Wiedza kobiet ciężarnych na temat szczepień zalecanych w okresie planowania ciąży i w trakcie jej trwania.

master
dc.abstract.enIntroduction: Vaccination of pregnant women is increasingly recognized as an effective strategy leading to the reduction of the risk of complications and death of children due to infectious diseases. Curerently, the recommendations include not only preventive efforts before a planned pregnancy, but also vaccinations administered during pregnancy. In Poland, women planning a pregnancy should make sure that they have received vaccines against measles, mumps, rubella, chicken pox, hepatitis B, whooping cough (booster dose of dTap vaccine) and influenza in the past. Vaccinations recommended during pregnancy include influenza vaccination and pertussis vaccination, the combined diphtheria, tetanus and pertussis vaccine (dTap). Objective: The aim of the study was to assess the knowledge of pregnant women about vaccinations recommended during pregnancy planning and those performed during pregnancy, and the impact of selected socio-demographic factors on the level of knowledge. The opinion on the effectiveness and safety of vaccines in pregnancy was also explored, as well as the frequency of undergoing recommended vaccination among the respondents. Materials and methods: The study uses the method of a diagnostic survey and a research tool, which is the original questionnaire. The study included 139 women who were pregnant during the study or during the preceding period. Results: The study showed that the respondents’ knowledge of vaccination is at an average level. Most often, women obtained 6.5 / 13.5 possible points. The level of knowledge depends on the place of residence and level of education of the respondents. More than half of women consider vaccinations during pregnancy to be safe and effective, but a small percentage of them perform the recommended vaccinations before and during pregnancy. The sources of knowledge most frequently used by women were the Internet, doctors and midwives. Conclusions: Pregnant women have average knowledge about vaccinations recommended before and during pregnancy and they derive it mainly from the Internet and specialists. Most women perceive vaccination during pregnancy as an effective and safe procedure, but they do not follow the recommendation of vaccinations. a significant part of respondents know the health benefits of immunization before and during pregnancy for mothers and babies. Women living in cities with more than 100,000 inhabitants and women with higher level of education exhibit a greater knowledge of vaccination.pl
dc.abstract.plWstęp: Szczepienie kobiet w ciąży jest coraz częściej uznawane za skuteczną strategię, prowadzącą do zmniejszenia ryzyka powikłań i zgonu dzieci z powodu chorób zakaźnych. Obecnie, zalecenia obejmują nie tylko prekoncepcyjne działania profilaktyczne przed planowaną ciążą, ale i szczepienia podawane w czasie trwania ciąży. W Polsce, kobiety planujące ciążę powinny upewnić się, czy w przeszłości otrzymały szczepionki przeciwko odrze, śwince, różyczce, ospie wietrznej, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B), krztuścowi (przypominająca dawka szczepionki typu Tdap) oraz grypie. Szczepienia zalecane w ciąży obejmują szczepienie przeciw grypie i krztuścowi, skojarzoną szczepionką przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (Tdap). Cel: Celem pracy była ocena wiedzy kobiet ciężarnych na temat szczepień zalecanych w okresie planowania ciąży oraz tych wykonywanych w trakcie jej trwania oraz wpływ wybranych czynników socjalno-demograficznych na poziom posiadanej wiedzy. Zbadano też opinię na temat skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek w ciąży oraz częstość poddawania się zalecanym w tym okresie szczepieniom wśród respondentek. Materiał i metody: W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego oraz narzędzie badawcze, jakim jest autorski kwestionariusz ankiety. W badaniu wzięło udział 139 kobiet, które były w ciąży w trakcie badania lub w okresie go poprzedzającym. Wyniki: Badanie wykazało, że wiedza badanych w zakresie szczepień jest na średnim poziomie. Najczęściej kobiety uzyskiwały 6,5/13,5 możliwych do zdobycia punktów. Poziom wiedzy zależy od miejsca zamieszkania i wykształcenia respondentek. Ponad połowa kobiet uważa szczepienia w ciąży za bezpieczne i skuteczne, ale niewielki odsetek wykonuje zalecane szczepienia zarówno przed, jak i w trakcie ciąży. Źródła wiedzy, z których najczęściej korzystały kobiety to Internet oraz lekarze i położne. Wnioski: Ciężarne posiadają średnią wiedzę na temat szczepień zalecanych w okresie planowania ciąży i w trakcie jej trwania i czerpią ją głównie z Internetu oraz od specjalistów. Większość kobiet postrzega szczepienia w ciąży jako skuteczną i bezpieczną procedurę, ale nie poddaje się zalecanym szczepieniom. Znaczna część badanych osób zna korzyści dla zdrowia matki i dziecka wynikające ze szczepień przed i w czasie ciąży. Większą wiedzę z zakresu szczepień wykazują kobiety mieszkające w miastach liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców oraz kobiety z wykształceniem wyższym.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMadetko, Renata - 130788 pl
dc.contributor.authorWolanin, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMadetko, Renata - 130788 pl
dc.contributor.reviewerHuras, Hubert - 129736 pl
dc.date.accessioned2022-07-14T22:09:18Z
dc.date.available2022-07-14T22:09:18Z
dc.date.submitted2022-07-14pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-159972-296149pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297095
dc.languagepolpl
dc.subject.envaccinations, pregnancy, pre-conception, knowledgepl
dc.subject.plszczepienia, ciąża, przedkoncepcyjny, wiedzapl
dc.titleWiedza kobiet ciężarnych na temat szczepień zalecanych w okresie planowania ciąży i w trakcie jej trwania.pl
