Seksualność oraz dysfunkcje seksualne kobiet w wieku rozrodczym

master
dc.abstract.enIntroduction: One of the most important components of human health and well-being is sexuality. Unfortunately, this sphere is still a taboo subject. Sexual dysfunctions are a serious public health problem. Their occurrence is widespread in the general population and they affect the quality of life. The causes of sexual dysfunctions in women are multifactorial. They include biological, social and psychological elements, which may influence each other. In Poland, women most often suffer from orgasm dysfunction and desire disorder.Objective: The purpose of this study is to find out in which domains the sexual dysfunction are the most common in women of reproductive age and in which sexual domains the women function the best.Material and methods: A diagnostic survey method was used in this study. The author's survey and the FSFI (Female Sexual Function Index) questionnaire were used as the research technique. The anonymous survey included 34 questions (33 closed-ended, single-choice and 1 open-ended question).Results: The study involved 613 women aged 18 to 49 years. Outcomes included their: level of education, perceived stress, marital status, perceptions of their health, pregnancy, and the effects of pandmeia on their sexuality, and the FSFI scale, which assesses aspects of a woman's sexual functioning over the past 4 weeks in 6 domains: desire, arousal, lubrication, orgasm, sexual satisfaction and pain complaints related to intercourse.Conclusions: The study found that women functioned the best in the domains of lubrication and sexual satisfaction and the worst in the domains of desire, orgasm and arousal, which indicates that these domains were mostly affected by sexual dysfunction. The relationship between age, pregnancy, education level, marital status, health status, stress, Covid-19 pandemic and lockdown on women's sexual functioning was detected.pl
dc.abstract.plWstęp: Jedną z bardzo ważnych składowych elementów zdrowia i samopoczucia człowieka jest jego seksualność. Niestety ta sfera nadal jest tematem tabu. Dysfunkcje seksualne stanowią poważny problem zdrowia publicznego. Ich występowanie jest powszechne w ogólnej populacji i mają one wpływ na jakość życia jednostki. Przyczyny występowania dysfunkcji seksualnych u kobiet są wieloczynnikowe. Obejmują one elementy biologiczne, społeczne oraz psychologiczne, które mogą wzajemnie na siebie wpływać. W Polsce kobiety najczęściej cierpią z powodu zaburzeń orgazmu oraz obniżenia potrzeb seksualnych.Cel: Celem niniejszej pracy jest poznanie w jakich obszarach najczęściej występują dysfunkcje seksualne u kobiet w wieku rozrodczym oraz w jakich domenach seksualnych funkcjonują one najlepiej.Materiał i metody: W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a jako technikę badawczą ankietę składającą się z autorskiego kwestionariusza ankiety oraz kwestionariusza FSFI (Indeks Funkcji Seksualnych Kobiet). Anonimowa ankieta składała się z 34 pytań (33 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru i 1 pytania otwartego) wykorzystanych jako narzędzie badawcze.Wyniki: W badaniu uczestniczyło 613 kobiet w wieku od 18 do 49 lat. Wyniki dotyczyły: stopnia wykształcenia, odczuwanego stresu, stanu cywilnego, postrzegania swojego zdrowia, ciąży oraz wpływu pandmeii na ich seksualność oraz skali FSFI, która ocenia aspekty funkcjonowania seksualnego kobiety w ciągu ostatnich 4 tygodni w 6 domenach: pożądania, podniecenia, lubrykacji, orgazmu, satysfakcji seksualnej oraz dolegliwości bólowych związanych ze stosunkiem. Wnioski: Z przeprowadzonych badań wynika, iż kobiety najlepiej funkcjonują w domenie lubrykacja oraz satysfakcja seksualna a najgorsze w domenach: pożądanie, orgazm oraz podniecenie co świadczy, że w tych sferach najczęściej dochodziło do dysfunkcji seksualnych. Wykryto związek pomiędzy wiekiem, ciążą, stopniem wykształcenia, stanem cywilnym, stanem zdrowia, stresem, pandemią Covid-19 oraz lockdownem na funkcjonowanie seksualne kobiet.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.authorFemiak, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.reviewerHuras, Hubert - 129736 pl
dc.date.accessioned2022-07-14T22:05:14Z
dc.date.available2022-07-14T22:05:14Z
dc.date.submitted2022-07-14pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-159549-247388pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297083
dc.languagepolpl
dc.subject.enSexuality, sexual dysfunction, women, reproductive agepl
dc.subject.plSeksualność, dysfunkcje seksualne, kobiety, wiek rozrodczy.pl
dc.titleSeksualność oraz dysfunkcje seksualne kobiet w wieku rozrodczympl
