawności. Nakreśla modele niepełnosprawności oraz bazujące na ich podstawie przykłady przekazów medialnych oraz społecznych. Przedstawione zostają również przyczyny i skutki zachodzących w tym obszarze zmian. Podkreślona jest szczególna rola Internetu oraz szeroko pojętych social mediów, które stały się przestrzenią do tworzenia nowej narracji opartej o równość.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJuruś, Dariuszpl
dc.contributor.authorPaź, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerNikielska-Sekuła, Karolinapl
dc.contributor.reviewerJuruś, Dariuszpl
dc.date.accessioned2022-07-14T22:09:31Z
dc.date.available2022-07-14T22:09:31Z
dc.date.submitted2022-07-14pl
dc.fieldofstudykulturoznawstwo międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-160003-283383pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297096
dc.languagepolpl
dc.subject.endisability, discrimination, media, discoursepl
dc.subject.plniepełnosprawność, dyskryminacja, media, dyskurspl
dc.titleNIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W POLSKIM DYSKURSIE SPOŁECZNO-MEDIALNYMpl
dc.title.alternativeDISABILITY IN THE POLISH SOCIAL AND MEDIA DISCURSEpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Text presents the problems and irregularities in the way disability is presented in the Polish social and media discourse. These coverages are often based on unfair stereotypes and prejudices. In recent years, thanks to scientific achievements, technological and cultural changes, we have been observing positive changes in the created discourse. The author presents the history and evolution of the disability discourse. Outlines models of disability and the examples of media and social coverages based on them. The causes and effects of the changes taking place in this area are also presented. The special role of the Internet and broadly understood social media are emphasized, which have become a space for creating a new narrative based on equality.
dc.abstract.plpl
Praca przybliża problemy i nieprawidłowości w sposobie ukazywania niepełnosprawności w polskim dyskursie społeczno- medialnym. Przekazy te często oparte są na krzywdzących stereotypach i uprzedzeniach. Na przestrzeni ostatnich lat dzięki osiągnięciom naukowym, przemianom technologicznym i kulturowym obserwujemy pozytywne zmiany w tworzonym dyskursie. Autor przedstawia historię oraz ewolucję dyskursu o niepełnosprawności. Nakreśla modele niepełnosprawności oraz bazujące na ich podstawie przykłady przekazów medialnych oraz społecznych. Przedstawione zostają również przyczyny i skutki zachodzących w tym obszarze zmian. Podkreślona jest szczególna rola Internetu oraz szeroko pojętych social mediów, które stały się przestrzenią do tworzenia nowej narracji opartej o równość.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Juruś, Dariusz
dc.contributor.authorpl
Paź, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Nikielska-Sekuła, Karolina
dc.contributor.reviewerpl
Juruś, Dariusz
dc.date.accessioned
2022-07-14T22:09:31Z
dc.date.available
2022-07-14T22:09:31Z
dc.date.submittedpl
2022-07-14
dc.fieldofstudypl
kulturoznawstwo międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-160003-283383
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297096
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
disability, discrimination, media, discourse
dc.subject.plpl
niepełnosprawność, dyskryminacja, media, dyskurs
dc.titlepl
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W POLSKIM DYSKURSIE SPOŁECZNO-MEDIALNYM
dc.title.alternativepl
DISABILITY IN THE POLISH SOCIAL AND MEDIA DISCURSE
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Gdynia
3
Skrzyszów
2
Lubichowo
1
Oława
1

No access

No Thumbnail Available