Rynek książki w Warszawie w czasach saskich

licenciate
dc.abstract.enThis thesis describes book circulation on the Warsaw book market in 1693-1764 time period. Author focuses mostly on analysis of three operating at that time printing houses and on the activity of booksellers. Publication mentions also periodicals of that time, that has been crucial for spreading information about books, book advertisement and organising subscription. The activity of Biblioteka Załuskich, as a strictly related to Warsaw book market institution, is also briefly discussed. The thesis analyses other publications concerning similar matter as well as source documents from Saxonian times, for example early printed books kept until modern times. Author pays attention to steady increase in the quantity of Warsaw book production that aligned Warsaw with other Polish cities in that matter at the end of discussed time period. Furthermore, this thesis emphasizes the role of German immigrants that contributed to development and modernization of bookselling. As a result in the second half of XVIII century Warsaw is a market stocked with books from different parts of Europe and able to sustain official and political demands of capital city. The Saxonian times’ progress enabled rapid development of Warsaw’s book market in Stanisław August’s times.pl
dc.abstract.plPraca dotyczy obiegu książki na warszawskim rynku książki w latach 1693-1764. Autorka skupia się przede wszystkim na analizie trzech działających w tym czasie drukarni oraz na działalności księgarzy. Poruszana jest także kwestia ówczesnego czasopiśmiennictwa, które stanowiło ważny organ rozprzestrzeniania informacji o książkach, reklamy wydawniczej oraz organizacji prenumeraty czy subskrypcji. Krótko omówiona jest również działalność Biblioteki Załuskich, jako instytucji ściśle związanej z warszawskim rynkiem książki. W pracy analizowane są inne publikacje o podobnej tematyce oraz materiały źródłowe z epoki, takie jak zachowane do czasów współczesnych druki. Autorka zwraca uwagę na stabilny wzrost wielkości warszawskiej produkcji książki, który zrównał pod tym względem Warszawę z innymi dużymi miastami Rzeczypospolitej pod koniec omawianego okresu. Jednocześnie w pracy podkreślone są rozwój oraz modernizacja księgarstwa, które dokonują się przede wszystkim w skutek działania niemieckich imigrantów. Dzięki tym przemianom w drugiej połowie wieku XVIII Warszawa jest już miejscem, gdzie można nabyć książki pochodzące z różnych części Europy i które jest w stanie zaspokoić stołeczne zapotrzebowanie na druki urzędowe i polityczne. Czasy saskie przygotowały grunt pod gwałtowny rozwój warszawskiego rynku książki, jaki nastąpił za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.pl
dc.affiliationOśrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznychpl
dc.contributor.advisorCzerenkiewicz, Michałpl
dc.contributor.authorKondracka, Juliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/SDOMISHpl
dc.contributor.reviewerCzerenkiewicz, Michałpl
dc.contributor.reviewerKaszowska-Wandor, Barbarapl
dc.date.accessioned2022-07-14T22:01:37Z
dc.date.available2022-07-14T22:01:37Z
dc.date.submitted2022-07-14pl
dc.fieldofstudyedytorstwo w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznychpl
dc.identifier.apddiploma-159142-275723pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297076
dc.languagepolpl
dc.subject.enbook market, Saxon age, Warsaw, books, publishing market, printing houses, booksellers, book advertisement, subscriptionpl
dc.subject.plrynek książki, czasy saskie, Warszawa, książki, rynek wydawniczy, drukarnie, księgarze, reklama wydawnicza, subskrybcjapl
dc.titleRynek książki w Warszawie w czasach saskichpl
dc.title.alternativeBook Market in Warsaw in the Saxon Agepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis describes book circulation on the Warsaw book market in 1693-1764 time period. Author focuses mostly on analysis of three operating at that time printing houses and on the activity of booksellers. Publication mentions also periodicals of that time, that has been crucial for spreading information about books, book advertisement and organising subscription. The activity of Biblioteka Załuskich, as a strictly related to Warsaw book market institution, is also briefly discussed. The thesis analyses other publications concerning similar matter as well as source documents from Saxonian times, for example early printed books kept until modern times. Author pays attention to steady increase in the quantity of Warsaw book production that aligned Warsaw with other Polish cities in that matter at the end of discussed time period. Furthermore, this thesis emphasizes the role of German immigrants that contributed to development and modernization of bookselling. As a result in the second half of XVIII century Warsaw is a market stocked with books from different parts of Europe and able to sustain official and political demands of capital city. The Saxonian times’ progress enabled rapid development of Warsaw’s book market in Stanisław August’s times.
dc.abstract.plpl
Praca dotyczy obiegu książki na warszawskim rynku książki w latach 1693-1764. Autorka skupia się przede wszystkim na analizie trzech działających w tym czasie drukarni oraz na działalności księgarzy. Poruszana jest także kwestia ówczesnego czasopiśmiennictwa, które stanowiło ważny organ rozprzestrzeniania informacji o książkach, reklamy wydawniczej oraz organizacji prenumeraty czy subskrypcji. Krótko omówiona jest również działalność Biblioteki Załuskich, jako instytucji ściśle związanej z warszawskim rynkiem książki. W pracy analizowane są inne publikacje o podobnej tematyce oraz materiały źródłowe z epoki, takie jak zachowane do czasów współczesnych druki. Autorka zwraca uwagę na stabilny wzrost wielkości warszawskiej produkcji książki, który zrównał pod tym względem Warszawę z innymi dużymi miastami Rzeczypospolitej pod koniec omawianego okresu. Jednocześnie w pracy podkreślone są rozwój oraz modernizacja księgarstwa, które dokonują się przede wszystkim w skutek działania niemieckich imigrantów. Dzięki tym przemianom w drugiej połowie wieku XVIII Warszawa jest już miejscem, gdzie można nabyć książki pochodzące z różnych części Europy i które jest w stanie zaspokoić stołeczne zapotrzebowanie na druki urzędowe i polityczne. Czasy saskie przygotowały grunt pod gwałtowny rozwój warszawskiego rynku książki, jaki nastąpił za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.
dc.affiliationpl
Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
dc.contributor.advisorpl
Czerenkiewicz, Michał
dc.contributor.authorpl
Kondracka, Julia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/SDOMISH
dc.contributor.reviewerpl
Czerenkiewicz, Michał
dc.contributor.reviewerpl
Kaszowska-Wandor, Barbara
dc.date.accessioned
2022-07-14T22:01:37Z
dc.date.available
2022-07-14T22:01:37Z
dc.date.submittedpl
2022-07-14
dc.fieldofstudypl
edytorstwo w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
dc.identifier.apdpl
diploma-159142-275723
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297076
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
book market, Saxon age, Warsaw, books, publishing market, printing houses, booksellers, book advertisement, subscription
dc.subject.plpl
rynek książki, czasy saskie, Warszawa, książki, rynek wydawniczy, drukarnie, księgarze, reklama wydawnicza, subskrybcja
dc.titlepl
Rynek książki w Warszawie w czasach saskich
dc.title.alternativepl
Book Market in Warsaw in the Saxon Age
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Skierniewice
3
Kutno
1

No access

No Thumbnail Available