"Hedging in Academic Discourse"

licenciate
dc.abstract.enHedging is one of the most important issues in pragmatics, which has been studied from a great number of perspectives (Kaltenböck et al., 2010). Its significance in communication can also be noticed in academic discourse, where hedging is indispensable. The aim of the present study is to investigate and compare the usage of hedges in academic discourse by two groups of authors writing in English – native speakers of English and non-native speakers of English who are Polish. Subsequently, Crompton’s (1997) approach to hedging, which appears to be one of the most objective and rational approaches, is adopted so as to analyse 20 concluding sections of research articles on linguistics. It has been hypothesised that due to the fact that all the authors are professional linguists, there ought not to be a considerable difference in frequency, as well as in the choices of hedging devices that are listed in the scholar’s (Crompton, 1997) taxonomy. The results indicate that while both native and Polish authors hedge with a more or less the same frequency, their hedging choices are somewhat different. Thus, it is suggested that the Polish authors have developed a native-like hedging competence, but some improvements could still be made, especially since they seem to avoid using a typical native construction “first person pronoun + a non-factive verb” because it is not in accordance with what is considered proper writing in Polish (Hryniuk, 2018a). It is postulated that a greater awareness of such cross-cultural differences must be raised.pl
dc.abstract.plHedging jest jednym z najważniejszych zagadnień w pragmatyce, który badany jest pod wieloma kątami (Kaltenböck i in., 2010). Jego ważność w komunikacji można również zauważyć w dyskursie akademickim, którego nieodzownym elementem jest hedging. Celem niniejszego badania jest zbadanie i porównanie użycia hedges w dyskursie akademickim przez dwie grupy autorów piszących po angielsku - rodzimych użytkowników języka angielskiego i nierodzimych użytkowników języka angielskiego, dla których język polski jest językiem ojczystym. Następnie, w celu przeanalizowania 20 końcowych sekcji artykułów naukowych, tj. konkluzji, z dziedziny językoznawstwa, podejście oraz metoda badawcza hedgingu Cromptona (1997), które wydają się być jednymi z najbardziej obiektywnych i racjonalnych sposobów analizy owego zagadnienia, zostały wykorzystane. Postawiono hipotezę, że ze względu na fakt, iż wszyscy autorzy są profesjonalnymi językoznawcami, nie powinny pojawić się znaczące różnice w częstotliwości, a także w wyborze środków realizujących hedging, które wymienione są w taksonomii Cromptona (1997). Wyniki badań wskazują, że chociaż autorzy, dla których angielski jest językiem rodzimy, oraz polscy, dla których angielski jest drugim językiem, hedgują mniej więcej z taką samą częstotliwością, to jednak ich wybory hedgingowe nieco się różnią. Sugeruje się zatem, że polscy naukowcy rozwinęli kompetencję hedgingu zbliżoną do tej posiadanej przez rodzimych użytkowników angielskiego, ale pewne aspekty hedgingu mogłyby ulec poprawie, zwłaszcza iż wygląda na to, że polscy autorzy unikają stosowania konstrukcji "zaimek pierwszoosobowy + czasownik niefaktyczny", która jest charakterystyczna dla angloamerykańskich autorów, ponieważ nie jest ona zgodna z tym, co uważa się za poprawny styl pisania w języku polskim (Hryniuk, 2018a). Postuluje się, że świadomość takich różnic międzykulturowych powinna zostać zwiększona.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorŚwiątek, Jerzy - 132343 pl
dc.contributor.authorPeret, Wiktorpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerŚwiątek, Jerzy - 132343 pl
dc.contributor.reviewerRybicki, Janpl
dc.date.accessioned2022-07-14T22:06:50Z
dc.date.available2022-07-14T22:06:50Z
dc.date.submitted2022-07-13pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-159788-276868pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297085
dc.languageengpl
dc.subject.enHedging; academic discourse; contrastive analysis; cross-cultural variation; research articlepl
dc.subject.plHedging; dyskurs akademicki; analiza porównawcza; wariacja międzykulturowa; artykuł badawczypl
dc.title"Hedging in Academic Discourse"pl
