Próba określenia autentyczności bursztynu na przykładzie okazu z własnej kolekcji

licenciate
dc.abstract.enThis thesis aims to try to identify a specimen that may be amber. The specimen comes from the author's collection. The theoretical part, based on literature, is devoted to the detailed characteristics of Baltic amber (succinite), its properties, genesis, and role in human life, as well as other selected fossil resins with emphasis on the differences and similarities between them and succinite. Selected properties of the studied specimen and its macroscopic features are described. Their interpretation does not exclude that the specimen may be succinite. Probably it is a resin that solidified inside the trunk and then after depositing in the area of the Gdańsk Delta it stayed in preservation conditions. The primary method of research is infrared absorption spectroscopy. Two parts of the specimen are examined: a weathered and a non-weathered part. The results in the form of two spectroscopic spectra differ slightly. The results are interpreted by comparing the spectra obtained in the study with those in the spectral atlas. The comparison shows that the studied specimen is succinite. The feature distinguishing the specimen from other succinites is the unique shape of the section of the spectrum curve called the Baltic arm. This proves the necessity of conducting further research on Baltic amber.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest próba identyfikacji okazu, który może być bursztynem. Okaz pochodzi z kolekcji autora. Część teoretyczna, oparta o literaturę, poświęcona jest szczegółowej charakterystyce bursztynu bałtyckiego (sukcynitu), jego właściwościom, genezie i roli w życiu człowieka, a także innym wybranym żywicom kopalnym z naciskiem na różnice i podobieństwa między nimi, a sukcynitem. Opisane są wybrane właściwości badanego okazu oraz jego cechy makroskopowe. Ich interpretacja nie wyklucza, że okaz może być sukcynitem. Prawdopodobnie jest to żywica, która zastygła wewnątrz pnia, a następnie po zdeponowaniu na obszarze Delty Gdańskiej przebywała w warunkach konserwujących. Główną metodą badań jest spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni. Badaniu poddane są dwa miejsca w obrębie okazu: część zwietrzała i niezwietrzała. Wyniki w postaci dwóch widm spektroskopowych różnią się nieznacznie. Interpretacja wyników polega na porównaniu krzywych otrzymanych w badaniach z krzywymi z atlasu widm. Z porównania wynika, że badany okaz jest sukcynitem. Cechą odróżniającą okaz od innych sukcynitów jest unikatowy kształt odcinka krzywej widma nazywanego ramieniem bałtyckim. Świadczy to o konieczności prowadzenia dalszych badań nad bursztynem bałtyckim.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorWójcik-Tabol, Patrycja - 132766 pl
dc.contributor.authorSkuza, Filippl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerWójcik-Tabol, Patrycja - 132766 pl
dc.contributor.reviewerMichalik, Marek - 130514 pl
dc.date.accessioned2022-07-14T21:58:25Z
dc.date.available2022-07-14T21:58:25Z
dc.date.submitted2022-07-14pl
dc.fieldofstudygeologiapl
dc.identifier.apddiploma-158511-278078pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297070
dc.languagepolpl
dc.subject.enamber, succinite, infrared absorption spectroscopy, fossil resinpl
dc.subject.plbursztyn, sukcynit, spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni, żywica kopalnapl
dc.titlePróba określenia autentyczności bursztynu na przykładzie okazu z własnej kolekcjipl
dc.title.alternativeAn attempt to determine the authenticity of amber from own collectionpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis aims to try to identify a specimen that may be amber. The specimen comes from the author's collection. The theoretical part, based on literature, is devoted to the detailed characteristics of Baltic amber (succinite), its properties, genesis, and role in human life, as well as other selected fossil resins with emphasis on the differences and similarities between them and succinite. Selected properties of the studied specimen and its macroscopic features are described. Their interpretation does not exclude that the specimen may be succinite. Probably it is a resin that solidified inside the trunk and then after depositing in the area of the Gdańsk Delta it stayed in preservation conditions. The primary method of research is infrared absorption spectroscopy. Two parts of the specimen are examined: a weathered and a non-weathered part. The results in the form of two spectroscopic spectra differ slightly. The results are interpreted by comparing the spectra obtained in the study with those in the spectral atlas. The comparison shows that the studied specimen is succinite. The feature distinguishing the specimen from other succinites is the unique shape of the section of the spectrum curve called the Baltic arm. This proves the necessity of conducting further research on Baltic amber.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest próba identyfikacji okazu, który może być bursztynem. Okaz pochodzi z kolekcji autora. Część teoretyczna, oparta o literaturę, poświęcona jest szczegółowej charakterystyce bursztynu bałtyckiego (sukcynitu), jego właściwościom, genezie i roli w życiu człowieka, a także innym wybranym żywicom kopalnym z naciskiem na różnice i podobieństwa między nimi, a sukcynitem. Opisane są wybrane właściwości badanego okazu oraz jego cechy makroskopowe. Ich interpretacja nie wyklucza, że okaz może być sukcynitem. Prawdopodobnie jest to żywica, która zastygła wewnątrz pnia, a następnie po zdeponowaniu na obszarze Delty Gdańskiej przebywała w warunkach konserwujących. Główną metodą badań jest spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni. Badaniu poddane są dwa miejsca w obrębie okazu: część zwietrzała i niezwietrzała. Wyniki w postaci dwóch widm spektroskopowych różnią się nieznacznie. Interpretacja wyników polega na porównaniu krzywych otrzymanych w badaniach z krzywymi z atlasu widm. Z porównania wynika, że badany okaz jest sukcynitem. Cechą odróżniającą okaz od innych sukcynitów jest unikatowy kształt odcinka krzywej widma nazywanego ramieniem bałtyckim. Świadczy to o konieczności prowadzenia dalszych badań nad bursztynem bałtyckim.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Wójcik-Tabol, Patrycja - 132766
dc.contributor.authorpl
Skuza, Filip
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Wójcik-Tabol, Patrycja - 132766
dc.contributor.reviewerpl
Michalik, Marek - 130514
dc.date.accessioned
2022-07-14T21:58:25Z
dc.date.available
2022-07-14T21:58:25Z
dc.date.submittedpl
2022-07-14
dc.fieldofstudypl
geologia
dc.identifier.apdpl
diploma-158511-278078
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297070
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
amber, succinite, infrared absorption spectroscopy, fossil resin
dc.subject.plpl
bursztyn, sukcynit, spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni, żywica kopalna
dc.titlepl
Próba określenia autentyczności bursztynu na przykładzie okazu z własnej kolekcji
dc.title.alternativepl
An attempt to determine the authenticity of amber from own collection
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Krakow
2

No access

No Thumbnail Available