Unia Europejska wobec kryzysu uchodźczego lat 2011-2015. Polityka migracyjna wybranych państw

master
dc.abstract.enThis thesis aims to present the reactions of EU structures to the migration crisis taking place in the period 2011-2015 and to present selected European Union member states and their policies towards the migration crisis. In thesis discusses the genesis of the crisis initiated by the Arab Spring in the Middle East and North Africa. The history of Arab countries and the course of the revolution is presented in the example of three countries: Tunisia, Libya and Syria. It also discusses the topic of migration routes detailing three of them: Central Mediterranean, Western Balkan and Eastern Mediterranean. In the next part of the thesis, an analysis is undertaken of the document prepared by the European Commission - the European Agenda on Migration. The problems caused by the migration crisis are presented. The following aspects are specified: instability of the Schengen area, terrorist threat, economic concerns and the risk of aggravating infectious diseases. The last chapter focuses on presenting the policies of selected European countries towards the crisis. Such countries as Germany, Italy, Hungary, Greece and Poland are described. The analysis of sources such as monographs, studies and scientific articles as well as the case study method were used to answer the problem of the thesis. The analysis shows the lack of coherence in the implementation of European Union countries. In spite of drawing correct conclusions and drawing up an appropriate strategy by the European Commission, European countries were not able to adjust to this strategy. This was due to individual factors such as geographical location, social moods and individual ideas about how to solve the crisis. This resulted in internal disputes within the European Union, which may make it more difficult to solve future crises.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca ma na celu przedstawienie reakcji struktur unijnych wobec kryzysu migracyjnego dziejącego się w okresie 2011-2015 oraz przedstawieniu wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej i ich polityk względem kryzysu migracyjnego. W pracy zostaje poruszona geneza kryzysu zapoczątkowana Arabską Wiosną w krajach Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Przedstawiona zostaje historia krajów arabskich oraz przebieg rewolucji na przykładzie trzech krajów: Tunezji, Libii i Syrii. Ujęty został również temat szlaków migracyjnych z wyszczególnieniem trzech z nich: Centralno Śródziemnomorskiego, Zachodnio Bałkańskiego oraz Wschodnio Śródziemnomorskiego. W dalszej części pracy zostaje podjęta analiza dokumentu sporządzonego przez Komisje Europejską – Europejskiego programu w zakresie migracji. Zaprezentowane zostają problemy spowodowane przez kryzys migracyjny. Wyszczególnione zostały aspekty: niestabilności strefy Schengen, zagrożenia terrorystycznego, obaw gospodarczych i ryzyka spotęgowania chorób zakaźnych. Ostatni rozdział skupia się na przedstawieniu polityk wybranych państw Europy wobec kryzysu. Opisane zostały takie państwa jak: Niemcy, Włochy, Węgry, Grecja i Polska. W odpowiedzi na problematykę pracy została użyta analiza źródeł o charakterze monografii, opracowań, artykułów naukowych oraz wykorzystana metoda case study. Dokonana analiza ukazuje brak spójności w działaniu państw Unii Europejskiej. Mimo wyciągnięcia poprawnych wniosków i sporządzenia odpowiedniej strategii przez Komisje Europejską, państwa Europy nie były wstanie dostosować się do owej strategii. Wynikało to z ich indywidualnych czynników jak położenie geograficzne, nastroje społeczne czy indywidualne pomysły na rozwiązanie kryzysu. Skutkuje to wewnętrznymi sporami w obrębie Unii Europejskiej co w przyszłości może utrudnić rozwiązywanie następnych kryzysów.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStoczewska, Barbara - 132111 pl
dc.contributor.authorBanaś, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerStoczewska, Barbara - 132111 pl
dc.contributor.reviewerŚlufińska, Monika - 132323 pl
dc.date.accessioned2022-07-14T22:00:37Z
dc.date.available2022-07-14T22:00:37Z
dc.date.submitted2022-07-14pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-158909-295134pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297072
dc.languagepolpl
dc.subject.enMigration - Migration Crisis - European Union - Refugeespl
dc.subject.plMigracja - Kryzys Migracyjny - Unia Europejska - Uchodźcypl
dc.titleUnia Europejska wobec kryzysu uchodźczego lat 2011-2015. Polityka migracyjna wybranych państwpl