dc.title.alternativeHedging w akademickim dyskursiepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Hedging is one of the most important issues in pragmatics, which has been studied from a great number of perspectives (Kaltenböck et al., 2010). Its significance in communication can also be noticed in academic discourse, where hedging is indispensable. The aim of the present study is to investigate and compare the usage of hedges in academic discourse by two groups of authors writing in English – native speakers of English and non-native speakers of English who are Polish. Subsequently, Crompton’s (1997) approach to hedging, which appears to be one of the most objective and rational approaches, is adopted so as to analyse 20 concluding sections of research articles on linguistics. It has been hypothesised that due to the fact that all the authors are professional linguists, there ought not to be a considerable difference in frequency, as well as in the choices of hedging devices that are listed in the scholar’s (Crompton, 1997) taxonomy. The results indicate that while both native and Polish authors hedge with a more or less the same frequency, their hedging choices are somewhat different. Thus, it is suggested that the Polish authors have developed a native-like hedging competence, but some improvements could still be made, especially since they seem to avoid using a typical native construction “first person pronoun + a non-factive verb” because it is not in accordance with what is considered proper writing in Polish (Hryniuk, 2018a). It is postulated that a greater awareness of such cross-cultural differences must be raised.
dc.abstract.plpl
Hedging jest jednym z najważniejszych zagadnień w pragmatyce, który badany jest pod wieloma kątami (Kaltenböck i in., 2010). Jego ważność w komunikacji można również zauważyć w dyskursie akademickim, którego nieodzownym elementem jest hedging. Celem niniejszego badania jest zbadanie i porównanie użycia hedges w dyskursie akademickim przez dwie grupy autorów piszących po angielsku - rodzimych użytkowników języka angielskiego i nierodzimych użytkowników języka angielskiego, dla których język polski jest językiem ojczystym. Następnie, w celu przeanalizowania 20 końcowych sekcji artykułów naukowych, tj. konkluzji, z dziedziny językoznawstwa, podejście oraz metoda badawcza hedgingu Cromptona (1997), które wydają się być jednymi z najbardziej obiektywnych i racjonalnych sposobów analizy owego zagadnienia, zostały wykorzystane. Postawiono hipotezę, że ze względu na fakt, iż wszyscy autorzy są profesjonalnymi językoznawcami, nie powinny pojawić się znaczące różnice w częstotliwości, a także w wyborze środków realizujących hedging, które wymienione są w taksonomii Cromptona (1997). Wyniki badań wskazują, że chociaż autorzy, dla których angielski jest językiem rodzimy, oraz polscy, dla których angielski jest drugim językiem, hedgują mniej więcej z taką samą częstotliwością, to jednak ich wybory hedgingowe nieco się różnią. Sugeruje się zatem, że polscy naukowcy rozwinęli kompetencję hedgingu zbliżoną do tej posiadanej przez rodzimych użytkowników angielskiego, ale pewne aspekty hedgingu mogłyby ulec poprawie, zwłaszcza iż wygląda na to, że polscy autorzy unikają stosowania konstrukcji "zaimek pierwszoosobowy + czasownik niefaktyczny", która jest charakterystyczna dla angloamerykańskich autorów, ponieważ nie jest ona zgodna z tym, co uważa się za poprawny styl pisania w języku polskim (Hryniuk, 2018a). Postuluje się, że świadomość takich różnic międzykulturowych powinna zostać zwiększona.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Świątek, Jerzy - 132343
dc.contributor.authorpl
Peret, Wiktor
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Świątek, Jerzy - 132343
dc.contributor.reviewerpl
Rybicki, Jan
dc.date.accessioned
2022-07-14T22:06:50Z
dc.date.available
2022-07-14T22:06:50Z
dc.date.submittedpl
2022-07-13
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-159788-276868
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297085
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Hedging; academic discourse; contrastive analysis; cross-cultural variation; research article
dc.subject.plpl
Hedging; dyskurs akademicki; analiza porównawcza; wariacja międzykulturowa; artykuł badawczy
dc.titlepl
"Hedging in Academic Discourse"
dc.title.alternativepl
Hedging w akademickim dyskursie
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dębica
3
Gdansk
1
Krakow
1
Stalowa Wola
1

No access

No Thumbnail Available