dc.title.alternativeSexuality and sexual dysfunction in women of reproductive age.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: One of the most important components of human health and well-being is sexuality. Unfortunately, this sphere is still a taboo subject. Sexual dysfunctions are a serious public health problem. Their occurrence is widespread in the general population and they affect the quality of life. The causes of sexual dysfunctions in women are multifactorial. They include biological, social and psychological elements, which may influence each other. In Poland, women most often suffer from orgasm dysfunction and desire disorder.Objective: The purpose of this study is to find out in which domains the sexual dysfunction are the most common in women of reproductive age and in which sexual domains the women function the best.Material and methods: A diagnostic survey method was used in this study. The author's survey and the FSFI (Female Sexual Function Index) questionnaire were used as the research technique. The anonymous survey included 34 questions (33 closed-ended, single-choice and 1 open-ended question).Results: The study involved 613 women aged 18 to 49 years. Outcomes included their: level of education, perceived stress, marital status, perceptions of their health, pregnancy, and the effects of pandmeia on their sexuality, and the FSFI scale, which assesses aspects of a woman's sexual functioning over the past 4 weeks in 6 domains: desire, arousal, lubrication, orgasm, sexual satisfaction and pain complaints related to intercourse.Conclusions: The study found that women functioned the best in the domains of lubrication and sexual satisfaction and the worst in the domains of desire, orgasm and arousal, which indicates that these domains were mostly affected by sexual dysfunction. The relationship between age, pregnancy, education level, marital status, health status, stress, Covid-19 pandemic and lockdown on women's sexual functioning was detected.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Jedną z bardzo ważnych składowych elementów zdrowia i samopoczucia człowieka jest jego seksualność. Niestety ta sfera nadal jest tematem tabu. Dysfunkcje seksualne stanowią poważny problem zdrowia publicznego. Ich występowanie jest powszechne w ogólnej populacji i mają one wpływ na jakość życia jednostki. Przyczyny występowania dysfunkcji seksualnych u kobiet są wieloczynnikowe. Obejmują one elementy biologiczne, społeczne oraz psychologiczne, które mogą wzajemnie na siebie wpływać. W Polsce kobiety najczęściej cierpią z powodu zaburzeń orgazmu oraz obniżenia potrzeb seksualnych.Cel: Celem niniejszej pracy jest poznanie w jakich obszarach najczęściej występują dysfunkcje seksualne u kobiet w wieku rozrodczym oraz w jakich domenach seksualnych funkcjonują one najlepiej.Materiał i metody: W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a jako technikę badawczą ankietę składającą się z autorskiego kwestionariusza ankiety oraz kwestionariusza FSFI (Indeks Funkcji Seksualnych Kobiet). Anonimowa ankieta składała się z 34 pytań (33 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru i 1 pytania otwartego) wykorzystanych jako narzędzie badawcze.Wyniki: W badaniu uczestniczyło 613 kobiet w wieku od 18 do 49 lat. Wyniki dotyczyły: stopnia wykształcenia, odczuwanego stresu, stanu cywilnego, postrzegania swojego zdrowia, ciąży oraz wpływu pandmeii na ich seksualność oraz skali FSFI, która ocenia aspekty funkcjonowania seksualnego kobiety w ciągu ostatnich 4 tygodni w 6 domenach: pożądania, podniecenia, lubrykacji, orgazmu, satysfakcji seksualnej oraz dolegliwości bólowych związanych ze stosunkiem. Wnioski: Z przeprowadzonych badań wynika, iż kobiety najlepiej funkcjonują w domenie lubrykacja oraz satysfakcja seksualna a najgorsze w domenach: pożądanie, orgazm oraz podniecenie co świadczy, że w tych sferach najczęściej dochodziło do dysfunkcji seksualnych. Wykryto związek pomiędzy wiekiem, ciążą, stopniem wykształcenia, stanem cywilnym, stanem zdrowia, stresem, pandemią Covid-19 oraz lockdownem na funkcjonowanie seksualne kobiet.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.authorpl
Femiak, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.reviewerpl
Huras, Hubert - 129736
dc.date.accessioned
2022-07-14T22:05:14Z
dc.date.available
2022-07-14T22:05:14Z
dc.date.submittedpl
2022-07-14
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-159549-247388
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297083
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Sexuality, sexual dysfunction, women, reproductive age
dc.subject.plpl
Seksualność, dysfunkcje seksualne, kobiety, wiek rozrodczy.
dc.titlepl
Seksualność oraz dysfunkcje seksualne kobiet w wieku rozrodczym
dc.title.alternativepl
Sexuality and sexual dysfunction in women of reproductive age.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
52
Views per month
Views per city
Katowice
11
Warsaw
7
Ogrodzieniec
6
Bialystok
4
Garwolin
4
Gdynia
2
Krakow
2
Legnica
2
Pruszków
2
Bydgoszcz
1

No access

No Thumbnail Available
Collections