Współczesna dyplomacja i rola hard power na Bliskim Wschodzie. Bliskowschodni wymiar polityki zagranicznej RP na przykładzie państw GCC

master
dc.abstract.enModern diplomacy - due to its complexity and multidimensionality, it requires changing many traditional approaches and creative thinking. Nowadays diplomacy is crucial, as the current multifaceted nature of the international relations system and the increasing intertwining of domestic and foreign policies make the role of a foreign service that is responsive to contemporary challenges – very important. Especially when it comes to the Middle East dimension of Polish foreign policy. The Middle East region is unique in that, it holds a great potential for economic cooperation.The aim of this thesis is to show the complexity of the challenges facing contemporary diplomacy. In particular, by analysing the role of hard power in the Middle East and the political and historical outline of the GCC states– it will explain and show that Poland must be interested in increasing its presence in the Middle East. Also through a comprehensive approach to the topic and the research conducted, as well as the author's proposed ideas and recommendations for Polish diplomatic strategy – it will prove that modern diplomacy cannot exist without a strong Middle East foreign policy strategy.pl
dc.abstract.plDyplomacja współczesna – ze względu na swoją złożoność i wielowymiarowość wymaga ona zmiany wielu tradycyjnych podejść i kreatywnego myślenia. W dzisiejszych czasach dyplomacja ma kluczowe znaczenie, z uwagi na to, że obecna wielotorowość systemu stosunków międzynarodowych oraz coraz silniejsze przenikanie się polityki wewnętrznej i zagranicznej sprawiają, że rola służby zagranicznej, która odpowiada współczesnym wyzwaniom – jest bardzo ważna. Zwłaszcza jeżeli chodzi o bliskowschodni wymiar polskiej polityki zagranicznej. Region Bliskiego Wschodu jest wyjątkowym ze względu na fakt, iż posiada duży potencjał w zakresie współpracy ekonomicznej.Celem tej pracy jest ukazanie złożonej problematyki w zakresie wyzwań, które stoją przed współczesną dyplomacją. Zwłaszcza poprzez analizę roli hard power na Bliskim Wschodzie oraz zarysu polityczno-historycznego państw GCC – pozwoli to na wytłumaczenie i pokazanie, że Polska musi być zainteresowana, aby zwiększać swoją obecność na Bliskim Wschodzie. Również poprzez kompleksowe ujęcie tematu oraz przeprowadzone badania, nadto zaproponowane autorskie pomysły i rekomendacje dla polskiej strategii dyplomatycznej – udowodni to, że współczesna dyplomacja nie może istnieć bez silnej strategii bliskowschodniej polityki zagranicznej.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBujwid-Kurek, Ewa - 127476 pl
dc.contributor.authorAndruszczyszyn, Olgierdpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerHebda, Wiktorpl
dc.contributor.reviewerBujwid-Kurek, Ewa - 127476 pl
dc.date.accessioned2022-07-14T22:01:23Z
dc.date.available2022-07-14T22:01:23Z
dc.date.submitted2022-07-14pl
dc.fieldofstudystosunki międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-159114-251544pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297074
dc.languagepolpl
dc.subject.enDiplomacy, Modern diplomacy, Middle East, hard power, foreign policy, GCC, Gulf countries, economic co-operationpl
dc.subject.plDyplomacja, Współczesna dyplomacja, Bliski Wschód, hard power, polityka zagraniczna, GCC, Kraje Zatoki Perskiej, współpraca ekonomicznapl
dc.titleWspółczesna dyplomacja i rola hard power na Bliskim Wschodzie. Bliskowschodni wymiar polityki zagranicznej RP na przykładzie państw GCCpl
dc.title.alternativeModern diplomacy and the role of hard power in the Middle East. The Middle East dimension of Poland's foreign policy on the example of GCC statespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Modern diplomacy - due to its complexity and multidimensionality, it requires changing many traditional approaches and creative thinking. Nowadays diplomacy is crucial, as the current multifaceted nature of the international relations system and the increasing intertwining of domestic and foreign policies make the role of a foreign service that is responsive to contemporary challenges – very important. Especially when it comes to the Middle East dimension of Polish foreign policy. The Middle East region is unique in that, it holds a great potential for economic cooperation.The aim of this thesis is to show the complexity of the challenges facing contemporary diplomacy. In particular, by analysing the role of hard power in the Middle East and the political and historical outline of the GCC states– it will explain and show that Poland must be interested in increasing its presence in the Middle East. Also through a comprehensive approach to the topic and the research conducted, as well as the author's proposed ideas and recommendations for Polish diplomatic strategy – it will prove that modern diplomacy cannot exist without a strong Middle East foreign policy strategy.
dc.abstract.plpl
Dyplomacja współczesna – ze względu na swoją złożoność i wielowymiarowość wymaga ona zmiany wielu tradycyjnych podejść i kreatywnego myślenia. W dzisiejszych czasach dyplomacja ma kluczowe znaczenie, z uwagi na to, że obecna wielotorowość systemu stosunków międzynarodowych oraz coraz silniejsze przenikanie się polityki wewnętrznej i zagranicznej sprawiają, że rola służby zagranicznej, która odpowiada współczesnym wyzwaniom – jest bardzo ważna. Zwłaszcza jeżeli chodzi o bliskowschodni wymiar polskiej polityki zagranicznej. Region Bliskiego Wschodu jest wyjątkowym ze względu na fakt, iż posiada duży potencjał w zakresie współpracy ekonomicznej.Celem tej pracy jest ukazanie złożonej problematyki w zakresie wyzwań, które stoją przed współczesną dyplomacją. Zwłaszcza poprzez analizę roli hard power na Bliskim Wschodzie oraz zarysu polityczno-historycznego państw GCC – pozwoli to na wytłumaczenie i pokazanie, że Polska musi być zainteresowana, aby zwiększać swoją obecność na Bliskim Wschodzie. Również poprzez kompleksowe ujęcie tematu oraz przeprowadzone badania, nadto zaproponowane autorskie pomysły i rekomendacje dla polskiej strategii dyplomatycznej – udowodni to, że współczesna dyplomacja nie może istnieć bez silnej strategii bliskowschodniej polityki zagranicznej.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bujwid-Kurek, Ewa - 127476
dc.contributor.authorpl
Andruszczyszyn, Olgierd
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Hebda, Wiktor
dc.contributor.reviewerpl
Bujwid-Kurek, Ewa - 127476
dc.date.accessioned
2022-07-14T22:01:23Z
dc.date.available
2022-07-14T22:01:23Z
dc.date.submittedpl
2022-07-14
dc.fieldofstudypl
stosunki międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-159114-251544
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297074
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Diplomacy, Modern diplomacy, Middle East, hard power, foreign policy, GCC, Gulf countries, economic co-operation
dc.subject.plpl
Dyplomacja, Współczesna dyplomacja, Bliski Wschód, hard power, polityka zagraniczna, GCC, Kraje Zatoki Perskiej, współpraca ekonomiczna
dc.titlepl
Współczesna dyplomacja i rola hard power na Bliskim Wschodzie. Bliskowschodni wymiar polityki zagranicznej RP na przykładzie państw GCC
dc.title.alternativepl
Modern diplomacy and the role of hard power in the Middle East. The Middle East dimension of Poland's foreign policy on the example of GCC states
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Bydgoszcz
1

No access

No Thumbnail Available
Collections