dc.title.alternativeThe European Union and the refugee crisis of 2011-2015. Migration policy of selected countriespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis aims to present the reactions of EU structures to the migration crisis taking place in the period 2011-2015 and to present selected European Union member states and their policies towards the migration crisis. In thesis discusses the genesis of the crisis initiated by the Arab Spring in the Middle East and North Africa. The history of Arab countries and the course of the revolution is presented in the example of three countries: Tunisia, Libya and Syria. It also discusses the topic of migration routes detailing three of them: Central Mediterranean, Western Balkan and Eastern Mediterranean. In the next part of the thesis, an analysis is undertaken of the document prepared by the European Commission - the European Agenda on Migration. The problems caused by the migration crisis are presented. The following aspects are specified: instability of the Schengen area, terrorist threat, economic concerns and the risk of aggravating infectious diseases. The last chapter focuses on presenting the policies of selected European countries towards the crisis. Such countries as Germany, Italy, Hungary, Greece and Poland are described. The analysis of sources such as monographs, studies and scientific articles as well as the case study method were used to answer the problem of the thesis. The analysis shows the lack of coherence in the implementation of European Union countries. In spite of drawing correct conclusions and drawing up an appropriate strategy by the European Commission, European countries were not able to adjust to this strategy. This was due to individual factors such as geographical location, social moods and individual ideas about how to solve the crisis. This resulted in internal disputes within the European Union, which may make it more difficult to solve future crises.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie reakcji struktur unijnych wobec kryzysu migracyjnego dziejącego się w okresie 2011-2015 oraz przedstawieniu wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej i ich polityk względem kryzysu migracyjnego. W pracy zostaje poruszona geneza kryzysu zapoczątkowana Arabską Wiosną w krajach Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Przedstawiona zostaje historia krajów arabskich oraz przebieg rewolucji na przykładzie trzech krajów: Tunezji, Libii i Syrii. Ujęty został również temat szlaków migracyjnych z wyszczególnieniem trzech z nich: Centralno Śródziemnomorskiego, Zachodnio Bałkańskiego oraz Wschodnio Śródziemnomorskiego. W dalszej części pracy zostaje podjęta analiza dokumentu sporządzonego przez Komisje Europejską – Europejskiego programu w zakresie migracji. Zaprezentowane zostają problemy spowodowane przez kryzys migracyjny. Wyszczególnione zostały aspekty: niestabilności strefy Schengen, zagrożenia terrorystycznego, obaw gospodarczych i ryzyka spotęgowania chorób zakaźnych. Ostatni rozdział skupia się na przedstawieniu polityk wybranych państw Europy wobec kryzysu. Opisane zostały takie państwa jak: Niemcy, Włochy, Węgry, Grecja i Polska. W odpowiedzi na problematykę pracy została użyta analiza źródeł o charakterze monografii, opracowań, artykułów naukowych oraz wykorzystana metoda case study. Dokonana analiza ukazuje brak spójności w działaniu państw Unii Europejskiej. Mimo wyciągnięcia poprawnych wniosków i sporządzenia odpowiedniej strategii przez Komisje Europejską, państwa Europy nie były wstanie dostosować się do owej strategii. Wynikało to z ich indywidualnych czynników jak położenie geograficzne, nastroje społeczne czy indywidualne pomysły na rozwiązanie kryzysu. Skutkuje to wewnętrznymi sporami w obrębie Unii Europejskiej co w przyszłości może utrudnić rozwiązywanie następnych kryzysów.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stoczewska, Barbara - 132111
dc.contributor.authorpl
Banaś, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Stoczewska, Barbara - 132111
dc.contributor.reviewerpl
Ślufińska, Monika - 132323
dc.date.accessioned
2022-07-14T22:00:37Z
dc.date.available
2022-07-14T22:00:37Z
dc.date.submittedpl
2022-07-14
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-158909-295134
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297072
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Migration - Migration Crisis - European Union - Refugees
dc.subject.plpl
Migracja - Kryzys Migracyjny - Unia Europejska - Uchodźcy
dc.titlepl
Unia Europejska wobec kryzysu uchodźczego lat 2011-2015. Polityka migracyjna wybranych państw
dc.title.alternativepl
The European Union and the refugee crisis of 2011-2015. Migration policy of selected countries
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Wroclaw
2
Klimontów
1
Krakow
1
Lublin
1
Nakło nad Notecią
1

No access

No Thumbnail Available
Collections