Analiza zarządzania zasobami ludzkimi w hotelu Cristal Resort na Zanzibarze

master
dc.abstract.enThe aim of this study was to analyze human resource management instruments and to propose improvements in their management in the Cristal Resort hotel in Zanzibar. The analysis covered the years 2019-2021. A survey was conducted among employees in April 2022 and 36 employees out of 53 people employed in the hotel participated in it.The work consists of four chapters, Introduction and Conclusion. The first chapter presents theoretical issues related to human resource management. Functions, goals, instruments and models of human resource management are described. The second chapter covers theoretical issues related to human resource management in the hotel industry. The functioning of the hotel was discussed, the organization of work in the hotel industry, and the instruments of human resource management in the hotel industry were presented. The empirical chapter presents an analysis of human resources management instruments at the Cristal Resort hotel in Zanzibar. The organizational and operational foundations of the Cristal Resort hotel, human resources management instruments in the hotel were analyzed, and the results of surveys among employees on opinions about the applied human resources management instruments at the Cristal Resort hotel were presented. The postulative and project chapter presents proposals for improvements in human resource management at the Cristal Resort hotel as part of employment planning, recruitment and selection, motivation, training and evaluation.In this work, studies in the field of human resource management and hotel management were used. The information obtained during the research was also used, it was a questionnaire with employees and an interview with the hotel director.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy była analiza instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi oraz zaproponowanie usprawnień w zakresie zarządzania nimi w hotelu Cristal Resort na Zanzibarze. Analiza obejmowała lata 2019-2021. Przeprowadzono badania wśród pracowników w kwietniu 2022 roku i wzięło w nim udział 36 pracowników na 53 osoby zatrudnione w hotelu. Cała praca składa się z czterech rozdziałów, Wstępu i Zakończenia. W pierwszym rozdziale zostały przedstawione zagadnienia teoretyczne związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Opisano funkcje, cele, instrumenty oraz modele zarządzania zasobami ludzkimi. Rozdział drugi obejmuje zagadnienia teoretyczne związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w hotelarstwie. Omawiane było funkcjonowanie hotelu, organizacja pracy w hotelarstwie, a także przedstawione zostały instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w hotelarstwie. W rozdziale empirycznym przedstawiona była analiza instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi w hotelu Cristal Resort na Zanzibarze. Przeanalizowano podstawy organizacyjne i eksploatacyjne hotelu Cristal Resort, instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w hotelu oraz przedstawiono wyniki badań wśród pracowników na temat opinii o stosowanych instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi w hotelu Cristal Resort. W rozdziale postulatywno-projektowym zaprezentowane zostały propozycje usprawnień w zarządzaniu zasobami ludzkimi w hotelu Cristal Resort w ramach planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji, motywacji, szkolenia oraz oceny.W niniejszej pracy wykorzystane zostały opracowania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz hotelarstwa. Wykorzystano również informacje uzyskane podczas przeprowadzonych badań, była to ankieta z pracownikami oraz wywiad z dyrektorem hotelu.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorPanasiuk, Aleksanderpl
dc.contributor.authorTopór, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerPanasiuk, Aleksanderpl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.date.accessioned2022-07-14T21:57:50Z
dc.date.available2022-07-14T21:57:50Z
dc.date.submitted2022-07-14pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystyce i w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-158380-287568pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297067
dc.languagepolpl
dc.subject.enMANAGEMENT –– HUMAN RESOURCES –– HUMAN RESOURCE MANAGEMENT –– HOSPITALITY –– HOTEL MANAGEMENTpl
dc.subject.plZARZĄDZANIE –– ZASOBY LUDZKIE –– ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI –– HOTELARSTWO –– ZARZĄDZANIE W HOTELUpl
dc.titleAnaliza zarządzania zasobami ludzkimi w hotelu Cristal Resort na Zanzibarzepl
