Oddziaływania nadsubtelne w kompleksach hemoglobiny

licenciate
dc.abstract.enThe thesis focuses on examining the hyperfine structure of two most common hemoglobin complexes – methemoglobin and oxyhemoglobin. Mössbauer spectroscopy was used as a research method due to the presence of iron in both compounds. Measuerments were carried out in the temperature range: 5 - 295 K as well as in the external magnetic field of 8 T. Additionally, UV-Vis spectroscopy was used as a method of complementary anylises because of a very effective way of determining oxidation state of the iron in hemeproteins.The paper was divided into four parts – the theoretical part, the experimental part and the parts presenting results and summary. The theoretical part consists of basic information about hemoglobin and its complexes. Besides, it deals with used research methods – Mössbauer spectroscopy and UV-Vis spectroscopy. In the experimental part there were presented the measured samples and the equipment used during experiment. In the case of UV-Vis spectroscopy this section includes also a description of preparing samples and procedure of the measurements. The last two parts contains the results gained in the form of spectra, determined parameters and also a discussion of the conducted experiments.pl
dc.abstract.plPraca dyplomowa skupia się na zbadaniu struktury nadsubtelnej dwóch najpowszechniej występujących kompleksów hemoglobiny – methemoglobiny i oksyhemoglobiny. Jako metodę badawczą wykorzystano spektroskopię mössbauerowską ze względu na obecność żelaza w obu związkach. Pomiary prowadzone były w różnych temperaturach z zakresu: 5 - 295 K, jak również w obecności zewnętrznego pola magnetycznego o indukcji 8 T. Dodatkowo przeprowadzono analizy komplementarne metodą spektroskopii UV-Vis ze względu na fakt, że podana technika jest skuteczna w określeniu stanu utlenienia żelaza obecnego w hemoproteinach.Pracę podzielono na cztery części – część teoretyczną, część doświadczalną, wyniki oraz podsumowanie. Część teoretyczna zawiera podstawowe informacje o hemoglobinie i jej wybranych kompleksach. Ponadto traktuje o dwóch wykorzystanych technikach badawczych – spektroskopii mössbauerowskiej i spektroskopii absorpcyjnej UV-Vis. W części doświadczalnej przedstawiono badane związki i sprzęt używany podczas eksperymentu. W przypadku spektroskopii UV-Vis zawarto również opis przygotowania próbek i procedury przeprowadzania pomiarów. W dwóch ostatnich częściach przedstawiono wyniki w postaci widm i opisujących je parametrów oraz podsumowanie przeprowadzonych badań.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorDziedzic-Kocurek, Katarzyna - 186427 pl
dc.contributor.authorGrabska, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerDziedzic-Kocurek, Katarzyna - 186427 pl
dc.contributor.reviewerRajfur, Zenonpl
dc.date.accessioned2022-07-14T22:01:28Z
dc.date.available2022-07-14T22:01:28Z
dc.date.submitted2022-07-13pl
dc.fieldofstudybiofizykapl
dc.identifier.apddiploma-159134-280346pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297075
dc.languagepolpl
dc.subject.engamma radiation, Mössbauer effect, hyperfine interactions, Mössbauer Spectroscopy, UV-Vis Spectroscopy, hemoglobin complexes, methemoglobin, oxyhemoglobinpl
dc.subject.plpromieniowanie gamma, efekt Mössbauera, oddziaływania nadsubtelne, spektroskopia mössbauerowska, spektroskopia UV-Vis, kompleksy hemoglobiny, methemoglobina, oksyhemoglobinapl
dc.titleOddziaływania nadsubtelne w kompleksach hemoglobinypl
dc.title.alternativeHyperfine interactions in hemoglobin complexespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis focuses on examining the hyperfine structure of two most common hemoglobin complexes – methemoglobin and oxyhemoglobin. Mössbauer spectroscopy was used as a research method due to the presence of iron in both compounds. Measuerments were carried out in the temperature range: 5 - 295 K as well as in the external magnetic field of 8 T. Additionally, UV-Vis spectroscopy was used as a method of complementary anylises because of a very effective way of determining oxidation state of the iron in hemeproteins.The paper was divided into four parts – the theoretical part, the experimental part and the parts presenting results and summary. The theoretical part consists of basic information about hemoglobin and its complexes. Besides, it deals with used research methods – Mössbauer spectroscopy and UV-Vis spectroscopy. In the experimental part there were presented the measured samples and the equipment used during experiment. In the case of UV-Vis spectroscopy this section includes also a description of preparing samples and procedure of the measurements. The last two parts contains the results gained in the form of spectra, determined parameters and also a discussion of the conducted experiments.
dc.abstract.plpl
Praca dyplomowa skupia się na zbadaniu struktury nadsubtelnej dwóch najpowszechniej występujących kompleksów hemoglobiny – methemoglobiny i oksyhemoglobiny. Jako metodę badawczą wykorzystano spektroskopię mössbauerowską ze względu na obecność żelaza w obu związkach. Pomiary prowadzone były w różnych temperaturach z zakresu: 5 - 295 K, jak również w obecności zewnętrznego pola magnetycznego o indukcji 8 T. Dodatkowo przeprowadzono analizy komplementarne metodą spektroskopii UV-Vis ze względu na fakt, że podana technika jest skuteczna w określeniu stanu utlenienia żelaza obecnego w hemoproteinach.Pracę podzielono na cztery części – część teoretyczną, część doświadczalną, wyniki oraz podsumowanie. Część teoretyczna zawiera podstawowe informacje o hemoglobinie i jej wybranych kompleksach. Ponadto traktuje o dwóch wykorzystanych technikach badawczych – spektroskopii mössbauerowskiej i spektroskopii absorpcyjnej UV-Vis. W części doświadczalnej przedstawiono badane związki i sprzęt używany podczas eksperymentu. W przypadku spektroskopii UV-Vis zawarto również opis przygotowania próbek i procedury przeprowadzania pomiarów. W dwóch ostatnich częściach przedstawiono wyniki w postaci widm i opisujących je parametrów oraz podsumowanie przeprowadzonych badań.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Dziedzic-Kocurek, Katarzyna - 186427
dc.contributor.authorpl
Grabska, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Dziedzic-Kocurek, Katarzyna - 186427
dc.contributor.reviewerpl
Rajfur, Zenon
dc.date.accessioned
2022-07-14T22:01:28Z
dc.date.available
2022-07-14T22:01:28Z
dc.date.submittedpl
2022-07-13
dc.fieldofstudypl
biofizyka
dc.identifier.apdpl
diploma-159134-280346
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297075
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
gamma radiation, Mössbauer effect, hyperfine interactions, Mössbauer Spectroscopy, UV-Vis Spectroscopy, hemoglobin complexes, methemoglobin, oxyhemoglobin
dc.subject.plpl
promieniowanie gamma, efekt Mössbauera, oddziaływania nadsubtelne, spektroskopia mössbauerowska, spektroskopia UV-Vis, kompleksy hemoglobiny, methemoglobina, oksyhemoglobina
dc.titlepl
Oddziaływania nadsubtelne w kompleksach hemoglobiny
dc.title.alternativepl
Hyperfine interactions in hemoglobin complexes
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Krakow
1
Leszno
1

No access

No Thumbnail Available