dc.title.alternativeKnowledge of pregnant women about vaccinations recommended before and during pregnancy.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Vaccination of pregnant women is increasingly recognized as an effective strategy leading to the reduction of the risk of complications and death of children due to infectious diseases. Curerently, the recommendations include not only preventive efforts before a planned pregnancy, but also vaccinations administered during pregnancy. In Poland, women planning a pregnancy should make sure that they have received vaccines against measles, mumps, rubella, chicken pox, hepatitis B, whooping cough (booster dose of dTap vaccine) and influenza in the past. Vaccinations recommended during pregnancy include influenza vaccination and pertussis vaccination, the combined diphtheria, tetanus and pertussis vaccine (dTap). Objective: The aim of the study was to assess the knowledge of pregnant women about vaccinations recommended during pregnancy planning and those performed during pregnancy, and the impact of selected socio-demographic factors on the level of knowledge. The opinion on the effectiveness and safety of vaccines in pregnancy was also explored, as well as the frequency of undergoing recommended vaccination among the respondents. Materials and methods: The study uses the method of a diagnostic survey and a research tool, which is the original questionnaire. The study included 139 women who were pregnant during the study or during the preceding period. Results: The study showed that the respondents’ knowledge of vaccination is at an average level. Most often, women obtained 6.5 / 13.5 possible points. The level of knowledge depends on the place of residence and level of education of the respondents. More than half of women consider vaccinations during pregnancy to be safe and effective, but a small percentage of them perform the recommended vaccinations before and during pregnancy. The sources of knowledge most frequently used by women were the Internet, doctors and midwives. Conclusions: Pregnant women have average knowledge about vaccinations recommended before and during pregnancy and they derive it mainly from the Internet and specialists. Most women perceive vaccination during pregnancy as an effective and safe procedure, but they do not follow the recommendation of vaccinations. a significant part of respondents know the health benefits of immunization before and during pregnancy for mothers and babies. Women living in cities with more than 100,000 inhabitants and women with higher level of education exhibit a greater knowledge of vaccination.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Szczepienie kobiet w ciąży jest coraz częściej uznawane za skuteczną strategię, prowadzącą do zmniejszenia ryzyka powikłań i zgonu dzieci z powodu chorób zakaźnych. Obecnie, zalecenia obejmują nie tylko prekoncepcyjne działania profilaktyczne przed planowaną ciążą, ale i szczepienia podawane w czasie trwania ciąży. W Polsce, kobiety planujące ciążę powinny upewnić się, czy w przeszłości otrzymały szczepionki przeciwko odrze, śwince, różyczce, ospie wietrznej, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B), krztuścowi (przypominająca dawka szczepionki typu Tdap) oraz grypie. Szczepienia zalecane w ciąży obejmują szczepienie przeciw grypie i krztuścowi, skojarzoną szczepionką przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (Tdap). Cel: Celem pracy była ocena wiedzy kobiet ciężarnych na temat szczepień zalecanych w okresie planowania ciąży oraz tych wykonywanych w trakcie jej trwania oraz wpływ wybranych czynników socjalno-demograficznych na poziom posiadanej wiedzy. Zbadano też opinię na temat skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek w ciąży oraz częstość poddawania się zalecanym w tym okresie szczepieniom wśród respondentek. Materiał i metody: W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego oraz narzędzie badawcze, jakim jest autorski kwestionariusz ankiety. W badaniu wzięło udział 139 kobiet, które były w ciąży w trakcie badania lub w okresie go poprzedzającym. Wyniki: Badanie wykazało, że wiedza badanych w zakresie szczepień jest na średnim poziomie. Najczęściej kobiety uzyskiwały 6,5/13,5 możliwych do zdobycia punktów. Poziom wiedzy zależy od miejsca zamieszkania i wykształcenia respondentek. Ponad połowa kobiet uważa szczepienia w ciąży za bezpieczne i skuteczne, ale niewielki odsetek wykonuje zalecane szczepienia zarówno przed, jak i w trakcie ciąży. Źródła wiedzy, z których najczęściej korzystały kobiety to Internet oraz lekarze i położne. Wnioski: Ciężarne posiadają średnią wiedzę na temat szczepień zalecanych w okresie planowania ciąży i w trakcie jej trwania i czerpią ją głównie z Internetu oraz od specjalistów. Większość kobiet postrzega szczepienia w ciąży jako skuteczną i bezpieczną procedurę, ale nie poddaje się zalecanym szczepieniom. Znaczna część badanych osób zna korzyści dla zdrowia matki i dziecka wynikające ze szczepień przed i w czasie ciąży. Większą wiedzę z zakresu szczepień wykazują kobiety mieszkające w miastach liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców oraz kobiety z wykształceniem wyższym.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Madetko, Renata - 130788
dc.contributor.authorpl
Wolanin, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Madetko, Renata - 130788
dc.contributor.reviewerpl
Huras, Hubert - 129736
dc.date.accessioned
2022-07-14T22:09:18Z
dc.date.available
2022-07-14T22:09:18Z
dc.date.submittedpl
2022-07-14
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-159972-296149
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297095
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
vaccinations, pregnancy, pre-conception, knowledge
dc.subject.plpl
szczepienia, ciąża, przedkoncepcyjny, wiedza
dc.titlepl
Wiedza kobiet ciężarnych na temat szczepień zalecanych w okresie planowania ciąży i w trakcie jej trwania.
dc.title.alternativepl
Knowledge of pregnant women about vaccinations recommended before and during pregnancy.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
38
Views per month
Views per city
Ostrów Wielkopolski
7
Krakow
5
Warsaw
4
Bydgoszcz
2
Brodnica
1
Częstochowa
1
Katowice
1
Lodz
1
Myszków
1
Radom
1

No access

No Thumbnail Available
Collections