dc.title.alternativeHuman resource management analysis at the Cristal Resort hotel in Zanzibarpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study was to analyze human resource management instruments and to propose improvements in their management in the Cristal Resort hotel in Zanzibar. The analysis covered the years 2019-2021. A survey was conducted among employees in April 2022 and 36 employees out of 53 people employed in the hotel participated in it.The work consists of four chapters, Introduction and Conclusion. The first chapter presents theoretical issues related to human resource management. Functions, goals, instruments and models of human resource management are described. The second chapter covers theoretical issues related to human resource management in the hotel industry. The functioning of the hotel was discussed, the organization of work in the hotel industry, and the instruments of human resource management in the hotel industry were presented. The empirical chapter presents an analysis of human resources management instruments at the Cristal Resort hotel in Zanzibar. The organizational and operational foundations of the Cristal Resort hotel, human resources management instruments in the hotel were analyzed, and the results of surveys among employees on opinions about the applied human resources management instruments at the Cristal Resort hotel were presented. The postulative and project chapter presents proposals for improvements in human resource management at the Cristal Resort hotel as part of employment planning, recruitment and selection, motivation, training and evaluation.In this work, studies in the field of human resource management and hotel management were used. The information obtained during the research was also used, it was a questionnaire with employees and an interview with the hotel director.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy była analiza instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi oraz zaproponowanie usprawnień w zakresie zarządzania nimi w hotelu Cristal Resort na Zanzibarze. Analiza obejmowała lata 2019-2021. Przeprowadzono badania wśród pracowników w kwietniu 2022 roku i wzięło w nim udział 36 pracowników na 53 osoby zatrudnione w hotelu. Cała praca składa się z czterech rozdziałów, Wstępu i Zakończenia. W pierwszym rozdziale zostały przedstawione zagadnienia teoretyczne związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Opisano funkcje, cele, instrumenty oraz modele zarządzania zasobami ludzkimi. Rozdział drugi obejmuje zagadnienia teoretyczne związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w hotelarstwie. Omawiane było funkcjonowanie hotelu, organizacja pracy w hotelarstwie, a także przedstawione zostały instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w hotelarstwie. W rozdziale empirycznym przedstawiona była analiza instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi w hotelu Cristal Resort na Zanzibarze. Przeanalizowano podstawy organizacyjne i eksploatacyjne hotelu Cristal Resort, instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w hotelu oraz przedstawiono wyniki badań wśród pracowników na temat opinii o stosowanych instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi w hotelu Cristal Resort. W rozdziale postulatywno-projektowym zaprezentowane zostały propozycje usprawnień w zarządzaniu zasobami ludzkimi w hotelu Cristal Resort w ramach planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji, motywacji, szkolenia oraz oceny.W niniejszej pracy wykorzystane zostały opracowania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz hotelarstwa. Wykorzystano również informacje uzyskane podczas przeprowadzonych badań, była to ankieta z pracownikami oraz wywiad z dyrektorem hotelu.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Panasiuk, Aleksander
dc.contributor.authorpl
Topór, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Panasiuk, Aleksander
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.date.accessioned
2022-07-14T21:57:50Z
dc.date.available
2022-07-14T21:57:50Z
dc.date.submittedpl
2022-07-14
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce i w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-158380-287568
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297067
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
MANAGEMENT –– HUMAN RESOURCES –– HUMAN RESOURCE MANAGEMENT –– HOSPITALITY –– HOTEL MANAGEMENT
dc.subject.plpl
ZARZĄDZANIE –– ZASOBY LUDZKIE –– ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI –– HOTELARSTWO –– ZARZĄDZANIE W HOTELU
dc.titlepl
Analiza zarządzania zasobami ludzkimi w hotelu Cristal Resort na Zanzibarze
dc.title.alternativepl
Human resource management analysis at the Cristal Resort hotel in Zanzibar
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Krakow
4
Warsaw
3
Konstancin-Jeziorna
1
Sosnowiec
1

No access

No Thumbnail Available
Collections